Det norske barnevernet får gjennomgå i ny film!

Det norske barnevernet får gjennomgå i ny film!
0 0
Read Time:10 Minute, 54 Second

Se hele traileren til filmen Mrs. Chatterjee Vs Norway

Filmen har premiere fredag 17. mars.

● OSLO: KLINGENBERG 1 PREMIERE:
Fred.17.mars. KL1730 – Spesial visning med gjester.

Lørd.18.mars – Tors.23.mars KL1730 & KL2030

● LØRENSKOG:
Fred.17.mars: KL1730 + 2030 + 2100
Lørd.18.mars: KL1600, 1800, 1900 & 2100
Sønd.19.mars: KL1600, 1800,1900, 2100
Man.20.mars KL1730, 2030 & 2100
Tirsd.21.mars-Tors.23.mars KL1730 & 2100

● JESSHEIM: ULLESAKER:
Fred.17.mars KL2100
Lørd.18.mars – Sønd.19.mars: KL1720
20-23.Mars: KL1920/2100

● TRONDHEIM:
Fred.17.mars & Lørd.18.mars: 2030
Søn.19.mars: KL1800 + Ons.22.mars KL17:30

● STAVANGER:
Fred.17.mars -Lørd.18.mars: KL2000
Sønd.19.mars KL1720

● KRISTIANSAND:
Lørd.18.mars. – Sønd.19.mars: KL1800

● PORSGRUNN:
Fred.17.mars -Tors.23.mars: KL1800 / 1830.

● DRAMMEN:
Fred.17.mars KL2050
Lørd.18.mars: KL1510 Spesial visning med gjester og Debatt!

● SANDEFJORD:
Fred.17.mars: KL1840

● TØNSBERG KILDEN: Fra 17.mars:

● TØNSBERG BRYGGA:
Fred.17.mars: KL1200 & 1930
Lørd.18.mars: KL1830 & Sønd.19.mars KL1800
Onsd.22.mars KL1230

● BRYNE: Fred.17.mars KL1900

● BERGEN: MAGNUS BARFOT
Fred.17.mars + Lørd.18.mars KL2000

● BERGEN: LAGUNEN: Tid Kommer

● TROMSØ: AURORA
Fred.17.mars KL1200 & 1815
Lørd.18.mars KL1610
Sønd.19.mars KL2015
Mand.20.mars KL1800
————
DATO OG TID KOMMER PÅ DISSE SNART:
● FREDRIKSTAD:
● ASKER
● HALDEN
● SARPSBORG
● LILLEHAMMER

Les mer om aksjoner og annet på den åpne siden på facebook om Folket vs Barnevernet:

Her!

Mye galt med det norsk barnevernet!

Flere ganger tidligere har det norsk barnevernet forgrepet seg mot forsvarsløse barn og foreldre, se denne BBC produksjonen som den anerkjente barnevernmotstanderen Rune Fardal har lagt ut på sin YouTube-kanal.

Det er liten tvil om at barnevernet selv er skyld i mange overgrep. Kan det være så ille at det norske barnevernet er institusjonalisert på en slik måte av en hensikt?

Se en ny videorapport fra Rune Fardal den 13. mars 2023:

Fardal skriver angående den aktuelle saken:

Barnevernet er under kommunerevisjon, et utall saker viser alvorlig svikt. Saksbehandlere klarer ikke ha dialog med foreldre når de har med tillitsperson. De må ha med seg kommuneadvokat. Å bruke nærmere 6 mnd på å fortelle at de ikke vil åpne sak, etter bekymringsmelding strider fundamentalt mot god forvaltningsskikk. Alver barnevern fremviser så sviktende lederskap at de bør settes under administrasjon. En rekke saker viser fravær av lederskap. En får inntrykk av at småkonger styrer hele kommunen.

Se gjerne mye mer på Rune Fardal sin YouTube kanal:

Her!

Tøft å kritisere barnevernet!

Det kan være tøft å kritisere myndighetene det fikk Per Einar Guthus oppleve i 2019.

Den 30. desember 2022 er han fortsatt på facebook og forteller hva han tenker. Han spør leserne sine, hvorfor er det slik?

NRK 28-12-2022

Ønsker du å fortelle din historie? Ikke bare barnevern, men også andre saker.

Kontakt oss:

post@bullomedia.no

Se hva Bullo Tidende skrev 15. september 2019:

Per Einar Guthus i fengsel på grunn av kritikk mot barnevernet!

Guthus i byavisa

Byavisa Tønsberg 22.oktober 2014

Per Einar Guthus fikk innsikt i arbeidsmetoder i barnevernet han ikke trodde var mulig. Han forteller at han i et forsøk på å hjelpe et par kurdiske flyktningforeldrene, som hadde blitt fratatt sine barn på grunn av opplagte misforståelser på grunn av språk utfordringer, snart fikk kjenne barnevernet sine metoder på seg selv og sin egen familie.

I et forsøk på å hjelpe denne kurdiske familien tar han disse foreldrene med til NRK Vestfold som begynner å granske saken for dem, noe tydeligvis ikke barnevernet i Tønsberg likte så de anlegger likså godt en egen barnevernssak mot Per Einar Guthus og hans familie. “Saken mot min familie og meg var tatt helt ut av det blå.” forteller Guthus.

Høsten 2015 da undertegnede gikk inn i politikken i Utvalget for Oppvekst og Opplæring(UOO) i Tønsberg kommune opplevde jeg å få en innsikt i et barnevern som nærmest hadde vært helt ut av kontroll. Det var nærmest slik at Tønsberg kommune hadde et barnevern som ikke forsto barnas beste men tok svært så raske avgjørelser. Omsorgen for barn ble overtatt og plassert bort i andre kommuner, hos bekjente av barnevernet eller i familier av de barnevernansatte. Mange vet at det å være fosterforeldre kan være svært så lønnsomt økonomisk, så derfor bør det kanskje stilles spørsmålstegn ved slik plassering av barn og omsorgsovertakelse i det hele tatt?

Barnevernet i Tønsberg følger ikke opp fosterhjem

Det er vel ikke slik det skal være?

b2

Per Einar Guthus

Derfor gav Per Einar Guthus ikke opp når han møtte denne urettferdigheten, men valgte å bekjempe barnevernet så godt han kunne. I følge ham forsto ikke barnevernet hva de holdt på med. Barnevernet evnet ikke å se hvor skadelig disse omsorgsovertakelsene var for både barna og familiene deres. Etter hvert fikk Guthus ristet av seg barnevernet på egen familie, og begynte å grave i flere saker som var svært uheldige.

Kurderforeldrene har enda ikke fått sett sine barn på 7 år. Tønsbergs Blad har ikke ønsket å skrive om denne saken, og derfor har Guthus valgt å gjøre det selv. Han skriver om saken om kurderne og flere andre barnevernssaker på sin egen Facebook side. En side som har langt over tusen følgere.

I perioden som undertegnede har sittet i dette Utvalget for Oppvekst og Opplæring i Tønsberg kommune(2015-2019) har vi i utvalget, tydeligvis på grunn av det sterke presset som Per Einar Guthus mfl.har lagt på barnevernet i kommunen, måtte følge opp antall omsorgsovertakelser i det månedlige møtet vårt i den fire års perioden som har vært. I 2019 var barnevernets omsorgsovertakelser redusert til det minimale og isteden har hjelp og forskjellige tiltak i hjemmene nå blitt det vanlige.

Lite tvil om at det har vært Guthus som har gått i spissen for den harde kritikken mot Tønsberg kommune og dets barnevern i en årrekke. Altså har den stadige kritikken av barnevernet fra Per Einar Guthus sin side gitt gode resultater. På sin Facebook side har han avslørt flere overgrep mot familier i Tønsberg og andre steder i landet. Det har resultert i pressedekning på godt og vondt for ham og andre. Politiker Inger Lexow fra Husøy må også ha sin del av æren for at barnevernet i Tønsberg kommune ble fulgt opp så godt som de gjorde da hun løftet saken svært så ofte i Utvalget for Oppvekst og Opplæring og i bystyret.

En av de tøffeste sakene var en familie i Tønsberg som hadde mistet omsorgen for barna tydeligvis helt uten grunn, og fikk først barna tilbake etter 5 år. Denne saken ble også til en dokumentar på BBC. Tønsbergs Blad var nærmest fraværende i denne saken tross nok av mange tips. Hvordan var det egentlig mulig?

Dagbladet

Faksimile Dagbladet 18.august 2018

Dette er en  helt tragisk sak hvor Per Einar Guthus støttet opp så godt han kunne mot nok et langvarig overgrep fra barnevernet. I denne saken underkjente en psykiateren en sakkyndigrapport som kunne ha gitt foreldrene barna tilbake allerede i 2014. Denne samme psykiateren ble i april i 2018 ble dømt til 22 måneders fengsel for nedlasting og deling av rundt 200 000 overgrepsbilder og 4000 timer video av mindreårige, dette helt siden midten av 1990-tallet.

«Både familiens advokater og fagfolk mener alt kunne ha vært annerledes om ikke denne psykiateren, sammen med et annet medlem av BSK, hadde klubbet ned sakkyndigerapporten de anerkjente psykologspesialistene Reidar Hjermann og Magne Raundalen hadde utarbeidet om Tønsberg-familien. » 

Dagbladet: Mistet omsorgen i 5 år

BBC: Norways Silent Scandal

Kanskje er det ikke så rart at Per Einar Guthus ser det andre ikke ser hvis man tenker seg noe om?

Siden han også ser det andre ikke ønsker å se har han fortsatt å komme med konstant flengende kritikk og tøffe påstander mot barnevernet Tønsberg i årene som har godt.

Per Einar Guthus har i disse barnevernssakene prøvd å forklare at det er et uheldig nettverk av dommere, advokater, kommunale ledere, losje- og Rotary-medlemmer som virker å forsvare barnevernet og de private barnevernsinstitusjonene og derfor kommer ikke sannheten frem i lyset.

De private barnevernsinstitusjonene, som også Tønsberg Kommune har benyttet seg av, er helt klart “big business” for aktørene, og hvis man følger pengestrømmen er det kanskje mulig å se at barn og familier i mange tilfeller kun er et offer for et skittent spill mener Guthus.

Undertegnede har selv innsikt i hvordan enkelte av eiere av disse selskapene har skaffet seg store formuer på tross av overgrep og dårlig oppfølging på sine egne barnevernsinstitusjoner.  Det er helt opplagt at barnevern, private aktører og mye penger er en uheldig sammenblanding. Det at det er mulighet for høye lønninger og profitt for å hjelpe barn er svært uheldig.

b9

Det Per Einar Guthus påpeker om Tønsberg er at dommere og advokater er i et for lite miljø, noe som gjør at de er gode venner med hverandre både i arbeid og på fritiden. Dette fører oftest til uheldige sammenblandinger og at dette også gjelder barnevernssaker.

På sin vei for å hjelpe foreldre som urettmessig har mistet omsorgen for sine barn har altså Per Einar Guthus gått hardt ut med meninger på Facebook og andre steder mot barnevernsansatte, dommere og advokater. Tross for at Guthus har rett i mange av sine påstander og at han har støttet mange uskyldige foreldre i sin kamp er det han som nå har måttet gå i fengsel for å sone en dom for hets mot barnevernet.

b7

Ellen Fisher leder i Tønsberg barnevern.

Det heter i dommen mot Guthus at han gjentatte ganger har kommet med krenkende uttalelser på facebook mot barneversansatte og deres advokater. Det må nevnes at saken mot Guthus ble henlagt to ganger tidligere før den igjen ble tatt opp til Tønsberg Byrett i 2018. Dette har Guthus stillet seg seg svært undrende til.

Dommeren Dag Carlstedt dømte Per Einar Guthus til nitti dager i fengsel hvorav 30 dager måtte sones, hvor de resterende dagene utsettes med en prøvetid på 2 år.

Dom av 14.november 2018 mot Guthus

b5

Barnevernsleder i Horten Lars Erik Bakke

Barnevernsleder føler seg konstant overvåket

Det er helt klart at Per Einar Guthus har vært sterk i sine uttalelser mot autoritetene i Tønsberg kommune og andre steder, mot deres advokater og mot barnevernet spesielt, men formidlende omstendigheter må det jo være at barnevernet tidligere hadde anlagt en uberettiget barnevernssak mot familien Guthus for å presse Per Einar til taushet. Formidlende må det jo også være at barnevernet selv har gjort så mange overgrep og saksfeil over så mange år at de selv skulle vært dømt i en straffesak.

Varsleren, Per Einar Guthus, som uten tvil har vært delaktig i at barnevernet i Tønsberg kommune de senere årene har blitt betydelig endret til det bedre for barna, blir nå straffedømt for å ha benyttet nærmest den ENESTE METODEN som er mulig for å komme til orde, det virker svært så ugreit. Facebook og nettet er i dag blitt den vanlige mann og kvinne sin mulighet til å komme til ordet. Aviser som Tønsberg Blad og andre medier sliter med å fortelle om denne virkeligheten som Guthus hjelper oss å se. Tross at mediene får svært mange tips om slike saker skrives det lite om disse barneverns-utfordringene i samfunnet. Mulig det er slik at disse sakene ikke er interessante nok når det blir for alt for mange av dem?

Derfor er det svært bekymringsverdig at varsleren må i fengsel når varsleren bruker metoder som tydeligvis har gitt store forbedringer av svært kritikkverdig forhold i kommunen. Samtidig har også varsleren muligens avdekket straffbare metoder hos barnevernet selv. Det er klart at resultatet ikke alltid helliger midlene, men i dette tilfelle virker det å kunne være tilfelle. I denne sammenheng må dette sees i lys av at kritikerne av barnevernet må ha lov til å komme til ordet uten frykt for å bli møtt av trusler om barnevernsak mot seg selv på urettmessig grunnlag.

b13

Per Einar Guthus er musikalsk begavet og føler sterkt ubehag når han hører urene toner…

Vi får håpe at barnevernet i Tønsberg kommune fortsetter å gi hjelp i hjemmene til barnefamiliene som skulle trenge det og samtidig kunne hente støtte fra deres nettverk. Dette for å gjøre det best mulig for barna som er i forskjellige vanskelige situasjoner, og på denne måten vil det samtidig bli færre kostbare og unødvendige omsorgsovertakelser i fremtiden. I tillegg får vi håpe på at varslerne neste gang blir møtt med respekt når de påpeker urettmessigheter, feil og ulovligheter i kommuneadministrasjonen i Tønsberg slik at disse sakene ikke ender opp slik som i tilfellet med Per Einar Guthus.

Det synes at denne saken mot varsleren Per Einar Guthus og kostnadene som dette har medført både økonomisk og personlig synes å være helt unødvendig for Guthus, kommunen og samfunnet ellers.

Nøkkelordene i slike saker bør i fremtiden være forståelse, innlevelse ydmykhet og redelighet.

Odd-Erik på stand3

Odd-Erik Helgesen

Redaktør Bullo Tidende

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
100 %
Surprise
Surprise
0 %

Bullo TV

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

2 thoughts on “Det norske barnevernet får gjennomgå i ny film!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *