Markeringer over hele verden i protest mot tildelingen av Nobelprisen i medisin. Søndag 10. desember i Oslo.

Markeringer over hele verden i protest mot tildelingen av Nobelprisen i medisin. Søndag 10. desember i Oslo.
0 0
Read Time:3 Minute, 59 Second

Tildelingen av Nobelprisen i medisin for 2023 er meget omstridt og sterkt kritisert og med god grunn. ”Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet” gir i sin begrunnelse en uforbeholden anerkjennelse og hyllest til mRNA-vaksinene mot COVID-19 og mRNA-vaksineteknologien. De velger å se helt bort fra at den største og fortsatt pågående medisinske katastrofe i menneskehetens historie skyldes nettopp massevaksinering mot covid-19 på mRNA- plattformen.

Kritikken retter seg også mot forbigåelsen av Robert Malone, lege og forsker, som var den mest sentrale i utviklingen av mRNA-teknologien. Dette kan nok forklares ved at Robert Malone har vært den skarpeste kritiker mot å ta denne teknologien i bruk ved massevaksinering.

Villedende informasjon om effektivitet 

Nobelinstituttet følger i sporene til vaksineindustrien, helsemyndigheter, våre politiske ledere, helsepersonell, WHO og mediene når de feilinformerer befolkningen om vaksinenes effektivitet.  mRNA-vaksinene mot covid-19 har vist seg å være virkningsløse mot sykdommen. Vaksinene hindrer ikke smittespredning, noe Pfizer selv har innrømmet overfor EU parlamentet. Vaksinene hindrer heller ikke alvorlig sykdomsutvikling: Over 90% av de som sykehusinnlegges og de som dør grunnet covid-19 er vaksinerte.

Lyninnføring i WHO:

Desinformasjon og taushet om de historisk høye bivirkningstallene og overdødeligheten siden 2021 

Vi står inne i en verdensomspennende medisinsk og humanitær katastrofe. Vi har hatt en vedvarende overdødelighet i de mRNA-vaksinerte landene, og den er for Norges vedkommende i overkant av 10%.

Bare få uker ut i vaksinasjonskampanjen (januar 2021) viste meldesystemene for bivirkninger dramatiske signaler. Vaksinene burde allerede da blitt stoppet verden over. Men alarmtallene fra meldesystemene har hittil stilltiende blitt forbigått av myndigheter og media – og nå av Nobelkomitéen. Hvorfor? En rekke appeller signert av tusenvis av leger og forskere har blitt neglisjert.

I vurderingen må vi huske at covid-19 har en alvorlighet på middels influensa nivå, og en dødelighet på gjennomsnittlig rundt 0,2 %; for de under 60 år vesentlig mindre. Dette beskriver nobelkomitéen som “ett av vår tids största hot mot människors hälsa”. Dette er helt feil. Sannheten er at det er mRNA-vaksinene som er en av de største truslene mot menneskers helse – og menneskeheten. Vitenskapelige beregninger viser at anslagsvis 17 millioner mennesker hittil har dødd av vaksinene til Pfizer, Moderna, Astra-Zenica m.fl.

Bivirkningene er svært omfattende og mangesidige – i alle organsystemer: Med hver vaksinedose får man injisert 40-100 milliarder lipid nanopartikler med vanskelig nedbrytbar syntetisk mRNA som tvinger kroppen til å danne spikeproteiner i ukontrollerte mengder og ukjent varighet. Disse komponentene sprer seg til hvert eneste organ i kroppen og skaper bl.a. betennelse, autoimmune reaksjoner og alvorlige tilstander, som listet nedenfor.

Immunsvekkelse; VAIDS – Vaksineindusert AIDS,  ytrer seg med hyppige, langvarige og gjentatte infeksjoner, og oppblussing av sovende sykdommer.  Autoimmune sykdommer og blodsykdommer. Postvaksinasjonssyndrom; utmattelse, tretthet og kognitive forstyrrelser m.m. – offisielt forklart som ‘long covid’. Kreft, ofte hurtigvoksende og svært aggressive og sjeldne kreftformer – “turbokreft” og tilbakefall. Hjerte-kar sykdommer; hjerteinfarkt, hjerneslag, blodpropper, hjertepose- og hjertemuskelbetennelse har tiltatt eksplosivt. En rekke forstyrrelser i reproduksjonsorganene; blødningsforstyrrelser, dramatiske fall i fødselstallene. Spontanaborter, dødfødsler, død hos nyfødte og senaborter. Nevrologiske degenerative sykdommer; lammelser, ALS-lignende tilstander, nevropatier, demens. SADS – Sudden Adult Death Syndrome – akutt uventet død.

WHO satser ensidig på potensielt genmodifiserende mRNA-teknologi som vil gi dype inngrep i vår biologi og i vår frihet

Det foreligger en rekke kritisk viktige og grunnleggende spørsmål til mRNA-vaksineteknologien som vi ikke har svar på. Dette er teknologien alle standardvaksiner skal baseres på i fremtiden hvis legemiddelindustrien og WHO får sin vilje.

WHO er en sentral aktør bak vaksinekatastrofen og covid-nedstengningene med svært ødeleggende følger. WHO forsøker å få maktutøvende myndighet verden over helt ned på individnivå. Det pågår en stilltiende forhandlingsprosess uten Stortingets delaktighet og medienes dekning. WHO vil gjøre store inngrep i menneskerettighetene, fjerne tale- og ytringsfrihet, opprette sensur, fjerne vår selvbestemmelse over egen kropp og innføre globalt elektronisk ID-pass som muliggjør total overvåkning. Dette vil kunne innebære en nesten total suverenitetsavståelse.

WHO får over 80% av sin finansiering fra legemiddelindustrien og den øvrige finanselite. Karolinska Institutet får midler fra Pfizer og den ene av nobelpristakerne står på BioNtechs lønningsliste.

Menneskeheten står overfor store trusler hvis ikke WHO og det farmasøytisk-finansielle kartellet stoppes i dere ensidige satsing på mRNA-teknologien og på realiseringen av et globalt helsetyranni.

MARKERING

Det blir en markering søndag 10. desember kl 17.00 utenfor statsministerboligen i Oslo – dagen for prisutdelingen.  Protestopprop: https://nobelprizeprotest.com

Kontakter

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Bullo TV

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *