Folkets koronakommisjon sin sammenfattede tre års rapport er her!

Folkets koronakommisjon sin sammenfattede tre års rapport er her!
1 0
Read Time:28 Minute, 35 Second
Den brutale sannheten om korona-pandmien kommer fram i ny rapport. Rapporten omhandler årene 2019-2023. 
Her ser en også sammenhengen mellom pandemien, krigen i Ukraina og de økonomiske krisene som rammer hele verden hardt. På samme tid gir den innsikt i hvordan en kan kjempe mot de mektige kreftene som står bak.
Det er Folkets koronakommisjon som står bak rapporten
Les den og la deg inspisere. Det trengs. Tiden vi lever i er full av utfordringer.

Hvorfor covid-19 er krig mot folket

Og hva vi kan gjøre for å seire

Oppsummert – kjernepunkter i korona-pandemien:

 1. Covid-19 er et bedrageri – sannsynligvis planlagt over mange år.
 1. Covid-19 framstår i praksis å være en militær operasjon, der blant annet det amerikanske forsvarsdepartementet er sentralt.
 1. Covid-19-tiltakene kan også beskrives som å inngå i et globalt statskupp, der innbyggerne selv i Norge får svi i form av grunnlovsbrudd, nedstenging og restriksjoner.
 1. I 2023 ble det registrert en kraftig nedgang i antall fødte i Norge, antall døde er på vei oppover, det virker å være vaksineringen som slår ut.
 1. Verdens helsevesen framstår å være styrt som et militært system.
 1. Vaksinene kan være utviklet av Pentagons forskningsetat, DARPA.
 1. Vaksinene er genmodifisering med mange bivirkninger, hundretusener har dødd over hele verden, de har i seg grafenoksid og nanoteknologi, virker ikke å stoppe smitte. Mulig folkemord.
 1. Viruset, SARS-CoV-2 – som skal forårsake covid-19, er ikke isolert på en vitenskapelig måte, det framstår som en bløff.
 1. Virus virker å være exosomer som dannes når kroppen skal fjerne giftstoffer fra cellene.
 1. Testene laget for covid-19 og sykluser som har blitt kjørt har gitt mange falske positive, testen kan neppe måle virus i det hele tatt.
 1. Folk blir syke over hele verden, men årsaken kan være ulike ting, som elektromagnetisme, ordinær influensa eller til og med biovåpen.
 1. Når vi, folket, henvender oss med essensielle spørsmål omkring vaksiner og tester med mer, lar myndighetene være å svare.
 1. Når vi, folket, henvender oss til politiet, med dokumentasjon på at virus og test framstår som et bedrageri, svarer de ikke.
 1. Målet med covid-19 er å få samfunnet mer autoritært, vi skal styres hardere via WHO og FN med deres oligarker, de skal eie alt – vi ingenting, teknokratisk kommunisme.
 1. Målet med vaksinene er å depopulere, svekke helsen og tilføre menneskene nanoteknologi/grafenoksid, koble oss sammen med maskiner (transhumanisme), slik at 5G-teknologi blir en del av kroppen og kan overvåkes i Smart Cities.
 1. Covid-19 smitter ikke. Biovåpen er laget som oppfører seg som virus men som heller ikke smitter – men sammenlignes med giftgass. Spredning skjer blant annet med fly.
 1. Covid-19 framstår som en del av en større plan: 1. Covid-19-krise til alle land. 2. Økonomisk krise. 3. Krig i Europa, nå Russland-Ukraina. 4. Bankkollaps. 5. Digital valuta. Endemål: Alle under kontroll av et sentralisert system. Les Kina over hele kloden.
 1. Covid-19 har en spirituell side. Innbyggernes villighet til å la seg vaksinere framstår som et ritual i en religiøs seremoni forordnet av en slags vitenskaps-religion der kritiske stemmer ikke tolereres.

tolereres.

Kilder:

Darpa + 5G + vaksiner osv:

https://beforeitsnews.com/beyond-science/2021/08/the-devils-toolkit-the-true-capabilities-of-the-darpa-hydrogel-graphene-nano-bot-lithium-toxic-cocktail-aka-covid-19-vaccines-part-1-the-devils-toolkit-part-2-the-ultimate-evil-2453860.html

https://no.wikipedia.org/wiki/Defense_Advanced_Research_Projects_Agency

Dødelighet: https://www.ssb.no/befolkning/fodte-og-dode/statistikk/dode

https://beforeitsnews.com/alternative/2021/11/exclusive-judy-mikovits-phd-antidote-for-vaxxine-toxin-and-warns-against-dangerous-fake-one-video-3761906.htm

Covid-19-anbefalinger fra medlemmer av Folkets koronakommisjon

«Hold hodet kaldt, samle ugjerningene for senere rettergang.»

«De som har fått til dette bør straffes hardt.»

«Straff alle forrædere og medløpere til svindelen.»

«Det er viktig å dokumentere hva som har foregått, for covid-19-saken må straffeforfølges.

«Framover må myndighetene innrømme sine feil, trekke tilbake alle tiltak og utbetal oljefondet til befolkningen for tort og svie.»

«Strålingsforurensning, som 5G, må fjernes. Myndighetene må følge loven.»

«Storting og regjering må skiftes ut, og vi må få til en folkeavstemning. Vi folket må få tilbake makten.»

«Alle utfordringene som rammer oss er krenkende og må forbys da de krenker norsk lov».

«Dette er også en spirituell kamp. Vi må søke mer kontakt med Gud.»

«Redaktører i de større medieorganer bør straffes som landssvikerne etter andre verdenskrig».

«Vi må etablere selvstendige samfunn.

(Noen av disse er også med i rapporten fra 2022, men framstår fortsatt relevant).

Innledning

I begynnelsen av 2023 gikk det opp for stadig flere at covid-19, coronavirus-sykdom 2019, i praksis er en militæroperasjon. Robert F. Kennedy Jr. var på sporet allerede i 2021. I boka «The Real Anthony Fauci» skriver han om minst et dusin øvelser som ledet opp til covid-19, med deltagere fra det militære, etterretningstjenester og helsebransjen. Det å holde avstand, som ble så viktig under pandemien, hvem er ekspert på det? Det er CIA som har gjort eksperimenter tilknyttet dette i flere tiår.

I august 2019, noen måneder før covid-19 offisielt var en realitet i Kina, ble militærøvelsen «Crimson Contagion» arrangert etter åtte måneders planlegging. Mannen som ledet, Robert Kadlec, var president Donald Trumps ansvarlige for katastrofer. I 20 år hadde han skrevet pandemi-manus for å overstyre demokratiet og konstitusjonelle rettigheter. Men denne gangen var det ikke politikere, militære og etterretningsagenter som primært skulle trenes, det var helsebyråkrater, hospitaler og jurister. I hemmelighet gikk øvelsen over 100 senter i USA. Scenarioet hadde i seg en nytt influensavirus som hadde oppstått, gjett hvor, i Kina. Viruset var gitt betegnelsen H7N9. Og nøyaktig som i tilfelle med covid-19, spredte flypassasjerer den dødelige luftveissykdom over kloden.

Øvelse gjør mester, vil vi tro. Denne øvelsen, og den som kom noen måneder etter – kalt «Event 201», måtte bety at ulike, styrende organer var klare til å løse oppgavene som måtte komme – ikke bare i USA, for hvem var deltagere i «Event 201», også en krigsøvelse:

Bill Gates med World Bank, World Economic Forum, Bloomberg/Johns Hopkins University Population Center, CDC, ulike medier, den kinesiske regjeringen, en tidligere CIA/NSA-direktør, vaksineprodusent Johnsen & Johnsen, verdens ledende PR-selskap. Noen ville kalle disse «Deep State», velsignet av Klaus Schwab (World Economic Forum) med «The Great Reset».

Uten tvil en mistenkelig god timing.

Det militære aspektet ble understøttet av informasjon fra juristen Katherine Watt i februar 2023 og hennes lite oppmuntrende tittel: «DOD Kill Box mot menneskeheten».

Kjernen er: «Kill Box er et militær begrep der militæret angriper fra luft og bakke for drepe personene som er i denne geografiske boksen.

Sammen med Verdens helseorganisasjon (WHO) setter Department of Defence (DoD), det amerikanske forsvarsdepartementet, «opp hele verden som sitt geografiske terreng – de vil ha alt».

Mål: Alle mennesker i hele verden, global befolkning.

Og med hånden på hjertet var det ikke noe militært over nedstengingen av Norge som fant sted 12.3.2020? Viruset var fienden som truet landet, og regjeringen Solberg med god støtte av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet innførte faktisk «de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid». Dette inkluderte stenging av skoler, barnehager og bedrifter. Arbeidsledigheten og permitteringer skjøt i været, og det ble hjemmekontor for hundretusener og hjemmeundervisning for tusenvis av elever.

Men vil mange si: Det var jo et farlig virus løs, testene viste jo det? Her er hunden begravet, naturligvis. Følg med.

Kapittel 1

Militariserte helsevesen – verden som «Kill Box» – lik folkemord

La oss ta det siste først.

I februar som nevnt kom det oppsiktsvekkende påstander fra Katherine Watt: «DOD Kill Box mot menneskeheten».

Folkehelsen nå er militarisert.

Det går fram av en artikkel på nettsiden «Truth in plain sight.com»:

https://truthinplainsight.com/katherine-watt-exposes-the-dod-kill-box-against-humanity-public-health-is-now-militarized/

Militæret agerer helsefront – «og får folk til å tro på løgnen om at stikkene er trygge og effektive».

Kill Box – hva er det? La oss gjenta:

«Kill Box er et militær begrep der militæret angriper fra luft og bakke for drepe personene som er i denne geografiske boksen.

Sammen med Verdens helseorganisasjon (WHO) setter Department of Defence (DoD), det amerikanske forsvarsdepartementet, «opp hele verden som sitt geografiske terreng – de vil ha alt».

Mål: Alle mennesker i hele verden, global befolkning.

Det er i slekt med nazistisk folkemord. «Dette er en samarbeidsinnsats fra alle regjeringer og deres militære, mens de jobber i Lockstep for å nå sine mål.»

Varighet: Permanent – til målet er nådd.»

En innskytelse i dette er dokumentet til Rockefeller Foundation fra 2010: «Scenarios for the Future of Technology and International Development», som trekker fram scenarioet «Lock Step» som har i seg mye av det som ble virkelighet i pandemien 10 år senere. Rockefeller samarbeidet med nazistene før og under 2. verdenskrig.

https://www.educate-yourself.org/cn/genociderockefellernazis2apr03.shtml

Våpen som er i bruk:

 1. Informasjon – propaganda og sensur.
 1. Psykologi – frykt og terrorisme – «konstant frykt fører til etterlevelse og tro på propagandaen».
 1. Kjemisk, radiologisk, biologisk og kjernefysisk – omtalt som farmasøytiske stoffer og vaksiner – men er gift og patogener (faktorer som utløser sykelige prosesser i kroppen).

Tvangsmekanismer er i bruk for å kontrollere individer og bedrifter.

Pressmekanismer er i bruk for å kontrollere individer og bedrifter… i bytte mot frihet. Stikkord: Sosial kreditt (Social Credit Score), sentralbank digital valuta (CBDC), digital identitet. Skal kontrollere hvor mye penger du mottatt og hva du kan bruke dem på.

Og interessant nok: Watt mener denne planen har pågått i århundrer – den globale eliten mot folket.

De ønsker å bruke lovverket, snike seg inn i det, «slik at de ‘lovlig’ kan bruke biovåpen – utstede vaksiner». Og konklusjonen hennes: – De er sinnsyke.

Allerede tilbake på 1960-tallet skal de ha begynt å merke giftstoffer og patogener som medisiner. «Nå prøver de å gjøre det til vår sivile plikt å underkaste seg disse vaksinene. Du må gjøre det for å beskytte andre. En massiv løgn.»

Institusjonene følger hverandre, på toppen er: Bank for International Settlements, den nasjonale regjering, statene (USA), skoler, kommuner.

Økonomiske belønninger følger om du gjør som de sier. Nekter du kan du miste jobben osv.

En rekke lover har banet veien:

1969 – Kjemisk og biologisk krigføringsprogram – 50 U.S.C.32 – kan gjøre sin biokrig-forskning hvis det er for defensive formål.

1983 – Folkehelse og mekanisk respons på katastrofer.

1983 – Grunnleggende folkehelse-kriser.

1986 – Nasjonalt vaksineprogram og nasjonal barndomsskader akt – de store legemiddelselskapene hadde ikke lenger ansvaret for vaksineskader, funksjonshemming og dødsfall.

1997-1998 – Autorisasjon for nødbruk.

2000 – Offentlig helsetrussel og lov om nødbruk og 2001: Autorisasjon for bruk av militær styrke – alle mennesker på planeten var sannsynlige/antagelige fiendtlige stridende og mål.

2001 Patriot Act – fokus på terrorister/fiendtlige stridende, en start på å fjerne frihet.

Lover å slå sammen Forsvarsdepartement, Justisdepartement og Helsedepartement og Sikkerhetsdepartementet.

Det var i USA – men har noe lignende skjedd i Norge?

Artikkelen har også i seg påstanden om at WHO (Verdens helseorganisasjon) er en militær organisasjon – og at den vil være den militær armen i den nye verdensregjeringen.

WHO var med å endre helselov. Endringer i internasjonale helseforskrifter i 2005.

«Målet med disse endringene var å fjerne både nasjonal og statlig suverenitet og gi den til WHO.»

2022 – «Other Transaction Authority» – USA støttet Pfizer om å avvise en påstand om at de handlet utenfor standarden i forbindelse med distribusjon av vaksiner.

Tilbake til januar 2020: WHO erklærer folkehelsekrise. I USA vedtatt erklæringer og lover for «Kill Box».

Regjeringer og Pfizer og forsvarsdepartementet ble også beskyttet mot straffeforfølgelse.

«Det må være fint å lage dine egne lover for å gjøre drapene lovlige og ingen mulighet for rettsforfølgelse.»

Hele denne ordningen er et koordinert fellesprosjekt mellom DOD (Department of Defence), FN, CDC (helseetat i USA), FDA (helseetat i USA), Pfizer, Moderna, WHO, Central Bank og Bank for International Settlements.»

Oktober 2022: Visse stater fikk til beskyttelse mot ting som skader helse vår.

«… globalistene hater når stater prøver å utøve sin suverenitet og lage sine egne lover. Det er dette som skal til for å gå etter disse folkemorderiske galningene. Det som skjer akkurat nå er en fullstendig krigserklæring mot de amerikanske borgerne fra vår regjering, offentlige byråer og de fleste politikere. Det er så mange involverte at det er utrolig.»

Katherine Watt har satt opp en del informasjon punktvis som kan gi innsikt. Her kommer flere av disse:

 • Dårlig som det er, kan det være mye, mye verre.
 • Mange mennesker har motarbeidet konstruksjonen av «drepeboksen» hele veien

langs, og arbeidet deres gjør det mindre tett bygget nå enn det ellers ville gjort

være.

 • Mange som tidligere har forsterket veggene i drepeboksen med sine egne

ord og deres eget arbeid, har gått bort…

 • Mange som tidligere var fornøyd med å holde seg inne i boksen, prøver å komme seg ut, og de på utsiden har bedre informasjonsverktøy for å hjelpe dem.
 • Mye bevis er allerede samlet inn, og hver dag kommer nye bekreftende bevis for dagen.
 • Vippepunkt vil komme og straffeforfølgelse starter.

Det globalistene ikke liker og vil ødelegge:

 • Føderale grunnlover og charter som beskytter folks rettigheter mot regjeringer.
 • Motstridende lovbestemte rammer og internasjonal lov, dvs. lover som går på

kriminalisering av drap, konspirasjon til drap, krigsforbrytelser, folkemord, tortur,

svindel, utpressing, biologiske og kjemiske masseødeleggelsesvåpen, terrorisme.

 • Lover på stats- og provinsnivå som beskytter fellesrettslige rettigheter, informert

samtykke/Nürnberg biomedisinske etiske prinsipper; produktansvar, forbrukersikkerhet; og lover som forbyr drap, svindel, utpressing, terrorisme*

 • Se rapporten fra oktober 2022, «State Laws Limiting Public Health Protection: Hazardous for Our Health, av Network for Public Health Law».
 • Kristen tro og blomstrende religiøse, sosiale og familiesamfunn.
 • Hvis globalistene ikke liker det, gjør det mer og hardere.

Hva vi kan gjøre:

 • Fortsett å presse.
 • Snakk mot føderale, statlige og lokale folkehelseprogrammer, som egentlig er det militære kill box-programmer. Oppfordrer til frigjøring, nedrustning, definansiering.
 • Exit WHO. Hvis USA trekker seg, kan WHO, BMGF og relaterte organisasjoner miste juridiske immuniteter de har under amerikansk lov.
 • Fortsett å nekte alle «vaksiner» og andre statlige medisinske behandlinger herfra og ut. Spesielt ethvert produkt klassifisert og håndtert gjennom evt. mottiltaksprogram: «kvalifisert», «sikkerhet», «medisinsk», «militær». De vil komme med nye navn. Unngå disse også.
 • Fortsett å presse statlige lovgivere, påtalemyndigheter/AG-er, dommere til å passere statsnivå-lovgivning som blokkerer føderale folkehelse-militære programmer, blokkerer finansiering/tvangsprogrammer for blodpenger.
 • Fortsett å presse statlige og lokale myndigheter til å sette opp alternative, desentraliserte finansielle systemer utenfor de BIS-kontrollerte, sentraliserte globale systemene.

Kapittel 2

Hva folket mener om covid-19 februar 2023

Før vi ser videre på dette med det militære og andre sider ved covid-19, la oss la innbyggere komme til ordet.

I siste halvdel av februar 2023 ble vanlige kvinner og menn oppfordre til å svare på spørsmål knyttet til korona-pandemien. Det ble oppfordret til å svare kort og presist.

(Intervju gjort på en kafe i by Østlandet i midten av februar 2023)

Her følger spørsmålene og flere av svarene:

Hva er din oppfatning av korona-situasjonen nå?

«Lite synlig i Norge for tida».

«C-19-situasjonen er usikker – svindelen er nok ikke over og avsluttet.»

«Situasjonen virker å være under kontroll, men plutselig kan noe inntreffe, og vi er i gang igjen».

«Stille før stormen. Noe kommer».

Hvordan var korona-situasjonen i 2022 (de strenge tiltakene sluttet i februar)?

«2022 var ikke så ille siden folk ikke startet å dø. Det var frykt og masse forvirring.»

«I 2022 var covid-19-sirkuset fortsatt slitsomt.»

«Starten av året var det mange tiltak, etter det slapp taket.»

«Gikk over i krigstrussel.»

Hva har du lært av korona-pandemien fra 2020 og fram til i dag?

«At dette er en svindel.»

«Mulig mye overdrevet fare.»

«Utrolig hvor autoritært helsevesenet kan være. Det framstår militært. Folk flest blir overkjørt.»

«Verden vil bedras.»

Kunne korona-pandemien vært løst på en annen måte?

«Skolene behøvde ikke å ha vært stengt ned.»

«Levd som vanlig.»

«Tiltakene var ikke nødvendig. Kroppen tar seg av sykdommene. Det har den gjort i hundretusener av år. Nedstengingen overhode ikke nødvendig.»

«Ja, ingen medier – ingen korona.»

Hva var den største feilen som ble gjort?

«Folk lyttet til mediene.»

«At folk føyde seg for svindelen.»

«Press og trusler.»

«Pisket fram hysteri, nedstenging, kvasi-vitenskap, frykt og alt ble autoritært.»

Er du overbevist om at viruset eksisterer slik myndighetene framstiller det?

«Nei.»

«Viruset eksister ikke slik vi blir fortalt – de har døpt om på vanlig influensa.»

«Nei, ikke i det hele tatt. Viruset er jo ikke isolert på en vitenskapelig måte.»

«Nei, jeg har en mistanke om at viruset ikke eksisterer, så lenge det ikke er isolert i noen laboratorier i hele verden.»

Er du overbevist om at testene som benyttes til å påvise smitte er til å stole på?

«Ja.»

«Nei, testene tester hva de vil. Testen viser innhold av RNA fra virus. Den kan være inaktiv. Testen er ubrukelig.»

«Nei, eksempelvis kan mange år gamle virus, inaktive, slå ut positivt.»

«Testene er svindel.»

Har du hørt eller registrert bivirkninger av vaksinene?

«Ja, har hørt om flere».

«Nei, har ikke tatt.»

«Ja, spesielt i utlandet. Mange har falt om og dødd etter å ha tatt vaksinene. Kvinner har fått uregelmessig menstruasjon.»

«Har hørt om eller pratet med folk som har opplevd bivirkninger.»

Vet du hva som konkret er i vaksinene?

«Nei.»

«Vi vet det giftstoffer i noen vaksiner – andre har andre stoff.»

«Ulike ting. Grafen oksid, parasitter, nanoteknologi osv. Det er muligens et biovåpen.»

«Diverse skadelige ting».

Er covid-19 et internasjonalt maktkupp eller en pandemi slik myndighetene framstiller det?

«Internasjonalt maktkupp».

«Begge deler.»

«Et maktspill.»

«Mulig et alvorlig virus som influensa, mulig maktkupp eller en kraftig overdrivelse fra myndighetenes side.»

Annet som er viktig?

«Hold hodet kaldt, samle ugjerningene for senere rettergang.»

«De som har fått til dette bør straffes hardt.»

«Straff alle forrædere og medløpere til svindelen.»

«Det er viktig å dokumentere hva som har foregått, for covid-19-saken må straffeforfølges.

Kapittel 3

Militær oppstart i 2011

For å se nærmere på det militære aspektet: En tidligere farmasøytisk leder og avhengig analytiker, Alexandre (Sasha) Latypova, er ikke i tvil.

Fordi det amerikanske Forsvarsdepartementet, under «Emergency Use Authorization countermeasures program», er «utvikleren » av vaksinene, er det et komplekst utvalg av biologiske forsvarsentreprenører som lager komponentene i vaksinene. Spesielt utfører private entreprenører fyll-og-finish-produksjon, og DOD (Department of Defence) eller dets utpekte har materiell besittelse av produktene til levering på et vaksinesenter.

Hva er Pfizer og Moderna? På dette stadiet er de i hovedsak markedsføringsskjold eller bedriftens «ansikt » på militærprogrammet.

Hun peker videre på etter de amerikanske EUA-forskriftene er covid-19-massevaksinasjon en Departement of Defence-operasjon (DOD). HHS (Helsedepartementet)-sekretæren har gitt ordren. Når det skjer blir DARPA aktivisert. Det er en gren av militære som tar seg biologiske trusler.

DARPA begynte i 2011 å investere i nukleinsyrevaksiner: I stedet for å levere antigener til immunsystemet, kunne vi levere gener som koder for antigenet og la menneskekroppen produsere antigenet fra sine egne celler, og utløse en beskyttende immunrespons.

I desember 2020 fikk selskapet Modernas RNA-vaksine FDA Emergency Use Authorizatin-godkjenning (EUA) for covid-19-forebygging.

Men de genetiske vaksinene var ikke utviklet hurtig, for DARPA hadde jobbet med dem siden 2011 ved hjelp av selskaper som Moderna.

Og FDA? De gir falske godkjenninger av vaksinene.

Det er var denne kobling til det militære som Robert F. Kennedy Jr. lot seg overraske over. Og det går fram av denne anmeldelsen av boka hans (noe av informasjonen her er med i innledningen).

Den globale krigen

Har du blind tillit til vaksiner og helsevesenet? Da har du nok ikke lest den siste til Robert F. Kennedy Jr. som i tittelen har: «Den globale krigen mot demokrati og offentlig helse». En må faktisk som leser spørre seg: Finnes det noe mer korrupt og manipulert enn helsesektoren? Spesielt er det ille i USA, viser boken. Original tittel er: «The Real Anthony Fauci. Bill Gates, Big Pharma and the global War on Democracy and Public Health».

Boken er ikke kommet på norsk enda eller er omtalt i de store mediene. Etter to år med covid-19-hysteriet vet vi nok grunnen, ingen skal tenke utenfor boksen når det gjelder helse og vaksiner. Legemiddelindustrien og dens profeter har blitt en gud for forlag, medier og folk flest? Det er mange faktaopplysninger og kildehenvisninger en kan ta tak i. Dermed burde boken også kunne leses av personer ansatt i norske helsebransje med godt utbytte. Kunnskap er makt også i en travel hverdag hvor Helsedirektoratet virket å sette mange av premissene.

Klodens mektigste helsebyråkrat
Men først, hvem er Antony Fauci? Han er en amerikanske lege, forsker, immunolog – og leder av National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAD), det har han vært siden 1984, i tillegg til å være den viktigst helserådgiveren til presidenten. I mer enn 50 år har han deltatt i folkehelsesektoren. Det første året av korona-pandemien (covid-19) stod han sammen med president Trump under pressekonferansene som ble sendt over hele verden. Fauci var en av lederne i White House Coronavirus Task Force. Nå er han naturligvis rådgiver for president Joe Biden. Fauci er uten tvil den mektigste helsebyråkraten på kloden.

Dødelige eksperimenter og folkehelsen ofres for fortjeneste
Å ja, han samarbeider med oligarkiets fremste talsmann, Bill Gates. Om det kommer Kennedy Jr. inn på i starten: «Dr. Fauci’s dysfunksjoner beskrevet i dette volum inkluderer hans forbrytelser mot hundrevis av svarte og spanske foreldreløse fosterbarn som han utsatte for grusomme og dødelige medisinske eksperimenter og hans rolle, med Bill Gates, i å transformere hundretusener av afrikanere til laboratorierotter for rimelige kliniske studier av farlige eksperimentelle legemidler som, når de er godkjent, forblir økonomisk utenfor rekkevidde for de fleste afrikanere. Du vil lære hvordan Dr. Fauci og Mr. Gates har gjort det afrikanske kontinentet til i en dumpingplass for utløpte, farlige og ineffektive stoffer, mange av dem avviklet av sikkerhetsgrunner i USA og Europa.»

Og denne er knyttet til covid-19: «Dr. Fauci’s manglende evne til å oppnå offentlige helsemål under covid-pandemien er ikke uregelmessige feil, men i samsvar med et tilbakevendende mønster for å ofre folkehelse og sikkerhet på alteret for farmasøytisk fortjeneste og egeninteresse.» Ville du tatt sjansen på å kjøpe bruktbil av en mann som Fauci? Og verre: Ville du ta vaksinerådene han kommer på alvor?

Mislede en pandemi og det naturlig immunsystem beskytter
Bok er delt opp i 12 kapitler, blant disse: «Mislede en pandemi», «Farmasøytisk profitt framfor offentlig helse», «Brenn HIV-kjetterne» og «Mikroorganisme-spillet». Det først som slår en: Hvorfor har vi ikke hørt om dette før? Er norske helsemyndigheter helt på viddene? For å ta noe av det som kommer fram – kritikere av Kennedy Jr. må bare kvesse pennene sine: Washington Post uttrykte oktober 2021: En må ha vaksinene for å klare seg mot covid-19. Kennedy: «Ingen tvil, dette er falsk informasjon. Gjennom 2020, før vaksinene var tilgjengelige, 99,9 prosent av folks naturlig immunsystem beskyttet deres eiere mot sykdom og død» (s. 7).

Dr. Fauci skulle ha skapt et nettverk av millioner av leger og funnet fram til den beste behandlingsmetoden, ikke ventet på at de infiserte pasientene ble syke. Det er uetisk (s.9). Å nekte amerikanerne tidlig behandling: «Aldri i historien har legene med viten og vilje behandlet pasientene med denne grad av barbari» (s. 11). Det er ikke laget en offisiell protokoll på hvordan en skal behandle en covid-pasient (s. 13). «Tidlig behandling er nøkkelen, men det fikk vi ikke lov å snakke om» (s.15).

Test og juks
At juks og fanteri er en del av legemiddelbransjen og Faucis handlingsmønster kommer tydelig fram. Flere godkjennelser av medisiner og vaksiner er i beste fall tvilsomme. Objektive fakta forandres det på, og personer døde av vaksiner blir ikke obdusert – for å nevne noe. AIDS var farlig, og årsaken var angivelig virus – HIV. Men sannelig var det uklart om noen var i stand til å isolere viruset. En PCR-test kom inn i bildet. “Men den er ikke engang en test for HIV”, protesterte Kary Mullis, mannen som oppfant PCR-testen. Og tankene våre går til korona-pandemien. Kan vi være sikre på at PCR-testen for covid-19 viser et aktivt og farlig virus? Hvis ikke er det jo hele svindel.

Men et poeng med AIDS var jo at det ble en multi-milliard-dollar-industri. Hvor mange milliarder har så langt blitt brukt på covid-19? Malariamedisinen hydroxyklorokin, som har vært brukt milliarder av ganger og regnes som effektiv, var ifølge Kennedy en trussel mot vaksineprosjektet til Fauci og Gates. En rekke studier ble igangsatt og bedragerske protokoller etablert for å diskreditere hydroxyklorokin. Sommeren 2020 ba WHO (Verdens helseorgansiasjon) om en stopp av bruken. Et av landene som adlød ordre var Sveits, og to uker senere økte dødsraten tre ganger.

Sier ikke dette noe om hva slags mennesker vi har med å gjøre?

Fauci gikk i stedet inn for remdesivir. Og dermed ble det studiene for remdesivir kjørt med en kontrollgruppe som ikke fikk virkelig placebo. Men for hydroxyklorokin måtte det til veldesignede doble blindtestede placebo-kontrollerte eksperimenter. Slik kan det manipuleres i helsebransjen. Men til og med Fauci innrømmet at vaksinene kan gjøre deg verre. Men han hadde triksene klare for å gjemme unna bevisene for en overstimulering av immunsystemet via vaksiner. Her er ett: «Dr. Faucis første tilnærming var å avbryte de treårige kliniske studiene etter seks måneder og deretter vaksinere kontrollgruppene – et handling som ville forhindre påvisning av langsiktige skader…» (s. 72).

Angrep i 2001 og Irak
En rekke ting kan skremme oss som har trodd at helsevesenet har vært en objektiv bransje basert på trygg vitenskap. En faktor er koblingen til det militære. Eksempel fra boken: I oktober 2001 var det et antrax-angrep i USA. Fingeren ble rettet mot diktatoren i Bagdad. Men tro det eller ei, FBI fant ut at den benyttet antrax kom fra et av tre amerikanske militærlaboratorier. Lederen for et av dem som ble mistenkt tok angivelig livet sitt.

I 2001 kom også Patriot Act som skapte en «terrorindustri». De som tjente mest var Silicon Vallys teknologiske selskaper som Microsoft og Google som har vært i kompaniskap med føderale etterretningsorganisasjon. Fortjeneste siden 2001 anslås til 44 milliarder dollar. Forsvarsminister Donald Rumsfeld var i bildet i 2001, 14 år tidligere skal han ha sørget for at Iraks diktator, ja nettopp, fikk et arsenal med antrax.

Verdens mest dødelige vaksine
Covid-vaksiner er bra, sier Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, men Kennedy sier at disse vaksinene i USA har skadet og drept flere amerikanere enn alle de andre vaksinene kombinert de siste tre tiår. En covid-vaksine er 98 ganger mer dødelig enn en influensavaksine (s. 88). Og tro ikke at korona- og influensavirus er alene. USAID’s Predict-programmet har identifisert 1000 nye virus, inkludert en versjon av Ebola (s. 396). Kan noen sjekke om denne virusteorien faktisk stemmer rent vitenskapelig eller er den konstruert for å være en pengemaskin og en kontrollmekanisme?

Laget består av medisinere, militære og etterretningsagenter
Minst et dusin øvelser knyttet til virus ledet opp til covid-19, med deltagere innenfor militære, etterretningstjenester og medisinere. Og her dukker begrepet «den nye normalen» opp. Omkring 1999 var øvelse titulert «Atlantic Storm» der Gro Harlem Brundtland spilt seg selv som WHO-sjef (s. 403 og 404). Enorme investeringer og pengeforflytninger følger også med. Operation Warp Speed overførte 1,6 milliarder dollar til Bill Gates og hans biotech-avdeling i 2020 (s. 401). Å holde avstand, sosial isolasjon, hvem er eksperten på det? Det er CIA (s. 406).

Et rigid globalt tyranni
Rockefeller Foundation kom med sitt scenario i 2010 hvor er et rigid globalt tyranni ble innført på bakgrunn av en pandemi: «Scenarios for the Future of Technology and International Development». Nøkkeldel: «Lock Step» (s. 407). En må ha i mente at Forsvarets avanserte forskningsprosjektetat i USA, DARPA, er med og har vært med i den teknologiske industrien siden starten, og det er DARPA som har finansiert nøkkelteknologien i Modernas vaksine – som Moderna har sagt er et «operating system», muligens til å programmere det enkelte menneske (s. 409). I bildet inngår også digital valuta og en digital plattform som regjeringen kan bruke til å spore og tvinge befolkningen til vaksinelydighet (s. 411).

Øvelse gjør mester og den totale pandemi-krigen
I 2017 var det øvelsen «SPARS 2017» som gjaldt. Den fant sted på John Hopkins Center for Health Security, der Bill Gates dukket opp, og øvelsen gikk på en tenkt koronavirus-pandemi som skulle inntreffe fra 2025 til 2028. Den var lik den faktiske korona-pandemien som kom noen år senere (s. 413). Men det var faktisk i 2010 at Gates ble partner med strategier i det militære og i etterretningstjenestene. Våpenet i krigen de trente på var obligatoriske vaksiner (s. 412). Et innspill om Norge: Var det faktisk militære, E-tjenesten eller utenlandsk etterretning som styrte Helsedirektoratet i Norge da pandemi og nedstenging ble erklært i 2020? Og Helsedirektoratet styrte regjeringen?

Norgesvennen Bill Gates var ikke snauere enn at han i 2018 advarte mot en dødelig sykdom som ville spre seg over hele kloden og drepe millioner. Han budskap: Verden må forberede seg på en pandemi slik vi forbereder oss på en krig. Faktisk en «total krig», det vil mobilisere hele befolkningen og ofre verdensøkonomien, pluss fjerning av demokratiske institusjoner og sivile rettigheter (s 417).

Et statskupp via pandemi
I august 2019, noen måneder før covid-19 offisielt oppstod i Kina, ble det holdt en ny militærøvelse, «Crimson Contagion». Robert Kadlec ledet an – Trumps mann ansvarlig for katastrofer, Fauci var med. Og Kadlec hadde i 20 år skrevet pandemi-manus for å overstyre demokratiet og konstitusjonelle rettigheter. I denne virus-stimuleringen inkluderte han det viktige i det som i praksis skulle bli et statskupp. 100 senter over hele USA var involvert. Og øvelsen hadde i seg ny influensa-pandemi oppstått i Kina, som snart spredte seg over hele kloden. WHO erklærte pandemi etter hvert. Ikke nok med det, øvelsen forutså det som skulle bli de offisielle data for covid-19, inkludert 580 000 døde i USA alene (s.423).

Øvelser og scenarier er det mange av der kjemiske- og biovåpenangrep inngår med tusenvis av deltagere. «Dette er hjernevaskingsøvelser», uttrykte en etterretningsagent. De øver i praksis på å torpedere Grunnloven. Og teknikker har fokus på hvordan en skal kontrollere store befolkningsgrupper.

Den kinesiske regjering og World Economic Forum
Bare to måneder etter covid-19 begynte å sirkulere i Wuhan, var det en ny krigsøvelse ledet av Bill Gates med World Bank, World Economic Forum, Bloomberg/Johns Hopkins University Population Center, CDC, ulike medier, den kinesiske regjeringen, en tidligere CIA/NSA-direktør, vaksineprodusent Johnsen & Johnsen, verdens ledende PR-selskap. Noen ville kalle disse «Deep State», velsignet av Klaus Schwab (World Economic Forum) med «Great Reset». Navnet på øvelsen: Event 201 (s. 425)

De trente på psykologiske krigsteknikker for å kontrollere den offisielle informasjonen, legge lokk på de kritiske røstene, tvangsmaskere store populasjoner, og utnytte pandemien til å fremme obligatoriske massevaksinasjoner. Ikke overraskende lite snakk om å bygge forsterkende immunforsvar eller avpatenterte terapeutiske legemidler og vitaminer.

MI6 og CIA – overvåkning og kobling til terror
Og sannelig var ikke etterretning og de militære etter hvert tydelig med da pandemien var i gang (erklært 11.3.2020). I november 2020 var MI6 på banen og informerte at de ville overvåke alle som stilte spørsmål ved den offisielle versjonen av covid-19-vaksinene (s. 430). CIA deltok og en representant derfra sa et definisjonen på terror nå var så bred at enhver omtale av covid-vaksiner kommer inn under deres enemerker (s. 431).

Kennedy kommenterer det slik: «Dette var de første eksplisitte erkjennelsene av det gjennomgripende engasjementet fra vestlige etterretningsorganer i vaksinevirksomheten som den globale pressen lenge har oversett.» Han beskriver dessuten at covid-19-responsen hurtig utviklet seg til et militær prosjekt. Kanskje ikke tilfeldig at den norske korona- og vaksinehelten, Espen Nakstad, har fallskjermjegerutdanning?

Hva er i vaksinene?
En som overlevde holocaust sier: «Hvorfor er militære og CIA så tungt involvert? Hvorfor er alt så hemmelig? Hvorfor kan vi ikke få vite ingrediensene i disse produktene som skattebetalerne finansierer? Siden covid-19 er skadelig for færre enn 1 prosent, hvordan kan en rettferdiggjøre å utsette 100 prosent av befolkningen i fare? Vi trenger å erkjenne at dette er menneskelig eksperiment på alle, med en uprøvd teknologi, utført av spioner og generaler primært opplært til å drepe og ikke redde liv» (s. 435).

Noen som lukter lunta? En spansk forsker har i alle fall funnet ut at vaksinene inneholder grafenoksid – et stoff som skal være magnetisk og lede strøm. En kan jo lure, en tittel i en nettartikkel fra Canada: “The Jabbed Are Connected To Bluetooth Through Their Personal ‘666 Mark Of The Beast’ Microchip ‘Certificate Of Vaccination ID’ (COVID) Barcode”

Milliarder av skattebetalernes penger – endemisk korrupsjon
I etterordet peker Kennedy Jr. på blant annet: «Problemet er endemisk korrupsjon i det medisinsk-industriell kompleks, for tiden støttet på alle måter av massemediene. Dette kartellets statskupp har allerede tatt milliarder av skattebetalere, allerede støvsugd opp billioner fra den globale middelklassen, og skapte unnskyldningen for massiv propaganda, sensur og kontroll over hele verden» (s. 446). Pandemien la grunnlaget for et økende tyranni over hele verden, forandringen som ikke hadde noe med et virus å gjøre. «Russland president Putin brukte pandemien som påskudd til å fengsle mektige motstandere og forby masseansamlinger» (s. 447). Så kan en jo stille spørsmålet, noe Kennedy Jr. ikke gjør: Har virkelig folk vært infisert av et virus eller har de vært syke av ulike andre grunner? Det er muligens kun en bedragersk test som viser at virus er årsak.

Når det gjelder det store bildet: Har covid-19 vært et global statskupp?
Et sitat til slutt, av Dr. Damien Downing, som får en til å tenke: “Regjeringer liker virkelig pandemier, på samme måte som de liker krig. Det er en anledning til å få sin vilje over oss og gjøre oss så redde at vi kryper sammen og utfører det vi får beskjed om.”

Kapittel 4

Propaganda

Last ned hele rapporten og les de neste 37 kapitlene, og gjerne del den med de ønsker:

Hvorfor covid-19 er krig mot folket 2023

Rapporten vil bli grundig diskutert på møte den 25. mars:

Se mer om seminaret den dagen: Her!

Se gjerne annet!

Pandemi av folk som ikke tenker selv!

Robert F. Kennedy jr advarte mot vaksiner på nasjonal TV allerede i 2017!

Nor Guderud holdt appell for frihet! World Wide Rally For Freedom 7.0

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Bullo TV

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

4 thoughts on “Folkets koronakommisjon sin sammenfattede tre års rapport er her!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *