Mandagsklubben

Mandagsklubben

Hei! Alle sammen!

Dette angår oss ALLE, uansett hvilken forening, organisasjon eller gruppering du skulle tilhøre!

Nå brenner det på dass!

Hør på Ragna Heffermehl fra april 2021:

FASTE MØTER!!! HVER MANDAG KL: 18.00 over hele landet!

Vi anbefaler av forskjellige gode grunner FASTE MØTER på samme dag og tid, MANDAG kl. 18.00. Da det virker å være det beste tidspunktet for slike møter, men forstår at faste møter også kan legges til andre dager dersom det er best for deltakerne.

Antall deltakere på disse faste møtene bør ikke være over 30/40 personer.

Første møte i DEN STORE MANDAGSKLUBBEN var mandag den 10. januar 2022 kl. 18.00 i Tønsberg. Det var en svært god opplevelse blant likesinnede.

NYTT MØTE MANDAG HVER MANDAG!

Håper at så mange som mulig ønsker å delta, men NOEN må selvfølgelig arrangere og invitere, men etter hvert vil det hele gå av seg selv. Alt for at vi skal ta tilbake våre naturgitte friheter og vårt eget folkestyre.

INNBYGGERNE I LANDET, TIL ENHVER TID, SKAL STYRE LANDET NORGE!!! Uansett hudfarge, religion, kjønn eller annet.

Innhold i møtet bør ta for seg politikken som føres av politikere og myndighetene til enhver tid, og alltid med et kritisk blikk.

DEN STORE MANDAGSKLUBBEN med møter hver mandag gjør det nærmest umulig for myndighetene og andre å sensurere oss fordi vi treffes til viktige møter hver eneste mandag, hele året igjennom.

Så la oss ta tilbake folkestyret vårt!

Veldig mye er galt med styringen av landet vårt!

For mange av oss har det vært rimelig klart at det er mye som er feil med styringen av Norge. I Norge og de fleste steder verden er det blitt slik at folkstyre ikke betyr noe særlig lengre.

Politikerne i Norge har solgt strømmen vår til utlandet slik at innbyggerne i Norge nå må selv betale en skyhøy markedspris, for strøm som de selv har vært med å utbygge via nettleien i over hundre år. I Norge har det vært slik at strømmen skulle være et felles gode for det norske folk og dets industri derfor har det også vært egne konsesjonsbestemmelser om fossekraft i Norge.

Se gjerne her: Konsesjonslovgivningen for vannkraft (lovrevisjon) 2017

Hør på Søviknes (Frp) da han og Høyre-regjeringen sammen Arbeiderpartiet solgte arvesølvet vårt til ACER:

Og hva med vindturbiner i norsk natur, enten til lands eller til havs? Alt for at noen investorer skal tjene seg rike med en såkalt miljøvennlig profil?

b48

Vi har i dag et rettsystem som ikke lengre er for vanlig folk, da kostnaden for å ta en tvist til byretten eller lagmannsretten er blitt urimelig høy. I tillegg og samtidig har Norges Høyesterett nærmest blitt flyttet til «Vestre Bærum» kommune.

Når det gjelder den enormt økende mengden av stråling i våre omgivelser, så er det slik at FHI og Camilla Stoltenberg ikke ønsker at vi skal vite noe om farene vi utsettes for. Alt for at overvåkningsteknologien skal ta over vår hverdag, uansett hvor ille den tilhørende risikoen for alvorlige sykdommer og plager er.

Barnevernet blir misbrukt på så mange måter mot folket, og de som sier i fra at noe er galt blir til og med fengslet.

Se video under hvor Per Einar Guthus forteller sin historie.

Lenge har det vært klart for mange av oss at corona-pandemien hvilt på helt feil premisser.

Mange mener til og med at det egentlig ikke var noe pandemi, men HELLER var en PLANDEMI for å innføre vaksinepass, strengere smittevernregler, overvåkning og kontroll av folket. Et slikt helsepass (BankID?) skal ganske snart i sammenheng også gjelde for vår bankkonto og økonomi ellers. Altså et pass/ digital-ID vi ALDRI kan bli kvitt igjen, som vil føre til at vi vil bli overvåket og kontrollert 24/7 og dermed at vi mister hele vår frihet.

Vi klarte å stoppe dette koronapasset/ helsepasset i første omgang ved å arrangere store demonstrasjoner november, desember 2021 og vinteren 2022.

Se videoen under:

WHO

Mye tyder på at den norske regjeringen (uansett Høyre eller Ap) fortsatt ønsker å innføre dette helsepasset så snart det lar seg gjøre fysisk gjennomføre. Det pågår nå forhandlinger i Verdens helseorganisasjon om at deres makt skal gå fra rådgivende til utøvende makt, og vaksinepass nettopp er på agendaen. Dette skal medlemslandene stemme over i mai 2024. Dette ønske om denne maktforskyvningen når det gjelder helse har vært en plan som har pågått ganske lenge.

Allerede i 2014 fortalte WHO sin Europa avdeling:

Den siste tiden i Norge har organiseringen mot vindturbiner, høye strømpriser, vaksinepass og mye annet skutt i været. Vi i Solidaritet 21 ønsker at organiseringen skal fortsett i alle sine former, hvor som helst, alle grupperinger har en verdi uansett størrelse og beliggenhet. Myndighetene må vite at folket følger med i hva som skjer, uansett smått eller stort.

Tidligere statsminister Erna Solberg forteller at motstanden hun og partiet Høyre nå møter i 2024 kun er tuftet på konspirasjonsteorier, og at det bør man ikke legge stor vekt på da det kan ødelegge demokratiet vårt.  Samtidig går hun ut og forsvarer en ny permanent smittevernlov som fjerner makten fra Stortinget og vil gi den til den sittende regjering. En regjering som med ALL SANNSYNLIGHET vil ledes av paritet Høyre og kanskje henne selv fra neste valg i 2025.

Se videoen fra 4. jan 2024:

Så det er ingen tvil, nå brenner det på dass!!!

Vi vil altså anbefale, for hele Norge, at det startes møtevirksomhet til fast tid og sted, for nå er det virkelig krise og den blir verre og verre dag for dag.

Altså:

Vi anbefaler av forskjellige gode grunner FASTE MØTER på samme dag og tid, MANDAG kl. 18.00. Da det virker å være det beste tidspunktet for slike møter, men forstår at faste møter også kan legges til andre dager dersom det er best for deltakerne.

NYTT MØTE MANDAG HVER MANDAG!

b18

MANDAG 10. januar 2022 kl. 18.00 ble det første møte arrangert i TØNSBERG, Liabakken 19 a. 3113 Tønsberg,

Liabakken19 a

Alle som har mulighet bør kaste seg rundt og være en del av den Den Store Mandagsklubben.

Vi ønsker at alle skal kunne agere mot regjeringen og myndighetene sine vindturbiner, høye strømpriser, tvang av vaksine og vaksine-pass og andre handlinger mot folket så raskt som mulig dersom det skulle være nødvendig.

Det må hele tiden diskuteres forskjellige tiltak og aksjoner dersom vi er misfornøyd.

Og Husk!

Dette gjelder oss ALLE, uansett hvilken forening, organisasjon eller gruppering du skulle tilhøre!

Del dette skrivet til dine venner og bekjente på alle måter!

Sammen er vi sterkere!

Odd-Erik bildeOdd-Erik Helgesen

Redaktør Bullo Tidende og Leder av Solidaritet 21

Se gjerne:

Se hele debatten om den permanente smittevernloven til SP, AP og Høyre!

Carl Gustav Jung kan gi oss verktøyet vi trenger! Det å bearbeide våre ubevisste skyggesider er kanskje løsningen på…

Folkets koronakommisjon sin sammenfattede tre års rapport er her

Den store Mandagsklubben hele Norge

Bullo Tidende 2