Sykepleier ble urettmessig oppsagt av Hamar kommune,eller? Dommen er rett rundt hjørnet!

Sykepleier ble urettmessig oppsagt av Hamar kommune,eller? Dommen er rett rundt hjørnet!
0 0
Read Time:5 Minute, 31 Second

Bullo TV hadde ikke mulighet å være til stede på Hamar denne gangen, men her legger vi ut Rune Hansen, Norsk Hjelpfond, sin fremstilling av saken

Norsk Hjelpefond skriver i sitt Nyhets brev den 6. nov 2023:

Dommen er rett rundt hjørnet!

Etter to spennende dager i Hamar skal vi snart få dommen på arbeids rettsaken Iris Frohe har anlagt mot sin tidligere arbeidsgiver. Vi er endelig kommet dit at det skal foretas en grundigere vurdering av oppsigelsen av Iris Frohe.

Det var et til dels nysgjerrig dommerpanel i Eidsivating lagmannsrett, og de stilte ved flere anledninger spørsmål rundt formalitetene bak oppsigelsene.

De fikk det ikke til å stemme overens med kommunens forklaringer.

Det er etter vår mening helt opplagt at det er begått en rekke formelle feil i denne saken. Det vesentligste er ikke testing, bruk av munnbind eller annet smitteverns utstyr. Iris Frohe har aldri nektet å bruke noe slikt. Hun har etterlyst vurderinger i henhold til arbeidsmiljøloven vedrørende den diskrimineringen det er å måtte sitte på avstand med munnbind- på pauserommet! Det er ren diskriminering, og et arbeidsmiljøtiltak Hamar kommune satte i verks før de kjente effekten av øvrige smitteverntiltak. Dette fremgår i brev fra helsedirektoratet hvor metoden for innhenting av vaksinasjonsstatus er godt beskrevet.

Les mer om Norsk Hjelpefond:

Her!

I tillegg etterlyste Frohe protokoller/ innspill fra drøftinger i henhold til arbeidsmiljølovens paragraf 9.2. Verken tillitsvalgte eller kommunens personalavdeling kunne gjøre rede for hvilke drøftinger som hadde funnet sted før innføringen av kontrolltiltaket testing. Bortsett fra at de var enige i å innføre instruksen fra helsedirektoratet i sin helhet. Det ble altså ikke gjort noen individuelle eller faglige vurderinger av smittevern utstyrets effekt, varighet og kvalitet på noen som helst måte.  Ei heller kunne kommunen fremlegge medisinskfaglig dokumentasjon på bruken av dette utstyret. Kommunens advokat, for øvrig innleid fra et privat selskap, sa i sin prosedyre at det burde vært skrevet protokoll fra drøftingene med de tillitsvalgte og bedriften- men at det ikke var krav til det i henhold til loven. Det er helt riktig, men det hjelper jo lite når verken hovedtillitsvalgte eller kommunen kan fortelle noe om innholdet i disse drøftingene.

Det er opplagt at drøftingene aldri har funnet sted- kommunen og de fleste ansatte har handlet i mangel på kompetanse- kompensert for med frykt! Det er rett og slett et trist, amatørmessig skue i norsk forvaltning om dagen. La oss håpe erfaringene fra våre saker, ikke gjenspeiler standarden på forvaltningen i hele landet.

Dette er også helt rimelige spørsmål å stille av en arbeidstager, og det er i henhold til våre grunnleggende rettigheter som arbeidstagere Iris Frohe gjør dette! Det er en utrolig viktig sak for alle arbeidstagere i Norge- hvor sterkt står AML, og hvor komplisert kan man gjøre den enkle teksten i lovverket. AML er skrevet på en måte som alle kan forstå, og det er hensikten med denne loven- den er ufravikelig!

Jeg vil også rette en stor takk til alle som har bidratt i spleisen vi startet til støtte for denne saken. Vi har klarte å samle inn 107300 kroner til Iris Frohe sin sak på denne spleisen! Dette har redusert den personlige risikoen for Iris og hennes familie betraktelig, selv om de fortsatt risikerer en regning på rundt 140000,- Totalt har foreningen samlet inn 594010,- gjennom private donasjoner og 3 spleiser i denne saken! For en fantastisk giverglede det har vært, og ved en seier i saken vil det være et overskudd på rundt 100000,- Skulle det ende med tap, vil Iris Frohe sitte med en regning på rundt 140000,- Dette må vi sammen sørge for at ikke blir en realitet i så tilfelle.

Det er godt å vite at det sitter mange folk rundt om i landet som ser at dette dreier seg om noe større enn Iris og seg selv. Dette dreier seg om rettsikkerheten vår, og om hvorvidt vi kan stole på forvaltningen som er satt til å ivareta våre alles interesser. Den må fungere, og i denne saken har vi sett tendenser til det helt motsatte

Vi ønsker Iris Frohe det beste i dommen som faller om drøye 2 uker- det er rett rundt hjørnet!

Rune Hansen

Norsk Hjelpefond

Fra tidligere:

Bullo TV publiserte den 21. jan. 2023:

Sykepleier ble oppsagt da hun ikke godtok forskjellsbehandling! Rettssak skal avgjøre!

Sykepleier Iris Frohe ble urettmessig oppsagt og med uvitenskapelige begrunnelser.

Hun som uvaksinert sykepleier på legevakten på Hamar godtok ikke diskrimineringen på sin arbeidsplass. Det var klart at uvaksinerte ikke utgjorde noe større smitterisiko enn vaksinerte arbeidstakere, allikevel skulle hun følge andre stigmatiserende forholdsregler.

Dr. Torkel Snellingen var et nøkkelvitne i denne rettssaken mot Hamar Kommune den 17. januar 2023.

Se videoen ovenfor, og bildet til høyre.

Advokat Barbro Paulsen var hovedforsvarer for Iris Frohe, se bildet av Paulsen lengre nede på siden.

Professor Astrid Stuckelberger var et annet viktig vitne, hun forklarte seg over en videolink fra Sveits. Se bildet under.

Det var blitt samlet inn 250 000 kr i forkant av saken. Det var Norsk hjelpefond som arrangerte innsamlingen til denne rettsaken, noe de gjorde via innsamlingsportalen Spleis.

Les mer om Norsk hjelpefond: Her!

Aldri tidligere har det vært mer publikum i en sak på Hamar.

Østre Innlandet Tingrett måtte dermed åpne en ny sal i tillegg til den aktuelle salen. I den nye salen var det TV overføring med 62 følgere i salen. Kun 28 av disse personene fikk sitte på sitteplasser i den salen. Resten måtte stå eller sitte på gulvet.

Se bilder fra tirsdag 17. jan 2023:

På bilde over er begge forsvarerne til Iris Frohe.

Hovedforsvarer Barbro Paulsen (til venstre) avsluttet med en svært god og oppsummert konkluderende prosedyre.

Påstanden som til slutt ble lagt frem var at sykepleier Iris Frohe skulle tilkjennes en erstatning pålydende kr 479 116,- for tapt arbeidsinntekt. Og at retten skulle gi Iris Frohe en oppreisning etter rettens eget skjønn.

Retten skal avgjøre saken innen 4 uker.

ANDRE medier skriver:

Avisen Norge i dag skriver:

Ble oppsagt da hun ikke ville ta PCR-test

Steigan/Hemali skriver:

Astrid Stuckelberger vitnet: – WHO har gått fra å være rådgivende til instruerende

DOCUMENT skriver:

Iris vs Hamar kommune

De sentrale mediene glimret med sitt fravær. Utenom Hamar Arbeiderblad, men den artikkelen ligger bak en betalingsmur…

Se: Her!

Så da får vi alle følge med videre, for å se om retten på Hamar gjør de riktige avveiningene i en svært viktig sak for samfunnet vårt.

Odd-Erik Helgesen

Bullo TV

Se gjerne:

Albert Boula, lederen av Pfizer, ble konfrontert med de mange dødsfallene etter vaksineringen!

Seminar om sensur, samfunn og helse!

Jens Bjørneboe: Vi trenger et nytt samfunnstyre!

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Bullo TV

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *