Påskequiz til DNB og til dere alle! Jeg gjentar: Er BankID en svindel mot folket?!

Påskequiz til DNB og til dere alle! Jeg gjentar: Er BankID en svindel mot folket?!
1 1
Read Time:9 Minute, 15 Second

I juni 2022 avsluttet/sperret DNB Bank ASA(DNB) mitt kundeforhold og alle mine avtaler med dem da jeg ikke hadde legitimert meg på nytt innen deres frist. Alle mine penger og alle mine avtalte tilganger var plutselig utilgjengelige for meg, de var stjålet av den samme banken som skulle ta vare på pengene mine…

Det var slik at ALLE i DNB skulle legitimere seg på nytt. (Et slags påskeevangeliet i postmoderne tid). 

Alle skulle innlemmes i den nye teknologiske verdenen til BankID.

BANKID BANKAXEPT er et AS, eiet av en sammensetting av de fleste bankene i Norge, med DNB sin konsernleder Kjerstin Elisabeth Rasmussen Braathen som styreleder. Firmaet er stiftet den 1. august 2021 og kan sammenblandes med andre BankID løsninger fra tidligere. Litt uheldig vil sikkert noen mene.

Konsernleder Kjerstin Braathen stiller jevnlig opp hos World Economic Forum da DNB er en partner av den elite organisasjonen.

Uheldig eller ikke uheldig? Hva tenker du?

For å gjennomføre DNBs store planer om effektivisering, større hastighet, kontroll og overvåking på ALLE transaksjoner så måtte jo ALLE godta deres nye avtale om BankID.

Det høres svært så enkelt ut, og dermed sendte DNB ut brev til alle sine 2 000 000 kunder om at de måtte legitimere seg på nytt, det hele ble fremlagt som en selvfølgelighet. Dersom du ikke ønsket å legitimere deg på nytt ville DNB avslutte kundeforholdet ditt som et naturlig ledd i hvitvaskingsloven. Den som nektet var tydeligvis indirekte skyldig i hvitvasking og terrorfinansiering, selv uten noen som helst mistanke, bevis eller dom. DNB kunne da ta beslag i dine penger og avslutte alle avtaler som du tidligere hadde avtalt med dem, for det sto visstnok i hvitvaskingsloven, og DNB var både aktor og dommer i samme sak.

Dermed begynte kundene til DNB å stille opp utenfor bankfilialene over det ganske land, for å legitimere seg på nytt, mange var jo livredde for at bankkontoene og andre verdifulle avtaler skulle avsluttes med et tastetrykk dersom man ikke var hurtig nok ute.

Den nye legitimeringen begynte straks, og de forskjellige tilknyttede avtaler med ansiktsgjenkjenning, fingeravtrykk og andre sikkerhetstiltak ble innlemmet i den nye BankID-avtalen til DNB.

Men hva er egentlig en avtale om BankID?

Etter det første brevet fra DNB mars 2022 forsto jeg snart at denne avtalen umulig kunne være noe bra for andre enn de myndigheter og større bedrifter som ønsker seg et diktatur med konstant overvåkning og kontroll av folket sitt liv og økonomien deres.

I det første brevet datert 15. mars 2022 sto det nærmest rett ut at den nye legitimeringen, og BankID dreier seg om mye mer enn våre penger og andre avtaler med banken. BankID skulle lett blandes sammen med skattemyndigheter, helseopplysninger, koronapass og mye annet spennende.

den avtalen tenkte jeg, at DEN AVTALEN skal ikke jeg gå inn i, dessuten er jeg lite tilhenger av avtaler som blir inngått i sammenheng med trusler og lignende. Jeg tror det er en lov mot slikt også.

Det at jeg ikke ville gå inn i denne avtalen har ført til en mengde nye trusler og ulovligheter fra DNB og deres inkasso-samarbeidspartnere. Det virker som om DNB mener de står over Norges lover, og kan gjøre akkurat hva de ønsker. Det synes jeg er svært ugreit. I disse dager forsøker de å tvangsselge huset mitt i samarbeid med Norges største inkassoselskap Kredinor.

Les gjerne:

Les anken mot DNB og BankID! Ja til frihet og kontanter! Nei til overvåkning og BankID!

Julen varer helt til påske,

da DNB ikke klarte å svare på JuleQuizen 2023 blir den til PåskeQuiz 2024. Spørsmålene er bare litt lengre nede…

BulloTV skrev den 22. des 2024:

DNB møtte ikke til sin egen klagesak i Tønsberg forliksråd!

Undertegnede var så heldig å få overlevert en høytidelig julehilsen til DNB i lokalene til Forliksrådet i Tønsberg.

Verken Norges største bank DNB Bank ASA eller Norges største inkassoselskap Kredinor hadde anledning til å møte der, enda de selv hadde initiert at saken skulle behandles i forliksrådet, men de hadde sendt en fullmektig som ikke hadde noe som helst kjennskap til den aktuelle saken.

Det synes jo litt underlig at DNB hadde sendt en fullmektig siden DNBs egen filial i Tønsberg, med svært mange ansatte og ledere, kun ligger 50 meter unna bygget til Forliksrådet i Tønsberg.

Det er vel det man i dag kaller fremmedgjøring, men som den kjente og dyktige Frp-politikeren, Carl I. Hagen, bare ville kalt unnaluring i tidligere tider.

Ingen tvil om at her skulle det ikke inngås noe som helst forlik og heller ikke gjøres noen oppklarninger, så hvorfor var saken sendt til forliksrådet i det hele tatt?! Svært så interessant, synes jeg.

Mislighold av Mastercard…

Det var jo slik at DNB ønsket å ta opp en sak som de mente gjaldt misligholdelse fra undertegnede sin side. En Mastercard-avtale hadde ikke blitt betalt avdrag på, men nå var det jo slik at DNB hadde sagt opp kundeforholdet mitt i juni 2022, og dermed har jeg ikke hatt tilgang til mine egne penger og andre avtalte tilganger etter den tid.

Men all ære til denne fullmektigen som hadde tatt på seg denne noe spesielle oppgaven, og som ønsket være med på denne hekse-prosessen mot meg i Forliksrådet i denne rolige førjulstiden.

I denne sammenhengen forsto jeg at det ENESTE jeg kunne få ut av dette møtet var å overlevere denne høytidelige julehilsenen til DNB med en innbakt nyttårsquiz.

Det er nemlig slik at på disse 18 månedene som DNB har forfulgt meg med urettmessige og ulovlige inkassovarsler og inkassokrav, er det ikke en eneste person i DNB som har presentert seg med navn eller tatt ansvar angående denne saken.

Åpen julehilsen med de tyve spørsmålene! Nyttårsquiz! (NÅ påskequiz 2024….)

Så, siden det var en passende anledning og i vitners nærvær overleverte jeg julehilsenen til DNB i forliksrådet sine lokaler i Tønsberg.

Les hele hilsenen under:

Tønsberg 20. des 2023

TIL DNB BANK ASA(DNB)

Her kommer spørsmålene til DNB, som jeg også ønsket å få svar på i mitt partsinnlegg til Vestfold Tingrett datert den 6. november 2023. Nå er det den 20. desember 2023, og jeg ønsker fortsatt å få svar på disse viktige spørsmålene.
1.    Hvorfor svarte ikke dere i DNB ikke på min påstand om at mine avtaler med banken også har en økonomisk verdi?

2.    Hvorfor svarte dere ikke på min bekreftelse på at kundeforholdet var avviklet og at det måtte gjelde begge veier?

3.    Hvorfor lot dere i DNB vår “uenighet” gå til inkassoselskapet Kredinor på tross av alle mine henvendelser til banken på telefon, rekommanderte brev og brev levert direkte til dere i filialen i Tønsberg? Det tok over 4 måneder før jeg fikk tilbakemelding på at dere hadde mottatt mine henvendelser.

4.    Hvorfor lot dere inkassoinndrivningen fortsette og fortsette enda vi var uenige? Er ikke det ulovlig og straffbart?

5.    Hvorfor fikk jeg et fastrentelån på 1 100 000 kr. bare noen få dager før dere avsluttet/sperret kontoene mine? Dere visste jo ikke hvem jeg var, eller? Jeg hadde jo ikke legitimert meg på nytt…

6.    Hvorfor fikk jeg dette fastrentelånet uten annen legitimasjon enn noen signaturer i et brev som jeg sendte i retur?

7.    Hvorfor er det bare dette fastrentelånet som er sendt til Vestfold Tingrett for tvangsinndrivelse og ikke de to andre lånene mine?

8.    Er dette fastrentelånet egentlig ugyldig siden dere ikke vet hvem jeg er?

9.    Hvorfor sto det i brevet fra dere den 15. mars 2022 at BankID også er en forutsetning for å kunne fortsette å bruke andre digitale tjenester til andre formål? Der blir det nevnt koronapass, skattemeldinger og helsetjenester. Er det ikke svært uheldig å blande bank og helsetjenester?

10.    Hvordan skulle jeg kunne betjene dette tvistede fastrentelånet, de to andre lånene mine, de to Mastercard-kortene og min pensjonssparforsikring uten tilgang til mine kontoer?

11.    Hvordan skulle jeg få benytte aksjekontoen min uten tilgang til kontoen min?

12.    Hvordan skulle jeg kunne benytte begge mine kontoer til mine to enkeltpersonforetak når dere avsluttet/sperret kontoene mine?

13.    Hvorfor har dere ikke svart på undertegnede sine brev og henvendelser innen de rimelige fristene som jeg har gitt dere? Alle svarfrister som undertegnede har gitt banken er jo blitt brutt eller misligholdt av dere i DNB.

14.    Hvorfor har dere ikke svart på min påstand om at dere driver med dokumentforfalskning, i dette brevet som er datert 3. november 2022 og ble sendt til min daværende advokat Barbro Paulsen.

15.    Hva mener dere egentlig med BankId?

16.    Hva tenker dere om at deres praksis når det gjelder uenighet og innkreving virker å være en godt og ofte benyttet metode i samarbeid med inkassoselskapet Kredinor? Har jeg rett når jeg hevder akkurat det?

17.    Når det gjelder at 2 000 000 kunder brått skulle “legitimere seg på nytt” fra mars 2022: Er det slik at myndighetene har instruert dere til disse kraftige tiltakene akkurat på det tidspunktet? Vi vet alle at staten har den største eierandelen i DNB. Er ikke det så fall ulovlig av staten å instruere DNB til en slik avgjørelse?

18.    Undertegnede var en av lederne i de vellykkede demonstrasjonene mot koronapass i Norge. Har DNB fått beskjed om at legitimeringen skulle være ekstra streng og vanskelig mot undertegnede på grunn av det?

19.    Undertegnede forteller at han har legitimert seg ukentlig overfor banken i over 40 år, og ønsker dermed ikke å legitimere seg på noen ny måte. Det er overhodet ingen tvil om hvem jeg, jeg har betalt alle mine renter, avdrag, gebyr og annet så hva er den egentlige årsaken til at alle skulle legitimere seg på nytt?

20.    Forstår dere i DNB alvoret, som en av de 10 største bankene Europa, at maktmisforholdet mellom dere og undertegnede er gigantisk, og at i den sammenheng er undertegnede en sårbar privatperson som i tillegg har vært kunde hos dere i over 40 år?  Så hvorfor gjør dere dette mot meg?

Det at dere i DNB og deres samarbeidspartnere tydeligvis ikke ønsker å forstå at det er DNB som har misligholdt avtalen mellom oss da DNB Bank ASA avsluttet mitt kundeforhold/stengte mine kontoer i juni 2022 kun med grunnlag i hvitvaskingsloven § 24.

Se prosess-skriv datert 6.11-2023. Det har i tillegg vært brudd på god forretning- og inkassoskikk fra første dag i denne konflikten, likevel forsøker dere å tvangsselge huset mitt og drive inn Mastercardgjeld i forliksrådet på tross av at alle påstander og krav har vært bestridt hele tiden og innenfor frister. Her er det lover og regler å følge.

Med dette håper jeg nå å få svar innen en rimelig tid. La oss si innen den 15. januar 2024.(NÅ innen 15. april 2024)

Med vennlig hilsen

Odd-Erik Helgesen

Se gjerne annet:

Driver DNB og inkassoselskapet Kredinor med organisert økonomisk kriminalitet?!

Driver DNB med organisert økonomisk kriminalitet?! De ønsker å selge huset mitt på tvangssalg.

Les siste prosessskriv av 6. nov. 2023 til Vestfold Tingrett! DNB ønsker fortsatt å tvangsselge huset.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
100 %

Bullo TV

Average Rating

5 Star
100%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

One thought on “Påskequiz til DNB og til dere alle! Jeg gjentar: Er BankID en svindel mot folket?!

  1. Takk for info. Har nettopp rømt fra DNB selv, etter at de kjøpte opp Sbanken og la ned nettbanken der. Ser klart farene med bankID. Så vi må se på mulighetene for å lage parallelle systemer. Folk tror det er staten som står bak bankID, men det er jo faktisk et AS. Uansett, de som oppgir fingeravtrykket sitt og andre biomtetriske data (som ansiktsgjenkjenning) til store internasjonale firma, eller myndigheter for den saks skyld, åpner for missbruk. Digitalt tyranni 2.0. Håper det går bra med saken din.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *