RIKETS TILSTAND

RIKETS TILSTAND
Solidaritet 21 arrangerer Folkemøte i Tønsberg lørdag 4. november, Bydelshuset i Tønsberg klokka 12.00. Møtet skjer i samarbeid med Folkets korona kommisjon og Bullo Media.
 
Sara Andersen fra Vestfold kjemper sin og andres kamp mot vindturbiner. I den sammenheng forteller hun sin historie iblandet med musikk og dikt.

Det globale helsetyranniet på vei til Norge.

Forfatter Trond Skaftnesmo stiller i Tønsberg denne dagen med sin aktuelle og nye bok med svært mye viktig informasjon.
 
Hvorfor blir nordmenn fattigere nå – og hvem stikker av med pengene?
Sven-Inge Johansen fra Arbeidsgruppe for Norsk Naturgass i Norge forteller. Folketing blir vurdert.
 
I tillegg:
Brennpunkt Midtøsten – hva er det egentlig som skjer? Lokal konflikt eller starten på 3. verdenskrig
 
Deltagerne får stille spørsmål og komme med sine synspunkter
 
Inngang 150 kroner
 
Påmelding og betaling til Solidaritet 21:

Konto: 9365.33.73250 (Kan også betales i døren dersom ledige plasser)

Ps! Merk betalingen med navn

Ta med noe egen mat til underveis, det vil bli mulighet for felles bespisning sosialt etter seminaret.

 

Survival of the fittest:

10 regler for overlevelse jfr. digital valuta/konstruert klimakrise/Agenda 2030/Great Reset/One World Government (New World Order)

1. Undersøke myndighetenes fakta grundig selv.
Det er grunn til å tro at myndigheter og selskaper driver propaganda.

2. Gå sammen med familie, venner og naboer om ulike utfordringer.
Det kan være alt fra matlaging, dyrking av ulike matplanter, sosial omgang og krishåndtering.

3. Start opp bytteringer og alternativ valuta.
Internasjonale banker – en del av verdens oligariki – påvirker den norske stat og vil ha digital valuta og følgelig mer kontroll over innbyggerne. Du og dine venner kan være en motmakt. 

4. Les deg opp på legemidler og vaksiner.
Nye vaksineteknologi kom med koronapandemien, mRNA-vaksiner, det er egentlig genterapi, mye informasjon foreligger om alvorlig skader av vaksinerte.

5. Bli med i kampen mot WHO.
Engasjer deg i kampen mot WHO (Verdens helseorganisasjon) som er på vei mot en traktat som kommer i 2024 støttet av den norske regjering, WHO kan da erklære pandemi og strenge tiltak som skal gjennomføres, norsk helsefrihet blir borte.

6. Arranger mandagklubber.
Å møtes jevnlig er viktig i utfordrende tider. Inviterer venner og bekjente til å diskutere ulike teamer, en blir klokere i en sosial setting.

7. Hold kontakt med politikere og myndigheter og organisasjoner.
Politikere trengs å bli utfordret, de er våre tjenere – ikke motstatt. Det samme gjelder for myndighetene. Organisasjoner som fagforeninger kan være nyttige allierte.

8. Beskytt barna og de eldre.
Under pandemien var de eldre spesielt utsatt, både for medisinering og vaksinering, og de ble isolert. Barna kan utsettes for eksperimentelle vaksiner og kanskje en ny omgang skolenedstenging.

9. Parallell styring – folketing.
Beslutningssystemet vårt er ikke demokratisk nok. Prøv å avhold allting/folketing der konkrete saker blir diskutert og avstemminger gjennomført – kan sendes bystyret.

10. Den kristne kulturarv – be og du skal få
Å bygge på den kristne tradisjonen vi har her i landet gir styrke. Bibelen har mye informasjon om den åndelige striden vi er inne i.

Tidligere:

Fred i Europa – Hvordan får vi det til?

Hold av lørdag 6. mai 2023, da vil Rikets Tilstand på nytt arrangeres i Tønsberg på Bydelshuset. Start kl. 12.00, dørene åpnes kl. 11.30.

Fred i Europa – hvordan får vi det til?
 
Fredsaktivist og fredspedagog Ingeborg Breines kommer til Rikets tilstand og Tønsberg lørdag 6. mai.
 
Hun er tidligere direktør i UNESCO og tidligere president i International Peace Bureau – og er opptatt av å gi freden en veldig god sjanse. 
Fredsaktivist og pensjonert direktør fra UNESCO, Ingeborg Breines, er på banen. På et tidspunkt der Ukraina og Russland er i krig, og der Norge og andre vestlige land involverer seg med våpenleveranser, er det viktig å se på fredsmulighetene. Krigen må avsluttes før eller siden, så hvorfor ikke nå gå for å finne den raskeste vei til forhandlinger, våpenhvile og en permanent løsning uten vold?
 
Ingeborg Breines, som også er tidligere president i Internasjonal Peace Bureau, har holdt flere foredrag det siste året, hvor hun framholder viktigheten av aldri å slippe tanken på fred, selv i tider hvor kriger og konflikter står fremst på dagsorden.
 
Breines har tidligere i år skrevet brev til statsministeren om dette teamet. Hun venter stadig på svaret. Kan et norsk folkelig engasjement for dialog og diplomati bidra konstruktivt til å få oss ut av den spente og polariserte situasjonen og bygge et mer fredelig Europa? 

Les dette brevet i Klassekampen:

Her!

Programmet for dagen vil være som følger:

Rikets tilstand i bydelshuset i Tønsberg lørdag 6. mai, dørene åpnes klokka 11.30

  1. Åpning
  2. En ny energi-kurs for Norge (søkelys på energipolitikk)
  3. Fred i Europa – hvordan får vi det? Ingeborg Breines
  4. Spørsmål til Breines
  5. Nytt på Nytt! Ulike temaer drøftes (åpent for alle)
  6. Avslutning

Nytt på Nytt!

I vår tid er det nå krise på krise.

Det er ikke bare en plandemi, men også en svært skremmende krig i Ukraina som bare øker i omfang, høye strøm- og drivstoffpriser, høye matpriser og en stadig kamp mot vindmøller over det ganske land.

Er alle krisene ønskede kriser som i en større plan?

Denne programposten vil la deltakerne delta og reflektere rundt vår felles fremtid.

Entre kr 150 ,-

Påmelding og betaling til Solidaritet 21:

Konto: 9365.33.73250 (Kan også betales i døren dersom ledige plasser)

Ps! Merk betalingen med navn

Ta med noe egen mat til underveis, det vil bli mulighet for felles bespisning sosialt etter seminaret.

Solidaritet 21 og Folkets koronakommisjon

Rikets tilstand vil være en arena som tar opp forskjellige utfordringer i samfunnet vårt. I Tønsberg vil vi satse på å holde månedlig seminarer.

Fra tidligere:

Lørdag 25. mars 2023 kl. 12.00 (dørene åpnes 11.30)

Bydelshuset i Tønsberg, Tollbodgt. 19,

Nytt dagsseminar om helheten i samfunnet vårt. På Bydelshuset i Tønsberg lørdag 25. mars 2023 med start kl. 12.00 og varighet til 18.00, med mulighet for mat og sosialt etterpå. Solidaritet 21 og Folkets koronakommisjon er arrangørene. Entre kr 150,-

Vi kan stolt presentere Trond Skaftnesmo og hans nye bok «Dragestrid», Folkets koronakommisjon sin nye og sammenfattende rapport «Svart sannhet» og ikke minst den avsluttende programposten «Nytt på nytt!».

Kampen for friheten

Forfatteren, naturforvalter og filosof Trond Skaftnesmo vil holde innlegg basert på sin nye bok «Dragestrid», men også noe fra sin tidligere bok «Vaksinetvang».

Dragestrid – Kampen om mennesket

Den dragestriden vi nå står midt inne i, raser både i oss og rundt oss. Noen hint fra de siste års meny av skremsler: nedstengning av økonomi og demokrati; avkortning i rettigheter vi har tatt for gitt – som fri bevegelse og forsamlingsfrihet; vaksinepress og vaksinepass; WHOs krav om å styre verden gjennom en global helsepolitikk; World Economic Forums (og FNs) transhumanistiske visjon om The Great Reset, der vi alle skal bli «overvåket under huden» og stengt inne i 15-minutters soner i smarte byer.

Disse symptomene utfordrer oss på alle plan: fysisk, sjelelig, moralsk og åndelig. Fremfor alt utfordrer de oss til å gjøre opp vårt eksistensielle regnskap og svare på dype spørsmål som: Hva betyr det å være menneske på jorden? Hva er umistelig i vår eksistens som menneske? Kan vi ofre vår frihet for lovnader om liv og sikkerhet?

Det gode med krisen, om vi kan si det slik, er at vi nå, hver for oss, blir nødt til å svare på det spørsmålet vi stadig har skjøvet foran oss: Hva vil det si å være menneske? Ellers kan vi ikke velge veien videre. Og da blir den valgt for oss, av krefter vi ikke kjenner. En slik utfordring og et slikt valg, med slike konsekvenser og dimensjoner, har vi aldri før blitt stilt overfor. I dag blir hvert myndig menneske, praktisk talt over hele kloden, veldig konkret utfordret på dette. Det valget hver enkelt tar, kan avgjøre den enkeltes livsvei og skjebne, liv og død. Det valget vi kommer ut med i sum, som folk og samfunn, vil forme verdens skjebne for lang tid fremover.

Svart sannhet

Folkets koronakommisjon har skrevet en sammenfattende rapport som tar med det meste av det som har skjedd de siste 3 årene. Ingen tvil det har vært tøffe tak med masketvang, unødvendige nedstengninger og vaksinehelvete.

Nytt på Nytt!

I vår tid er det nå krise på krise.

Det er ikke bare en plandemi, men også en svært skremmende krig i Ukraina som bare øker i omfang, høye strøm- og drivstoffpriser, høye matpriser og en stadig kamp mot vindmøller over det ganske land.

Er alle krisene ønskede kriser som i en større plan?

Denne programposten vil la deltakerne delta og reflektere rundt vår felles fremtid.

Entre kr 150 ,-

Påmelding og betaling til Solidaritet 21:

Konto: 9365.33.73250 (Kan også betales i døren dersom ledige plasser)

Ps! Merk betalingen med navn

Ta med noe egen mat til underveis, det vil bli mulighet for felles bespisning sosialt etter seminaret.

Solidaritet 21 og Folkets koronakommisjon

Lørdag 11. februar 2023 kl. 12.00 (dørene åpnes 11.30)

Bydelshuset i Tønsberg, Tollbodgt. 19,

Temaer vil være:

Stråling og helse!

Enkle og viktige råd om stråling, måleapparater og skjermings alternativer.

Grete-Nina Aske og Odd-Erik Helgesen, styremedlemmer i Solidaritet 21

Lansering av diktsamling

Nipe Torsteinson Naturligvis, dikter og reflexolog

Naturretten og stifte en Folkedomstol

Ragna Heffermehl, miljøverner, realfaglærer og aktivist

Vann og stifte et vannsamvirke

Trude Malte Thomassen, leder av vannbevegelsen

Nytt på Nytt!!

Vaksiner, helse, fred og krig.

Diskusjon i fellesskap om fremtiden følger

Entre kr 150 ,-

Påmelding og betaling til Solidaritet 21:

Konto: 9365.33.73250 (Kan også betales i døren dersom ledige plasser)

Ps! Merk betalingen med navn

Ta med noe egen mat til underveis, det vil bli mulighet for sosialt etter seminaret. 

Solidaritet 21 og Folkets koronakommisjon