Under Arendalsuka i 2015 ble Gro intervjuet av Harald Stanghelle om blant annet hennes skepsis til strålingen fra mobiltelefoner. «Jeg vil si: Skjerm dere. Ikke gå med mobilen i lomma, sa Brundtland.»

I 2020 stilte også Fredrik Skavland kritiske spørsmål til Gro om hennes kontroversielle syn på mobiltelefoner og effekt på kroppen. Tilbakemeldingen fra legen var også den gang klar: «Det er vitenskapelig grunnlag for at noen mennesker opplever plager fra mikrobølgede pulser.»

Disse uttalelser fra legen og vår tidligere «landsmoder» Gro falt nok ikke i god jord hos de som hele tiden har påstått at strålingen ikke er helseskadelig: Vårt strålevern (DSA), mobil- og trådløsnæringa og Forsvaret!

LES OGSÅ

Hvor mye stråling fra trådløs teknologi tåler våre barn og unge?

Ingen garantier

Innrømmelser fra «makta» om helsefarene ved elektromagnetiske felt og mikrobølger kom ikke den gangen, ei heller under rettssaken i Borgarting lagmannsrett, som fant sted 5.–9. september 2022, hvor fagvitnet for strømselskapet Elvia, som var hentet inn fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA, flere ganger påsto at strålingen fra all trådløs teknologi, og spesielt fra de nye «smarte» strømmålerne, AMS, var så svake at det var svært usannsynlig at dette kunne medføre noen helseskader. Men noen garanti kunne fagansvarlig fra DSA, Lars Klæboe, ikke gi!

LES OGSÅ

Odd-Eriks sak førte til kok i kommentarfeltet: – Ytringsfrihet!

Disse vitneutsagn fra Klæboe var i stor kontrast til hva saksøkers fagvitner, flere av klodens kapasiteter på elektromagnetiske felt og helse, vitnet om i den samme ankesaken, bl.a. Magda Havas, professor emerita ved Trent University. Hun har skrevet flere artikler, hvor hun hevder at stråling fra trådløs teknologi påvirker blodet, hjertet og det autonome nervesystemet; ref. hennes artikkel på PubMed.

Å gjøre de riktige tingene for å opprettholde god helse er jo noe vi stadig minnes om av våre helsemyndigheter–så hvorfor har Norges befolkning da blitt påtvungeten automatisk strømmåler som stråler kontinuerlig (hvert 0,6 sekund hele døgnet)–og som politikere i forveien av utrullingen ble tipset om ville gi negative helseeffekter (men også dyrere strøm), og dermed føre til enda større helseutgifter for den enkelte og for landet vårt?

LES OGSÅ

Trådløs teknologi og negative helseeffekter

Økning i strålingsplager

Vi ser i dag en sterk økning i samfunnet av nettopp slike plager som Gro Harlem Brundtland og en del andre opplever på grunn av økt bruk av trådløs teknologi. Forskningsrapporter fra uavhengige forskere knytter denne pulserende elektromagnetiske strålingen til mer alvorlige helsevirkninger, som økt risiko for enkelte typer kreft, tidlig Alzheimer, Parkinsons, migrene, diabetes, ALS, benskjørhet og skader på fertilitet.

Veien til bedre folkehelse–og ikke minst en hjelp på veien ut av sykehuskrisa – må være å satse enda mer på forebygging, men da må våre myndigheter være villig til å se på hva «stråletåka» (se gjerne boka med samme navn skrevet av cellebiolog Susan Pockett) fra den trådløse teknologien medfører av negative helseeffekter. Nok midler har vel Norge–men hva med viljen til dette?