Driver DNB med organisert økonomisk kriminalitet?! De ønsker å selge huset mitt på tvangssalg.

Driver DNB med organisert økonomisk kriminalitet?! De ønsker å selge huset mitt på tvangssalg.
0 0
Read Time:10 Minute, 22 Second

DNB ønsker å selge huset mitt på tvangssalg.

Hvordan er det mulig å være så frekke og kyniske som DNB?

Det er jeg som er redaktør av Bullo TV og leder for Solidaritet 21.

Siden dette er en svært viktig sak for undertegnede, hans pårørende og for hele det norske folk, så har undertegnede bedt om et rettsmøte med den ansvarlige dommeren angående akkurat denne saken.

Nok er nok!!!

Kort oppsummert:

Det at Norges største bank, DNB Bank, benytter Norges største inkassoselskap, Kredinor, for å drive inn penger som de selv først har tatt urettmessig fra kunden ved å avslutte hans kundeforhold/sperre kontoer, må vel være et av Norges frekkeste svindelforsøk. For å gjennomføre denne svindelen har Kredinor henvendt seg til Tingretten i Vestfold for at den skal bistå dem med å fullføre svindelen på en helt “lovlig” måte.

Trenger hjelp, støtte og tips

Det er ingen tvil, nå trenger jeg støtte og all hjelp som er mulig å få.

Har du din egen historie angående Norges største bank DNB, Norges største inkassobyrå Kredinor eller begge selskapene, så ta gjerne kontakt på vår telefon etter kl. 12.00 ukedager 900 19294 (ikke SMS) eller send en mail til post@solidaritet21.no.

Husk!

Se mer: Rikets Tilstand 4. november i Tønsberg. Vindturbiner, WHO traktat og Fattigdom i Norge.

DNB avviklet mitt kundeforhold ensidig

Da DNB avviklet/sperret mitt kundeforhold, og siden det var min eneste bankforbindelse, sto jeg i slutten av juni 2022 uten egne penger og kreditter i vår moderne verden. 

I dette konkrete og spesielle tilfellet har avvikling/sperring av mitt kundeforhold med DNB Bank ASA (DNB) gjort det umulig for undertegnede å følge opp økonomiske forpliktelser overfor banken. Undertegnede har mistet tilgjengeligheten til egne penger og andre avtalte tilganger, og har dermed naturligvis ikke hatt mulighet til å betale lån og avdrag.  Min påstand er att DNB har stjålet mine penger og andre avtalte tilganger, og ulovlig og ensidig avsluttet alle mine avtaler med banken.

Boligen i Tønsberg har vært i mitt eie siden 1994, da jeg som ung gutt investerte i framtiden til min familie. Hele den tiden og mer enn 10 år tidligere har jeg hatt et kundeforhold til det som er DNB i dag. Altså et kundeforhold i over 40 år. I den perioden har jeg betalt inn millionbeløp i renteutgifter og forskjellige gebyrer til banken. 

Liabakken 19 a, Tønsberg.

I sammenheng med det ovenstående har jeg gitt banken tilsvar utallige ganger om at alle mine avtaler med banken også hadde en økonomisk verdi. Det er dermed særs viktig igjen å understreke at en avvikling av kundeforholdet med tilhørende avtaler måtte gjelde begge veier, mine avtaler hadde jo også sin økonomiske verdi.

Se toppen av det første brevet som jeg fikk i mars 2022, og tenk engang til:

Saken, sett fra min side, har dermed for lengst vært oppe og avgjort på alle måter, da DNB ikke innen flere frister og ikke innen rimelig tid har ønsket å bestride min forståelse av saken i 2022. Alt dette står i mine brev til DNB som ble levert til filialen i Tønsberg, sendt rekommandert og i vanlig postgang med kopi til Kredinor.

Behandlingen fra DNB og Kredinor strider med god forretnings- og inkassoskikk!

Samtidig som jeg har bestridt samtlige krav til riktig tid har DNB benyttet Kredinor i sin kommunikasjon mot meg. Det strider med god forretnings- og inkassoskikk.

Og det ser ut som det kan være en FAST metode/prosedyre som Kredinor benytter i sammen med store selskaper for at vanlige folk ikke skal ha en sjanse for å få rett i sine bestridelser. Dette må sees på som grov økonomisk kriminalitet, og kan straffes med inntil 6 år i fengsel.

Så igjen:

Har du din egen historie angående Norges største bank DNB, Norges største inkassobyrå Kredinor eller begge selskapene, så ta gjerne kontakt på vår telefon etter kl. 12.00 ukedager 900 19294 (ikke SMS) eller send en mail til post@solidaritet21.no.

Rettslig grunnlag

Hvor i avtalen/kontrakten med DNB står det at kundeforholdet mitt er betinget av at jeg legitimerer meg og bruker BankId?

Hvor er kontrakten mellom meg og BankId, som forplikter undertegnede overfor BankId?

Et så inngripende tiltak krever i tillegg en særskilt hjemmel, krav til BankId faller derfor utenfor hvitvaskingsloven § 24 som omhandler «oppfølging av kundeforhold» og «kundetiltak», uten å nevne BankId eller legitimering. BankId og legitimering synes verken å være nevnt i hvitvaskingsloven eller hvitvaskingsforskriften, som bl.a. også omhandler å følge opp kundens transaksjoner.

Det må også sies at INGEN fra DNB, i løpet av disse 16 månedene, har legitimert seg med underskrift eller med et ansvarlig navn overfor undertegnede. Ingen samtaler har gått lengre enn til kundeservice. Det er virkelig ikke til å tro, og nå ønsker denne ansiktløse banken DNB å selge huset mitt på tvangssalg…

Saken vil bli fulgt opp videre…

Så følg med på Bullo TV!

Et viktig tips mot å snakke med datamaskiner fra myndighetene er reservere seg mot digital kommunikasjon:

Se: Her!

Se mer fra tidligere:

Publisert Bullo TV 1. september 2023:

DNB ønsket ikke å ta imot brev som var adressert til dem selv i sin egen filial i Tønsberg torsdag den 31. august 2023.

Hvordan er det egentlig mulig? Og hvorfor ville de ikke det?

Jeg synes det var svært ugreit å ikke få levere dette viktige brevet, dermed tok jeg et bilde i banken som beviste at jeg hadde vært tilstede den 31. august 2023. Les hele brevet lengre nede!

I juni 2022 avsluttet DNB ASA mitt kundeforhold med dem, jeg hadde ikke legitimert meg på nytt som det heter. DNB hadde det nå for seg at absolutt alle kundene deres skulle legitimere seg på nytt. De hadde sendt flere brev at dersom jeg ikke legitimerte på nytt innen juni 2022 ville de avslutte kundeforholdet vårt.

Hmmm… Tenkte jeg.

Her er det noe som ikke henger på greip som det heter blant oss vanlige folk.

Hvorfor er det slik?

Jeg har vært kunde i DNB i over 40 år, og har vært en svært god kunde som har gitt banken millioner i renteinntekter, samtidig har undertegnede legitimerte seg ukentlig på ny og på ny med fødselsnummer, med gyldige koder og annen analog legitimasjon i årevis. Det må fortelles at kun noen dager før DNB avviklet mitt kundeforhold hadde jeg tegnet et nytt fastrentelån med dem uten annen legitimasjon enn det som er nevnt ovenfor.

Snart forsto jeg at det ikke var mulig å stole på min eneste bankforbindelse lengre. Jeg begynte å kikke litt rundt på nettet for finne ut hvem DNB egentlig var eller hva de hadde blitt til for noe.

Tidligere hadde jeg fått vondt i magen når jeg forsto at DNB var partnere med World Economic Forum.

DNB har lagt ut sin versjon av deres egen historie:

200 års erfaring og vekst

200 år med utlån, investeringer, mye lærdom og vekst har gitt DNB «muskler» og posisjon både nasjonalt og internasjonalt:

Se gjerne her: Historien til DNB

DNB var en sammenslåing av mange forskjellige banker opp igjennom årene, og det var slik at alle mine forskjellige bankforbindelser hadde endt opp i DNB, som nå var blitt den tiende største banken i Europa.

DNB Europas tiende største bank!

Og der sto rett ut på deres egen sider… Wow… 

 Mye takket være utstrakt samarbeid mellom aktørene i finansnæringen gjennom årtier er Norge blitt ett av de mest digitale landene i verden. Til forskjell fra mange andre land, brukes det i Norge og Norden nesten ikke kontanter lenger. 

Vipps som er blitt én av Norges mest kjente merkevarer, ble utviklet i DNB allerde i 2015.

Pass-skanningsløsningen som BankID nå har overtatt og videreutviklet under navnet ID-sjekk, ble også født i DNB.

Ingen tvil at DNB nå ønsket å eie en kopi av det nye passet ditt hvor ansiktsgjennkjenning er endel av passet. DNB ønsker nå at bankkontoen våre skal knyttes opp mot passet, ansiktet, mobilen din og hele livet ditt. Dette strider i mot grunnloven og vern om privatlivet vårt.

Så for å få implementere de nye «fantastiske» teknologiske løsningene inn i banksystemet tramper DNB på grunnloven, menneskerettigheter og menneskenes personvern akkurat som ingen ting av dette er gyldig lengre.

Se mer her:

Derfor har DNB nå nesten fått alle kundene sine til legitimere seg på nytt, gjerne med trusler og annet. Når kunden gir fra seg passet sitt til data-skanning har de på en måte godtatt den NYE AVTALEN hvor passet, ansiktet, bankkontoen, staten og banken nå henger sammen. Dette gjør at banken og staten, i samarbeid, lett kan følge med på deg og det du foretar deg hele døgnet, hele uka og hele året igjennom. I dette bondefangeri fikk de til og med kundene til å stå i kø i timevis for å gjennomføre dette grunnlovsstridige og personkrenkende prosjektet.

Dette overgrepet ønsket ikke undertegnede å bli utsatt for, så da DNB fortalte at de ønsket å avslutte kundeforholdet med meg dersom jeg ikke legitimerte meg på nytt, tenkte jeg at det var nok like greit. Jeg ønsker ikke å være en leilending i den nye teknologiske verden.

Det DNB og deres folk tydeligvis ikke tenkte på var at vårt kundeforholdet gjaldt begge veier, og jeg hadde jo endel gjeld til banken.

I denne sammenheng er det altså viktig å understreke at en avvikling av kundeforholdet måtte gjelde begge veier, det har vært undertegnede sin forståelse hele veien. Mine kontoer, kreditter og andre avtaler med DNB hadde jo også sin egen økonomiske verdi.

Men så ombestemte DNB seg , og fortalte at de ikke hadde avsluttet kontoene og avtalene min likevel… De hadde visstnok bare sperret kundeforholdet… Så begynte de med ulovlig innkreving av gjeld de mente jeg skyldte dem, dette med ulovlig hjelp av inkassoselskapet Kredinor tross at jeg bestridt hele saken utallige ganger i brev, mails og telefonsamtaler til kundeservice.

Jeg fortalte DNB og Kredinor:

Hvorfor jeg er helt sikker på at dere i DNB har avsluttet kundeforholdet med undertegnede er fordi jeg ikke har fått tilgang til mine egne penger, ikke kunne betale regninger eller benytte annen service fra juni 2022. Tidligere den våren hadde dere i DNB sendt to brev til meg, datert 15. mars og 26. april 2022, hvor dere forteller at dere kommer til å avvikle mitt kundeforhold dersom jeg ikke legitimerte meg på nytt innen juni 2022.

Den 31. august 2023 skulle jeg altså levere nok et brev til DNB sin filial i Tønsberg for å bestride DNB og Kredinor sine ulovlige trusler om tvangsinnkreving av penger de mente å ha utestående hos meg.  DNB og Kredinor har gått så langt at de nå truer med å tvangsselge huset mitt. Alt dette uten et eneste fysisk møte med undertegnede. Heller ikke har de kommet med et eneste ordentlig svar angående min versjon av saken.

Er det slik at alle mine avtaler med banken ikke har noe økonomisk verdi? Hmmm…

Etter at undertegnede hadde sittet i kø denne torsdagen for å levere dette viktige brev til DNB, ønsket den ansatte i DNB nå plutselig ikke å ta imot brevet likevel. Den DNB-ansatte forklarte at jeg måtte sende brevet i posten! Er det virkelig mulig? Skrankemedarbeideren hadde vært i kontakt med sine overordnende, så det var ingen tvil, brevet måtte sendes i posten var beskjeden derfra… Tidligere har DNB benektet å ha mottatt flere brev som jeg har sendt til dem i posten, allikevel har de måtte innrømmet senere at de har mottatt dem likevel. Det er jo litt vanskelig å benekte flere rekommanderte brev, selv for DNB og Kredinor.

Les gjerne brevet mitt her:

Brev til DNB 31-8-2023

Siden altså DNB nektet altså å poste brevet mitt, måtte jeg sende det i vanlig postgang. Her er bilde av meg da jeg sender brevet fra Kiwi Råel i Tønsberg.

Jeg går spennende tider i møte på mange områder, men hva er vel livet uten litt spenning?

Odd-Erik Helgesen

Redaktør Bullo TV

Se gjerne mer:

Driver DNB med utpressing og økonomisk kriminalitet!?

World Economic Forum forteller hva vi kan forvente av overvåkning og kontroll!

Overvåkning og ansikts-gjenkjenning kan få fatale følger!

Kongene på haugen! Eller er det samarbeid som gjelder?

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Bullo TV

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

2 thoughts on “Driver DNB med organisert økonomisk kriminalitet?! De ønsker å selge huset mitt på tvangssalg.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *