Kontakt oss

Bullo TV er en alternativ mediekanal med et demokratisk og grønt syn på verden.

Odd-Erik Bullotidende

Tanker, meninger og handlinger er svært viktige for oss.

Kanalen mener at et demokrati kun fungerer ved dialog og handling, og at et diktatur er et styresett hvor noen har monopol på sannheten.

Bullo TV ser seg selv som et viktig bidrag til et demokratisk samfunn hvor pengene har en mindre betydning for sannheten.

Det vil bli lagt ut korte egne produserte videofilmer, noen med en blanding av egen produksjon og andres filmsnutter i diskusjon og det vil også bli lagt ut små aktuelle tilgjengelige filmer som er hentet fra andre sine plattformer.

Redaktør Odd-Erik Helgesen

Kontakt oss:

post@bullomedia.no