Folkets koronakommisjon 4 årsrapport! Neste pandemi 2025?!

Folkets koronakommisjon 4 årsrapport! Neste pandemi 2025?!
1 3
Read Time:9 Minute, 46 Second

Last man standing, Folkets koronakommisjon er her igjen. Denne gangen med 4 års rapporten om Covid-19, som ikke bare dekker 2023 til nå, men som også gir et helhetlig bilde av det har foregått fra 2019.

Det er en forferdelig sannhet vi står overfor.

Hva har egentlig Norge med våre myndigheter, medier, organisasjoner egentlig vært med på og er med på?

Den største forbrytelsen gjennom tidene?

Les gjerne rapporten og gjøre deg opp en mening. Vær kritisk, men husk også det som står i Skriften:

«Dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.»

»»»»»»»»»’

– Covid-vaksinene er biovåpen utviklet i amerikanske militære laboratorier

Presidentkandidat Robert F. Kennedy Jr.

………..

– Covid-19 er et verktøy for den globale eliten til å utvide sin makt

Global Research ved Robert J. Burrows

Pandemi – Bedrageri – Slakteri

Norge som deltager i folkemord

Neste pandemi er planlagt å komme i 2025

Rapport om Covid-19 – fra 2019 til 2024

 

Hvordan oligarkiet skremte innbyggerne til å gi fra seg rettighetene ved hjelp av falsk vitenskap, militære metoder og dumme politikere – for å oppnå færre folk, mer makt og fortjeneste til de få…

 1.   mars 2024

Folkets koronakommisjon

KAMP: Talsmann for Folkets koronakommisjon fronter kampen mot tvang og vaksinepress foran Stortinget 30. oktober 2021. (foto: O.E. Helgesen)

        10 kjernepunkter i Covid-19 – fra 2019 til 2024

 

 1. Covid-19 er et bedrageri. Viruset eksisterer ikke. Sykdom har andre årsaker.

 

 1. Covid-19-testen er vitenskapelig svindel.

 

 1. Covid-19 er et militært prosjekt.

 

 1. Covid-19 kan beskrives som et globalt statskupp. Mer makt og fortjeneste til eliten.

 

 1. Covid-19 er drevet av FNs agenda 2030 der teknokratisk overvåking er en kjerne.

 

 1. Covid-19-vaksinene er biovåpen.

 

 1. Covid-19-vaksinene skadde og drepte: 585 millioner; drepte tall 2023: 17 mill.

 

 1. Covid-19-vaksinene har fått 1673 personer til å søke om pasientskadeerstatning i Norge.

 

 1. Covid-19-vaksinenes nanopartikler og grafen oksid kommuniserer med 5G-teknologien.

 

 1. Covid-19-vaksinene gir assosiasjoner til dyrets merke i Bibelen, uansett bønn hjelper.

Kilder:

 

https://expose-news.com/2022/02/22/the-proof-that-the-virus-exists-is-a-fraud/

 

https://wickedtruths.org/en/covid-19-test-is-scientific-fraud/

 

https://en.crashdebug.fr/robert-f-kennedy-jr-le-covid-19-etait-un-projet-militaire-depuis-le-debut-e-r

 

https://beforeitsnews.com/alternative/2021/07/coupvid-19-the-global-coup-detat-blackrocks-complete-takeover-of-the-

world-black-rock-and-vanguard-group-explained-monopoly-follow-the-money-must-see-videos-3754733.html

 

https://wickedtruths.org/en/un-agenda-2030-driving-force-behind-covid-19/

 

https://thepeoplesvoice.tv/rfk-jr-covid-jabs-are-bioweapons-developed-by-u-s-military/

 

https://www.lifesitenews.com/news/study-shows-covid-19-vaccines-more-likely-to-cause-deaths-than-to-save-lives/

 

https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/rlw8Ba/vaksineskadde-etter-korona-maa-kjempe-for-aa-bli-tatt-paa-alvor

 

https://www.henrymakow.com/2021/06/vaccines-deliver-graphene-oxide.html

 

https://circleofthedolphins.wordpress.com/2021/09/16/a-readers-message-to-henry-makow-the-jabbed-are-connected-to-bluetooth-through-their-personal-666-mark-of-the-beast-microchip-certificate-of-vaccination-id-covid-barcode-2/

Se fakkeltog fra 22. januar 2022:

Kort oppsummering av rapporten:

 

Covid-19 framstår i 2024 som et global statskupp ledet av militær- og etterretningsvesen. Målet er mer samlet makt basert på fascistiske/kommunistiske prinsipper a la det teknokratiske Kina. Viruset som det medisinske etablissementet mener skapte korona-pandemien – eksisterer ikke – testen var juks, selv om flere kritikere mener det var et biovåpen som ble sluppet løs.

En ny pandemi er det øvd på, og en del tyder på at neste pandemi er planlagt å komme neste år.

De norske styresmakter har svelget alt av offisiell internasjonal informasjon, og ønsker seg nå videre inn i WHO med de nye retningslinjene, som i praksis betyr at Norge lar seg styre av et oligarki. Norges frihet er dermed i stor fare. Men hvis innbyggerne samler seg og kjemper imot, er det en god mulighet for å stoppe elendigheten.

Hvor mange har dødd og blitt skadd av vaksinene? Det konkret tallet som framkommer her: 585 millioner.

Innledning

Covid-19 kom innover oss for fullt mars 2020 da en rekke land, inkludert Norge, ble nedstengt. Siden var det perioder med hvor det ble bedre, før tiltakene ble strengere.

Tiltakene ble opphevet til slutt februar 2022, og i andre halvdel av 2023 erklærte regjeringen at covid-19 ikke lenger var en allmenn smittefarlig sykdom.

Dessverre er det mye som tyder på at Covid-19 var et bedrageri, slik pandemier generelt er det. Covid-19 var et statskupp utført av verdens herskere – finanseliten i samarbeid med militærvesen og etterretning. Sentrale land som var med på dette var USA, England og Kina. Russland protesterte heller ikke.

Dette var kanskje historiens mest gjennomførte maktinngrep, på samme tid handlet det om å redde finanssystemet eller kjernen i kapitalismen. Med på lasset var FNs Agenda 2030, World Economic Forums «The Great Reset» og etter hvert også WHOs nye traktat: Helsepolitikken skal styres fra Geneve der WHO har sine kontor. Alle land skal få råd herfra. I praksis tyder alt på at det blir et diktat og at menneskerettighetene skal overstyres. Og bakom lurer en et digital pass eller koronapass.

Denne framgangsmåten med å bruke pandemi eller definere en sykdomssituasjon som en pandemi virker å fortsette. Det har, som med Covid-19 og Event 201, vært øvelser som peker mot en pandemi som vil komme. Og denne ser det ut til å bli en realitet i 2025. Spørsmålet er: Vil vi svelge denne framgangsmåte en gang til eller vil vi være mer kritiske enn vi var i 2020?

Det virker å være slik: Svelger du helsevurderingene fra eliten, er risikoen større for at dette bare fortsetter. Grunnen er at det ikke handler om sykdom. Det handler om å manipulere virkeligheten, å skremme innbyggerne til å gi fra seg sine rettigheter. Frykten er våpenet.

Den vanlige mann og kvinnes frihet er i fare. Det er på tide med en forsvarsstrategi som kan stå opp mot elitens planer som framfor alt virker å handle om sentral kontroll via kunstig intelligens, overvåking og vaksinetvang som påvirker menneskene til å bli biosyntetiske.

Dette finner du mer om i rapporten, les den gjerne. Vær kritisk. Sjekk selv. Men på samme tid vær også skeptisk til det helsemyndighetene bringer til torgs. Covid-19 har lært oss at det er nødvendig.

Men i all denne menneskelige vederstyggelighet, ikke glem at vi har Gud på vår side.

Folkets koronakommisjon 12.3.2024

 

Kapittel 1

 

Hvor er vi nå? Status mars 2024: Ikke lenger allmennfarlig smittsom sykdom

Regjeringen meldte 20. november 2023: «Covid-19 er ikke lenger en allmennfarlig smittsom sykdom».

Informasjon ble fulgt opp:

«Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt en endring i forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer som fjerner covid-19 fra denne sykdomslisten. Samtidig oppheves covid-19-forskriften.»

Helseminister Ingvild Kjerkol kalte dette en merkedag og at en normalisering var et faktum.

Konsekvensen for pasientene ble oppgitt å være:

«For pasienter innebærer forskriftsendringen at de på lik linje som for andre luftveisinfeksjoner må betale egenandel ved legekonsultasjon for covid-19, og at retten til gratis selvtester og behandling faller bort. Dermed er covid-19 nå i samme kategori som influensa og RS-virus.»

Og dermed havnet myndighetene der mange oss har vært siden starten av 2020. Covid-19 var svært lik influensa, noe sa til og med at Covid-19 var influensa forkledd.

I 2024 ble det på ingen måte meldt over overhengende smittefare.

NRK:

 1. februar 2024 kl. 13:43 Vinterbølgen av korona er over, og færre får RS-virus De siste tre ukene er det stadig færre som er blitt smittet av RS-virusinfeksjoner og enda færre som får korona, ifølge FHIs ukesrapport. Samtidig er det fortatt en del som smittes av influensa, men nivået har holdt seg stabilt etter at toppen blå nådd rundt nyttår, skriver Folkehelseinstituttet.

I uke 52 i fjor – rundt årsskifte – var 16 prosent av prøver influensapositive, mens de siste ukene har tallet vært 0,9 prosent.

 1. februar kl. 14:51 FHI: Færre får RS-virus og korona Influensaaktiviteten er stabil etter at en ganske moderat topp ble passert i julen, heter det i Folkehelseinstituttets ukerapport om covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner.

Videre venter FHI at vinterferieperioden vil føre til nedgang i influensasmitten framover.

Antallet nye influensainnleggelser er stabilt med 225 innleggelser i uke 6 etter 234 i uke 5. Det var 6 nye innleggelser i intensivavdeling med influensa i uke 6 etter 10 i uke 5.

RS-virusinfeksjoner, som ofte rammer barn, er ikke lenger økende. I uke 6 var det 185 nye innleggelser etter 241 uken før.

Innleggelser av koronasmittede har gått ned siden uke 50 med 76 nye i uke 6, etter 117 i uke 5. FHI skriver at vinterbølgen så å si er over.

Kilder:

https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-epidemiological-update—19-january-2024

 

https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-covid-19-similarities-and-differences-with-influenza

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/covid-19-er-ikke-lenger-en-allmennfarlig-smittsom-sykdom/id3015080/

 

https://www.nrk.no/nyheter/vinterbolgen-av-korona-er-over_-og-faerre-far-rs-virus-1.16774284

Kapittel 2

 

Overdødelighet blant unge i Norge kobles til vaksinen

NRK hadde en artikkel 3. mars 2024: «Reagerer på høye dødsfall blant unge.»

Innledningen av artikkelen var slik:

For første gang på minst 20 år er det registrert overdødelighet blant unge i Norge. Det viser beregninger forskere har utført.  – Jeg har aldri sett noe lignende, sier FHI-statistiker Richard Aubrey White.

Siden de eksperimentelle vaksinene som kom i 2020/2021 som en del av tiltakene mot korona-pandemien, ville en tro at NRK ville trekke inn vaksine-eksperter. Men nei, NRK kommer altså trekkende med en ansatt i FHI (Folkehelseinstituttet), som naturligvis peker på dette som sannsynlig forklaring: Covid-19.

Steigan.no tar utgangspunkt i denne NRK-artikkelen og peker på at «et har lenge vært kjent i internasjonal forskning at dødeligheten er kraftig på vei opp og at dette også gjelder unge mennesker».

For ett år siden viste vi til at overdødeligheten kom med vaksinene, og det var basert på en rapport fra amerikanske CDC…»

Nettstedet viser til professor ved Høgskolen Vestlande, Jam Terje Voilaas, som allerede i juni 2023 hadde budskapet: «Overdødeligheten i Norge kom med vaksinene.»

Professoren skriver:

«SSB har nylig offentliggjort nye tall for dødelighet og forventet levealder i Norge for 2022, hvor de erkjenner en overdødelighet på rundt 5% som i sin helhet tilskrives C19-komplikasjoner, og dette er helt i tråd med land vi kan sammenlikne oss med. Vaksinene blir ikke nevnt med et ord, men det trengs ikke for deres egne tall forteller nøyaktig hva jeg tidligere har rapportert, at overdødeligheten ikke startet med C19, men noen måneder etter at vaksinene ble tatt i bruk, og har steget jo flere doser som er satt.»

Så melder spørsmålet seg:

Bør ikke vaksineanbefalingene i Norge stanses omgående på grunn av dette?

Kilder:

https://www.nrk.no/buskerud/reagerer-pa-hoye-dodstall-blant-unge-1.16766111

 

https://steigan.no/2024/03/reagerer-pa-hoye-dodstall-blant-unge/

 

https://steigan.no/2023/06/overdodeligheten-i-norge-kom-med-vaksinene/

Les gjerne hele rapporten:

Her!

Vi trenger å gjennomskue ALLE sammensvergelsene mot oss. folket, for å forstå hva skal vi gjøre til egne mottiltak. Så les deg opp så godt du kan, men husk, litt av gangen…

Odd-Erik Helgesen

Redaktør Bullo TV

Les og se gjerne mer:

Folkets koronakommisjon sin sammenfattede tre års rapport er her!

Folkets koronakommisjon advarer mot vaksinering av barna! Høsten 2021.

Folket slår tilbake – mot det planlagte helsetyranniet.

Folkets koronakommisjon er ikke nådig!

Våren 2021:

 

 

 

 

 

 

 

Happy
Happy
50 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
50 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Bullo TV

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *