Innbyggerne løser energikrisa…

Innbyggerne løser energikrisa…
0 0
Read Time:11 Minute, 56 Second

Folkemøtet om energikrisa ga tydelig beskjed om at innbyggerne må ha mer innflytelse over beslutningene. Norsk natur skal ikke ødelegges av vindbaroner og klimaprofitører, og norsk naturgass kan brukes i Norge og dermed gi næringsliv og folk flest billigere energi.

Det kom fram på Kafe K i Porsgrunn tirsdag 13. juni. Arrangør var to folkelige initiativ: Arbeidsgruppen Norsk naturgass i Norge og Innbyggerinitiativet Energi og Helse.

Innbudt var Motvind med Hogne Hongset, gårdbruker og oppfinner Frank Ralle og politiker Torgny Lars Bakken.

Motvinds representant Hogne Hongset imponerte med et sylskarpt foredrag støttet av grundig argumentasjon og utsøkt visuell presentasjon. Han hadde bakgrunn fra læreryrket, og det merket de omlagt 20 frammøtte godt. Mange av dem stilte spørsmål underveis.

Hongset uttalte blant annet:

* Stor press for vindkraft i Grenland

* Masse løgn i den norske energidebatten

* Mye handler om å foredle energi (se kilopris på poteter vs. kilopris på potetløv)

* Verdiskapning rågass – til plastprodukter

* Gass til Grenland aktuelt for 20-30 år siden

* Norge er dårlig på foredling – selger mye av sine råvarer

* Petrokjemisk industri har mange nyttige produkter som gir effektivitet og sparer miljøet

* Norge scorer 100 prosent på fornybar energi (som Island), EU-snitt: 37,5 prosent

* Statsminister Bondevik ødela for gass i Norge: «Sterk forurensende gasskraftverk»

* Norge nå: Næringslivet i skifterett og vanlig folk i matkø

* Statnett med kurve mot 2030, nær hemmelig, høye strømpriser

* Motvind mot vindkraft: Ødelegger naturen (store områder rammes, veier skjærer gjennom), master på opptil 330 meter (like høyt som Eiffeltårnet)

* Vindkraft på hav, 23 milliarder i subsidier aktuelt

* Kullkraft – 3000 dør hver dag, kjernekraft langt mindre dødelig

* Norges utslipp betyr nesten ingenting, likevel streng utslippskrav mot 2030

* Vindkraft sterke lobbyorganisasjoner

* Trenger mye kraft oppgis det, mye til batterifabrikker, datasenter, transportsektoren

* Naturgassbruk vil føre til krav om karbonfangst

* Motvind rapport: Effektivisere det vi har (vannkraftverk) vil hjelpe mye, solkraft

* Kjernekraft er effektivt, ikke spesielt farlig (selv om mange tror det etter Tsjernobyl-ulykken), høy kapasitet, lite terrengbruk

* EU sier kjernekraft er bra, FN også – mer å tjene på

* Naturgass mye utslipp

* TU.no med artikkel om kjernekraftverk

* 4. generasjonsreaktorer bedre

* Lagringstid fra avfall reaktorene cirka 300 år, kan blandes ut med avfall vi har i dag

* Thorium kan brukes også

Arbeidsgruppen Norsk Naturgass i Norge ble representert av Sven-Inge Johansen.

Han framhevet:

* Norsk naturgass er kortreist energi

* Norsk naturgass står for 25 prosent av det tyske forbruket – og dermed berøres millioner av mennesker

* Gass fra Norge går i gassrørledning til et området nær Bremen

* Naturgass kan vi ha i minst 100 år framover

* Naturgass kan gi norsk industri gode konkurransevilkår

* Det politiske miljøet i Norge vil så langt ikke så på muligheter for norsk naturgass i og for Norge

* Strømprisene blir på sin side, særlig på grunn av strømkablene, priset via det tyske markedet

* Tenk hva naturgass til Finnmarkskysten og Grenland kunne ha utrettet – blomstrende industri

* 93 nye produksjonsfelt for gass funnet i 2021

* Vi kunne ha tjent så mye på å ta naturgassen i bruk at vi kunne slutte å betale skatt

* Gass er som vann

* Enorme mengder energi kan produseres ved hjelp av naturgass

Solkasse

Bonde og oppfinner Frank Ralle fortalte om sin «Solkasse» som kan gi mindre energiforbruk for den enkelte og for næringslivet.

Løsningen varmer veggen og blåser varm luft inn i bygget. En annen mulighet skal også varme vann slik at en skal kunne bruke mye mindre strøm til varmtvannstanken når sola skinner.

Å spare strøm ved å bruke ovn som samtidig kan varme opp vannet er dessuten en ting.

En kan bruke avfallsvann i huset om igjen.

Solpaneler har egentlig en dårlig effekt, mente han.

Se detaljer:

Info om SOLKASSA

Politiker Torgny Lars Bakken leder an i Norgesdemokratene i Vestfold og Telemark.

Han la ut om de store linjene i energipolitikken. Og han er anerkjent som ekspert på «det grønne skiftet», se gjerne her:

https://demokratene.org/2022/07/17/torgny-bakken-det-gronne-skiftet/

INFO OM NATURGASS I NORGE:

Norsk naturgass i Norge

«I Storbritania, Tyskland, Belgia og Frankrike vil millioner av mennesker i lång tid være avhengige av gass frå Norge, gass som jorda sjøl har tatt godt vare på, og som me har foredla og frakta heile vegen fra havets dyp og fram til kundene».

Om oss: Vi er en gruppe av interesserte innbyggere som ser den store betydning av naturgass innenfor den norske kontinentalsokkel. En ublu pris på strøm sammen med den merkelige, skjemmende utbygging av vindkraft i vår fantastiske natur, har drevet oss til å lete etter alternativer; vi mener å ha funnet dette og vil vise dere at naturgass også kan komme land og folk i Norge til gode.

Naturgass til norske hjem og norsk industri kan gjennom enkle grep bli til virkelighet, og det er meget bedre og meget billigere enn strøm.

Naturgass vil i tillegg kunne få en livsendrende betydning for flertallet i Norge, fordi håndteringen er så enkel. Dette ligger oss så nært at vi kan gripe dette med begge hendene.

Naturgassfunnene innenfor norske territorialgrenser er mye større enn vi tror. Vi har lagd et kort kompendium med noen nøkkelfakta. Vi mener dette bør vurderes.

Målsetning bør være en politisk beslutning om å få bygd ut ledningsnettet for naturgass i Norge, til gode for norsk industri og «norske mann i hus og hytte,» kvinner og utenlandske familier, inkludert.

Den norske industri

Den norske industrien som nå ligger sterkt kneblet av høye strømpriser, kan igjen få luft under vingene. Industri må ha energi, privathusholdningene varme i husene. Er naturgass fra norske gassfelt løsningen? Situasjonen er alvorlig.

Dette er nærliggende å bygge ut naturgass-ledninger i hele Norge: Norge leverer i dag allerede mellom 20 og 25% av Europas naturgass, og er dermed en betydelig leverandør av naturgass. «Tyskerne importerte 142 milliarder kubikkmeter gass (forkortes Bcm) i fjor. Av dette kom 50 Bcm, over en tredjedel, fra Norge. Bare Russland sendte enda mer gass til tyskerne i fjor». «Tyskerne importerte 142 milliarder kubikkmeter gass (forkortes Bcm) i fjor. Av dette kom 50 Bcm, over en tredjedel, fra Norge. Bare Russland sendte enda mer gass til tyskerne i fjor».

Vi bør ta det innover oss: 1/4 av Europas energiforbruk, som gjør «kontinentet grønt med hensyn til klimavennlig energibruk», er faktisk helt vilt, fordi det røper litt av hva vi kunne ha fått til med bare 10 prosent av denne naturgassen brukt i NorgeEt nett av innenlandske naturgass-transport-ledninger vil kunne gi mange viktige perspektiv på energispørsmål, men også sette den store vindkraft-utbyggingen vi nå er vitne til, med alle skadevirkninger den bærer med seg, i relieff, da det dreier seg om totalkostnadene.

Transport av naturgass i ledninger, innebærer i likhet med transport av vann, ingen synlige miljøbelastninger. Naturgass fra norske gassfelt er selvfølgelig enda mer miljøvennlig når den brukes kortreist, hvor gratis spillvarme trengs i 9 av årets 12 måneder. Det finnes store gassfelt utenfor Bergen, Stavanger, Molde og Hammerfest. Forekomstene av naturgass i Nordsjøen utenfor Bergen kan fø ikke bare kystbefolkningen i distriktet rundt Bergen og de tilhørende industrier, men også hele vestlands- og sørlandskysten, Gudbrandsdalen, det sentrale Østlandet og Oslo. Utsagnet «Framtida er elektrisk» er et maktkrav om blind underkastelse: At folk flest skal risikere sin helse for helseskadelige felter som ingen trenger, på toppen av 5G-svineriet.

Framtida er naturgass, men vi ser at en del godt skodde folk kommer til å stå på alle bremsene slik at folk og norsk industri ikke skal få det.

Infrastruktur

Det må bygges ut infrastruktur og finansieringen av dette vil ikke være et problem, mot fri levering av gass over et visst antall år. Svenskene ville elske norsk naturgass. Naturgass fra Melkøya ved Hammerfest vil kunne skape vekst for hele Finnmark. Beboerne langs vår langstrakte kyst har en medfødt rett til ressursene og dermed makt over sin egen livstilværelse; det hadde vært en milepæl å få gitt denne tilbake. Naturgassleveransene vil derfor ikke bare skape arbeidsplasser og husvarme, men forandre på de nåværende maktstrukturer, dvs desentralisere den. Vi kan komme til å se at all slags industri, produksjon og arbeidsplasser skyter opp langs Finnmarkskysten, for naturgassen kan leveres billig. Den vil få betydning også for nabolandet Finland.

«Det er produsert olje og gass fra totalt 120 felt på norsk sokkel siden 1971. Ved årsskiftet 2022/23 var det 93 felt i produksjon: 70 felt i Nordsjøen, 21 i Norskehavet og 2 i Barentshavet. I 2022 ble ett nytt felt satt i produksjon, Nova. Njord startet produksjonen opp igjen etter en oppgradering av innretningene. Fem nye felt var under utbygging ved årsskiftet» (norskpetroleum, her).

Naturgass er enkelt å håndtere, å frakte naturgass er like enkelt som å frakte vann, mens både strøm og olje byr på langt større finansielle og tekniske utfordringer. Naturgass er ufarlig og oppfører seg med stor forutsigbarhet. Gassdrevede husholdninger og industri har vært dagligdags i mange, mange år i England, Tyskland og resten av Europa, men av ymse grunner ikke i Norge. Hos oss er gass idag forbundet med risiko, eksplosjon og død. En ubestemmelig gassfrykt bergtar nordmenn i Norge, men hele frykten forsvinner når vi krysser Nordsjøen.

Noen har hevdet at det ikke er større mengder naturgass i gassfeltene i Nordsjøen og Norskehavet, men vi har iakttatt at handlinger snakker høyere enn ord: Norsk naturgass sendes nå i rør under Nordsjøen og via Tyskland/Danmark helt til Polen. Polen får levert mere norsk naturgass, en ny ledning ble åpnet rett etter ødeleggelsen av Nord-Stream-ledningen. Fra faglig hold blir det meldt at det sendes mer enn 10 ganger så mye energi i form av gass enn som strøm over Nordsjøen fra Norge. Bygges strukturene for naturgass utover Norges land, vil også NTNU i Trondhjem kunne endelig bli den teknologi-yngleplass den var tenkt å være og bli leverandør av spesialister på naturgass og utvinningsteknikk.

Fra utviklingshistorien fortelles det at: «Europipe II er et 658 kilometer langt gassrør fra Kårstø i Rogaland til Dornum i Tyskland, som kom i drift i 1999», ifølge Equinor (les mere, her). Europipe II (ferdigstilt i 1999) kostet 9,6 mrd kroner (fra Wikipedia, her). Har ikke byggingen og driften av Europipe funnet sted i et langsiktig perspektiv, vurdert av de fremste fagfolk?

«Totalt leverte Gassco 113,2 milliarder kubikkmeter (BCM) gjennom rørnettet i 2021. Det er en økning på 6 milliarder kubikkmeter, sammenlignet med 2020. Leveransene av naturgass fra Norge dekker nå om lag en fjerdedel av Europas energiforbruk, og spiller en viktig rolle i kontinentets samlede innsats for å få ned klimagassutslippene … Det er mer enn 60 felt som produserer gass på norsk sokkel og årsresultatet for 2021 viser at alle aktørene i gassverdikjeden har levert på en imponerende måte, sier Leversund».

Bedriften Gassco er en europeisk kjempeaktør, men av forskjellige grunner totalt ukjent for både  norsk media og det norske folk, et selskap hvor staten er eier. Men ledningsnettet, gjennom bedriften Gassled, er på andres hender (om Gassled, her). Det rørnett hvorigjennom gassen transporteres, eies av utenforstående. Det betyr at det er gjøkungen Gassled som har makta og at nasjonen Norge ikke behøver å være langt fra å bli forvandlet til et Haiti eller et Mali. Land som er meget fattige med sine enorme mineralrikdommer. På den annen side kan inntjeningen fra en sterkt tiltrengt norsk-kontrollert gasseksport fort komme opp i størrelsesordener som kan gjøre Norge like rikt som Libya var under Gadaffi, like rike som Saudi Arabia, så mye at den kunne erstatte hele statsbudsjett, og sørge for en slutt på beskatning av det norske folk. Men idag går pengene ut av landet. For det er eierne bak Gassled som idag bestemmer, ikke våre stortingspolitikere.

Ganske enkelt fordi Gassled kontrollerer de viktigste knutepunkter: Der gassen sendes fra plattformene til land, der den kommer på land m.v. Altså de stedene hvor norsk gass kan sendes videre mot Norge i helt nye rør. Det gjenstår et større arbeide for bringe kontrollen tilbake på norske hender, helst statlige. Når vi ser hvordan Statnett får drive sin statlige virksomhet, aner vi hvordan et statlig Gassled med sine større ressurser kunne ha gjort en mye bedre jobb. Statnett og Gassled som utfyllende statlige aktører innenlands vil styrke vår selvforsyning og sette dagens urimelige ACER-krav i skammekroken. Norsk gass til Norge vil tvinge vår energipris ned slik at vindkraften blir naturlig ulønnsom.

https://www.nho.no/tema/energi-miljo-og-klima/artikler/ting-du-ma-vite-om-acer/

Det sosiale tilsnitt

Letevirkomhet etter olje og gass startet i 1969 med Ekofisk, i dag oppdages hvert år nye drivverdige forekomster: «Det er gjort 12 nye funn i 2022; fire av funnene er gjort i Nordsjøen, fem i Norskehavet og tre i Barentshavet. Ved utgangen av 2022 bestod funnporteføljen av 79 funn. I 2022 ble det levert utbyggingsplaner for 20 prosent av funnene som var i porteføljen ved forrige årsskifte.

Av de 79 funnene i funnporteføljen er de største 7324/8-1 (Wisting) i Barentshavet, 6406/9-1 Linnorm i Norskehavet og 35/2-1 (Peon) i Nordsjøen» (tekst norskpetroleum, her). I praksis ser vi at det er naturgass nok, det dreier seg faktisk om store mengder, ikke bare leverer Norge mellom 20 og 25% av det europeiske

naturgassforbruk, men Norge erstatter også 10% av naturgass fra Russland (tekst e24, her).

Dette er helt tydelig langsiktig: De har allerede liggende leveranser for de neste 50-100 årene, men leter kontinuerlig etter nye forekomster for å fylle lageret, det er derfor det investeres store penger i infrastruktur, det er derfor det inngåes nye store kontrakter med store kunder ute i Europa. Som Oljedirektoratet melder i sin ressursrapport 2022: «Det er store gjenværende ressurser i produserende felt, med et betydelig potensial for økt utvinning som kan bidra til å motvirke nedgangen».

Gassco har kommet opp helt øverst i klassen, blandt de helt store leverandører av naturgass.

Dette bør også kunne tjene det norske folk i form av naturgass-leveranser til norsk industri og privathusholdninger (om Gassco, se her, årsrapport 2022, last ned, her). Nordmenn var ikke de flinkeste med gassteknologi, og «det var ikke meningen» at vi skulle bli det heller.

En programerklæring om utbygging av naturgass-leveranser i Norge kan hjelpe både den vanlige mann og næringslivet.

Redaksjonen

Se gjerne annet:

BOKANMELDELSE av «Dragestrid. Kampen om mennesket». Forfatter: Trond Skaftnesmo

Et innspill om fred – vedrørende krigen mellom Russland og Ukraina

Ingeborg Breines: -Følg pengene – våpenindustrien tjener store summer og setter pris på konflikter

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Bullo TV

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *