Kvinner ofres på religionens, samfunnets og teknologiens alter! Forskning på nytt!

Kvinner ofres på religionens, samfunnets og teknologiens alter! Forskning på nytt!
0 0
Read Time:9 Minute, 46 Second

Mye tyder på at overskriften fortsatt er passende for denne artikkelen, selv om den opprinnelige saken ble skrevet for flere år siden.

Det finnes altså mye forskning som setter en sammenheng mellom forskjellig elektromagnetisk stråling og brystkreft blant kvinner.

I Norge ble det forsket i 1996 og 2003:

I rapporten fra 1996 står det:

I en modell med justering for alder, kalenderår og første fødselsår ble rateraten for brystkreft assosiert med å være radio- og telegrafist – sammenlignet med alle norske kvinner født 1935 eller senere – analysert med Poisson-regresjon, var 1,5 etter justering for fertilitetsfaktorer. Disse resultatene støtter en mulig sammenheng mellom arbeid som radio- og telegrafist og brystkreft. Fremtidige epidemiologiske studier på brystkreft hos kvinner i alderen 50 år og over, bør ta for seg mulige forstyrrelser av kronobiologiske parametere av miljøfaktorer.

Se gjerne mer: Her!

I rapporten fra 2003 står det:

Resultatene av østrogenreseptorstatusanalysen ved eksponering for EMF viste økt risiko for østrogenreseptorpositiv brystkreft hos de yngre kvinnene, mens den eldre aldersgruppen hadde økt risiko for østrogenreseptornegativ brystkreft. Dermed bidrar denne studien til hypotesen om en sammenheng mellom yrkesmessig eksponering for EMF og økt risiko for brystkreft.

Begge forskningsrapportene konkluderer altså med at det er en økende risiko for brystkreft blant kvinner ved eksponering av elektromagnetiske felt på arbeidet.

Se gjerne mer: Her!

I USA 1994 kom det en tidligere forskningsrapport som fortalte noe av det samme.

Konklusjoner:

I lys av begrensningene som ligger i dødssertifiseringsdata og utformingen av denne studien, må eventuelle konklusjoner angående hypotesen om at eksponering for ekstremt lavfrekvente elektromagnetiske felt forårsaker brystkreft blant kvinner begrenses. Likevel er funnene våre stort sett i samsvar med denne hypotesen og oppmuntrer til ytterligere undersøkelser med forbedringer i studiedesign og datakvalitet.

Se gjerne mer: Her!

I vår tid!

Hvordan er det i vår tid, når omtrent ALLE utsetter seg for nærgående elektromagnetiske felt døgnet rundt?

Vi alle vet brystkreft tilfellene har steget drastisk de seneste 20 årene, og bare fortsetter å øke og øke…

I tillegg vet vi at halvparten av den norske befolkningen lider med kroniske sykdommer og plager.

Bullo Tidende skrev 8. mars 2022:

Hvor lenge skal overkjøringen av kvinnene egentlig holde på?

Var det ikke nok med de 400 årene hvor de brant kvinner på bålet i kristendommens navn?

Skal legemiddelindustrien gjøre noe sammenlignbart ?

Nå blir alle bivirkningene fra Covid-19 vaksinene hos kvinner bagatellisert, hvorfor er ikke kvinner sine plager og sykdommer verdt noe?

Skal kvinnene fortsette å gjøre en «dugnad» for samfunnet?

Og denne damen er det virkelig verdt å høre på:

Flott dame som forteller mye på en enkel måte.

Last ned denne filmen av henne og del den på så mange plattformer du har mulighet til, ganske enkelt bare følg linken: https://www.filemail.com/d/fpqfjiutqkeeqwr

Stråling fra elektronikk gir brystkreft! Se noe lengre ned.

Kvinner ofres på teknologiens alter!?

Kvinner og strålingDet er kvinner som blir mest rammet av ME, fibromyalgi, lavt stoffskifte, søvnproblemer, svimmelhet, brystkreft og det er kvinner som dermed er mest sykemeldt fra arbeid.

Det er som oftest kvinnene som har hovedansvaret for barn, hus og hjem og alt det innebærer. Når barna rammes av “uforklarlige” sykdommer som ADHD og andre bokstavsykdommer, autisme, depresjon og har konsentrasjonsvansker, er det oftest kvinnen som får hoved belastningen. Når så mannen på et mystisk vis rammes av impotens, prostatautfordringer og tidlig håravfall er det igjen kvinnen som rammes.

I tillegg må det nevnes at diabetes og overvekt blant befolkningen ellers er i stadig økning når det gjelder begge kjønn. Til sammen for kvinnene kan det rett og slett virke som “too much”.

Den usynlige regnbuenForskningen på virkninger og konsekvenser av elektromagnetiske felt og stråling har allerede foregått i flere hundre år. Les gjerne” Den usynlige regnbuen” av Arthur Firstenberg eller “Elektromagnetismen og livet” av Vilhelm Schjelderup, mye av forskningen oppsummeres på en god og lettfattelig måte i disse bøkene. Les gjerne også boken “Body Electric” av Robert Becker som forklarer at mennesket er et elektrisk vesen, dermed påvirkes vi av strøm, stråling og andre elektromagnetiske felt.

Se mer: Bøker om stråling

Det har vist seg at kvinner ikke blir hørt i organisasjoner hvor både kvinner og menn er medlemmer dersom ikke kvinnene legger bort de menneskelige egenskapene følelser og fornuft.

Følsomhet er muligens kvinnens aller beste egenskap, men i et ufølsomt samfunn blir denne egenskapen lite verdsatt. Ingen tvil om at følsomhet er en svært viktig del av det å gi kjærlighet og omsorg til våre omgivelser. Det innebærer å se hvordan de andre har det og dermed hjelpe til om det skulle trenges eller endre adferd sin slik at motparten føler at han blir sett og har en verdi.

I dag hevdes det i mange miljøer at det er vitenskapen som styrer retningen for våre samfunn, men isteden er det penger, profitt, ny teknologi og mange ganger bare en rå maktkamp med vitenskapen som skalkeskjul.

hekserKvinner i de vestlige regionene/landene har lenge vært underkuet, nærmere 1000 år når man ser tilbake på historien i Norge. På 1500/1600 tallet ble sågar de flinkeste og dyktigste kvinnene brent på bålet som hekser. Disse “heksene” var ofte kvinner som hadde kontakt med naturen og det åndelige, noe som gav dem god kunnskap og innsikt i hva som skulle til for å kunne helbrede og styrke mennesker og dyr sin helse. Med andre ord var det følelser og fornuft som gav forståelse for hva som skulle gjøres, i sammenheng med omsorg var det en svært effektiv metode.

Hvor er vi på vei i dag?

Jo vitenskapen virker å være den nye religionen, en “religion” hvor det finnes bare en sannhet og alle andre tar feil. En “religion” som er styrt av sterke kapital krefter ispedd maktkamper på mange ulike og forskjellige statelige, politiske og akademiske nivåer. Og denne “religionen”, i landet “kaos” er for det mest styrt av menn som forsøker å virke empatiske og troverdige. Noen kvinner deltar også i dette spillet om posisjoner og makt, men har som oftest lagt fra seg både følelser og fornuft på veien til “suksess”.

Undertegnede er verken lege eller anerkjent forsker, men er allikevel temmelig oppegående på mange vis ellers. I tillegg er undertegnede svært oppriktig i forhold til egne oppdagelser og andres forskningsresultater. Derfor kan jeg ikke annet enn å fortelle at jeg blir svært provosert av professor Arnt Inge Vistnes, Universitetet i Oslo og Kreftforeningen som uten tvil fører det norske folket bak lyset. Uansett hvilke intensjoner som ligger bak fra disse aktørene blir jeg mektig sint og lei meg.

Professor i fysikk Arnt Inge Vistnes ved Universitetet i Oslo(UIO) var med på forskning av kvinnelige radio og telegrafoperatører i 1996. En undersøkelse som anslo at brystkreft kunne skyldes strålingen fra disse apparatene de brukte i yrket sitt.

Breast Canser

Se mer her: Forekomst av brystkreft hos norske kvinnelige radio-operatører

Hvorfor kom ikke denne forskningen frem til oss allerede den gangen?

I juni 2019, 23 år senere, forklarte professor Vistnes på NRK radio at det muligens kunne være 50 personer som døde av mobilstråling i året…  “Hvis så var tilfelle ville vi gjøre noe med det?” spør Vistnes lytterne…

Den nye teknologien har jo så enorm nytteverdi forklarte Vistnes. Kostnad- og nyttetenkingen har nå tydeligvis blitt en viktig faktor også for fysikk forskere ved Universitetet i Oslo

Burde det ikke heller være slik at en fysikk professor med slike uttalelser burde få et forbud mot å forske på noe som helst ved Universitetet i Oslo eller andre steder?

Den samme professoren har også friskmeldt de nye trådløse smartmåleren som nå har blitt installert i nesten alle hjem i Norge, dette muligens med det samme bakenforliggende argumentet om kostnad og nytte i bakhodet?

Har det blitt slik i dag, når vi sitter med alle våre mobiltelefoner, ipader eller andre elektroniske duppeditter, at vi ALLE har blitt “telegraf- og radio-operatører” med mye høyere mulighet for kreft i forskjellige variasjoner ?  Odd-Erik

Vistnes og smartemålere

Les også:  Professor på universitetet leker Gud!

Synes det er bemerkelsesverdig at kreftforeningen eller kreftregisteret tydeligvis ikke har sett noe som helst mulige sammenhenger mellom kreft og den stadig økende stråling i samfunnet.Kreftforeningen leder og nestleder 19-6-2019 2

Når man går igjennom Kreftforeningens  hjemmesider er ikke elektrisitet eller annen stråling fra forskjellige apparater nevnt som mulige kreft årsaker i det hele tatt. Hvordan kan det være mulig å se bort fra noe som kan være så viktig for så mange?

Se mer:

Kreftforeningen

Det finnes mye forskning som tyder på at stråling er helseskadelig, og professor Vistnes har selv tidligere konkluderte med at det også var en økende risiko for kreft ved utføring av arbeid ved elektriske apparater. Så langt tilbake som i 1994 publiserte Vistnes selv en artikkel om dette i tidsskriftet til Den Norsk Legeforeningen:

Det konkluderes med at det ser ut til å være økt risiko for leukemi og hjernesvulster blant personer som er ansatt i “elektrisk arbeid”, selv om det ikke er tilstrekkelig bevis på at feltene er ansvarlige.  Forskere Vistnes og Skyberg ved Arbeidsmedisinsk seksjon Statens Arbeidsmiljøinstitutt, Oslo.

Se mer her: Folk i elektrisk arbeid ser ut til… 1994

Fra den tid og frem til i dag er det blitt slik at vi nærmest bader i menneskeskapt elektromagnetisk stråling hver eneste dag. Dette samtidig som de forskjellige kreftforekomstene øker svært dramatisk. Hos kvinner er det fortsatt brystkreft som troner øverst på denne ufordelaktige statistikken.

Kreft statistikk for kvinner i kreftregisteret

Se mer: Kreft i Norge 2017

Det samles inn millioner av kroner hvert eneste år i kreftforeningens rosa sløyfe kampanje. Jeg undrer meg derfor over hva slags forskning alle disse pengene egentlig går til.

Brystkreft skyldes stråling3

Er det slik at legemiddelindustrien styrer det meste av all forskning også når det gjelder kreft?

Hvorfor behøver vi å finne stadig nye  behandlingsmetoder når vi kan fjerne selve årsaken til mye av kreften?

Samtidig synes jeg det er svært så trist å se mennesker som jeg kjenner godt få kreft, andre sykdommer og plager uten å kunne gjøre noen annet enn å informere om strålingen, slik som jeg gjør på mine nettsider og torv.

Når det gjelder brystkreft har jeg på grunnlag av egen forskning kommet frem til den samme konklusjonen som fysikk professor Vistnes gjorde allerede i 1996. Mulighetene for brystkreft spesielt virker helt klart å øke radikalt i forbindelse med strålingen fra forskjellig elektronikk slik som datamaskiner, mobiler, Wifi og andre dårlige skjermede elektriske apparater.

“Brystvortene kan se ut til å virke som antenner på den trådløs energien rundt oss, og over lengre tid kan dette medføre forstyrrelser i det biologiske hos mennesker og dyr, noe som igjen virker å gi brystkreft.”  Odd-Erik Helgesen, ElektroStress

Strålingen rundt oss kan lett måles med enkle apparater, noe Statens Strålevern(DSA)  tydeligvis ikke ønsker ha noe fokus på. Les om Skjerming og Måling av hjem eller arbeidsplass.

Uansett er det slik at de fleste av oss stoler blindt på legene, og følger deres anbefalinger og råd, noe som fører til utallige sykdommer og plager. Tidligere har jeg skrevet at legene er de nye prestene… (Uten en tråd, Odd-Erik 2015).

ElektroStress forside revid. skråLes gjerne mer om mine oppdagelser og mine kamper i min  bok ElektroStress.

Boken ElektroStress har over 300 sider med over 100 bilder som forteller mer enn tusen ord om kampen om sannheten rundt strålingen fra smartmålere, 5G, WiFi og annen elendighet.

Boken er nå på tilbud og koster nå kun 300 kr. (før 349 kr.) Send melding til post@bulloforlag.no, eller til Grete-Nina Aske på SMS til 99 35 44 27.

Odd-Erik B

Odd-Erik Helgesen

Forfatter, samfunnsviter og miljøaktivist

Les gjerne også:

FHI anbefaler at folket ikke skal få vite helserisikoen ved stråling!

“MYTEN OM SMITTE” er boken som forteller oss en helt annen virkelighet! Nå også på norsk!

Maier arena i Tønsberg blir bombardert med mikrobølgestråling!

Forskningen rundt mikrobølgestråling har vært ferdig snakket i over 50 år!

Bullo Tidende 2

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Bullo TV

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

6 thoughts on “Kvinner ofres på religionens, samfunnets og teknologiens alter! Forskning på nytt!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *