Er Klaus Schwab verdens farligste mann?

Er Klaus Schwab verdens farligste mann?
5 0
Read Time:12 Minute, 7 Second

Ingen tvil om at JP Sears har noe for seg! Ingen tvil at stifteren av World Economic Forum, Klaus Schwab, er en farlig person for verdens demokratier. Han har til og med rekruttert veldig mange unge plotikere og statsledere til å være med i sin egne gruppe kalt Young Global Leaders, som er en helt udemokratisk bevegelse…

Den 16. januar 2023 begynner World Economic Forum sitt årlige udemokratiske møte…

World Economic Forum sin nettside

JP Sears har også mange andre informative og ironiske videoer.

Se hans egen side:

Her!

Bullo Tidende skrev den 26. mars 2021:

Coronavirus, The Great Reset, Agenda 2030 og 5G for dummies!

Coronakrisen har vist oss alle at vi trenger et demokrati, et rettsvesen og medier som fungerer for hele folket, ikke bare for et elitestyre som er villig til gemanipulere absolutt hele befolkningen uten å se noe som helst konsekvenser av det.

Hva er det egentlig som skjer i dag?

Det er ikke bare så enkelt at regjeringen, Bent Høie og Erna kun ønsker å tøyse litt med oss. Det er alltid en plan bak all politikk, denne gangen er kanskje planen mye større enn tidligere. Noen kaller planen “The Great Reset”, med World Economic Forum og deres president Børge Brende (norsk utenriksminister til 2017…) i spissen. Andre kaller planen Agenda 2030 slik som Erna Solberg og regjeringen sammen med  FN ønsker å flagge. Agenda 2030 dreier seg om et såkalt bærekraftig samfunn hvor det ønskes at alle skal bo i «smarte byer» som er styrt av trådløs teknologi enten det er 5G, 6G eller annet.

WEF og Brænde

Rockefeller-familien er med , og med sin stiftelse ønsker de også å styre verden på sin egen måte, gjerne i samarbeid med World Economic Forum.  I slike sammenhenger, med disse enorme aktørene, hvor blir demokratiet og medbestemmelsesretten til oss vanlige folk av da?  Slike organisasjoner og stiftelser tar seg til rette for å styre vår felles verden med sine fastlagte og bestemte tanker og visjoner.

Rockefeller og WEF

Med sin innflytelse fikk Bill & Melinda Gates Foundation, World Economic Forum, Rockefeller Foundation, andre større stiftelser og mektige politikere i samarbeid med WHO bestemt at vi har en livstruende pandemi. Denne pandemien skal visstnok være så truende for menneskeheten at vi må stenge ned hele samfunnet over hele verden over flere år.  Samtidig ønsker de å teste og vaksinere absolutt alle mennesker i verden og aller helst innføre vaksine-pass til hele jordens befolkning. Siden det er så hastverk med å vaksinere hele verdens befolkning så snart som mulig så trenger ikke de nye vaksinene en grundig utprøving og testing først, og selvfølgelig må alle vaksineprodusentene være immune mot søksmål ved bivirkninger som helseskader og død.

Hvordan er det i det hele tatt mulig å tro at en slik corona-vaksine skal være løsningen for hele jordens befolkning?

Hvordan er det i det hele tatt mulig å tro at det kan være smart og sunt å massevaksinere ABSOLUTT ALLE I HELE VERDEN?  I tillegg med en genmanipulerende vaksine som ikke har vært utprøvd tidligere?!

Jo, dette kan være mulig fordi de etablerte avisene og tv-stasjonene hamrer ut budskapet om corona-panemien og vaksinene døgnet rundt. Folk har rett og slett blitt hjernevasket.

Media er viruset Nrk

I tillegg til hjernevask brukes det pisk og gulerot:

En utspekulerte metode  i denne sammenheng er vaksinepass. Myndighetene ønsker å tvinge befolkningen til vaksinere seg for å kunne få sitt vaksinepass, slik at alle DE ANDRE som ikke vil vaksinere seg ikke får lov til å reise noe sted. Dette er en splitt og hersk-metode som skiller de myndighetstroende og de ANDRE… De ANDRE: Altså de som ikke stoler på legemiddelverket, helseminister Bent Høie, statminister Erna Solberg, vaksine-pusher Bill Gates og WHO, men heller stoler på seg og sine egne valg.

De størst mediene er myndighets-støttende, nesten uansett hva politikerne eller myndighetene skulle finne på av tiltak. Det er helt hinsides hvor ensidig myndighetene og mediene fremstiller corona-pandemien. Omtrent ingen kritiske spørsmål til corona-testen, vaksinene eller nedstengningen av samfunnet, hvordan er det i det hele tatt mulig å ha en presse som oppfører seg slik?

Et eksempel kan jo være Amedia som eier 80 lokalaviser, den riksdekkende nettavisen NETTAVISEN og 8 lokale nettsteder. Amedia med full nyhetskontroll i sine store områder i Norge. Dermed må Amedia anses som en monopolbedrift, noe som ikke er lovlig i Norge.

Amedia

Med sin monopolstilling i samfunnet styrer Amedia sannheten og virkeligheten i store deler av Norge, og slike eier-konstellasjoner vet vi ALLE er svært svært UHELDIG. Når man i tillegg vet Amedia samarbeider med de gjenstående store mediehusene VG, Dagbladet, NRK, TV2 og Polarismedia om noe de har kalt FAKTISK.no, da forstår vi at sannheten og virkeligheten kontrolleres av mediekonstellasjoner som trolig heller ikke er innenfor lovens rammer.

Faktisk.no er satt sammen av såkalte faktasjekkere for å finne ut av hva som er «sannheten» i alle sosiale medier, derfor samarbeider de også med Facebook og andre plattformer for å kunne kontrollere virkeligheten og sannheten til ALLE brukerne av disse mediene.

Eiere faktisk dot no

Alle vet jo at det skal være fri konkurranse som gjelder, uansett bedrift, ellers blir det monopol. Disse mediebedriftene har nå monopol i samfunnet vårt, de eier sannheten om hva vi skal tro og mene om virkeligheten vår.

NTB og pressemeldingerPå toppen av dette vet vi at det finnes et selskap som heter Norsk Telegrambyrå, mer kjent som NTB, som produserer innenlandske og utenlandske nyheter som akkurat de samme mediehusene benytter seg av.

NTB leverer en løpende nyhetstjeneste til media, innen områdene innenriks, utenriks og sport. I tillegg leveres spesialtjenester innenfor kultur og underholdning, feature, personalia, tips mm. I 2011 ble bildebyrået Scanpix fusjonert inn i NTB.

NTB deltar i den europeiske nyhetsbyråalliansen EANA, der bortimot samtlige sentrale europeiske nyhetsbyråer er med. NTB deltar også i byråsamarbeidet i Gruppe 39.  Wikipedia.

NTB skriver om seg selv:

«NTB er Norges største leverandør av innholdstjenester i tekst, bilder, video og grafikk til norske medier. I tillegg tilbyr vi kommunikasjonstjenester, som distribusjon av pressemeldinger, fotografering, klarspråk og andre språktjenester.»

Hos NTB kan du levere din pressemelding hvis du er kunde hos dem. Jo «mer» kunde du eller selskapet ditt er, jo større distribusjon av artiklene dine i avisene rundt om i hele Norge…

NTB og pressemeldinger 10

I alle lokalavisene til Amedia er det slik at over halvparten er NTB-nytt, noe som heller ikke er så betryggende i disse coronatider, men sikkert ikke ellers heller.

WEFDenne mediesituasjonen er svært uheldig og bekymringsverdig, spesielt med tanke på helsefarlige og dødelige vaksiner, nedstengning av samfunnet og World Econmic Forum sitt ønske om en ny verdensorden.

Pressen bør være fri og uavhengig, og fungere som en vaktbikkje i samfunnet, i dag virker pressen mer som en lydig puddel for myndighetene og de store multinasjonale selskapene.

Nedstengningen av samfunnet har ført til at digitaliseringen av samfunnet har tatt helt av, over 10 år raskere enn tidligere antatt på under et år. Barn, voksne og gamle har mindre sosial omgang enn noen gang. Det er nesten umulig å drive kultur, idrett og andre organisasjoner. 5G er noe som gjør den nye styreformen mulig, også bare er kalt overvåkningskapitalisme. De store pengene har det siste året gått til  Facebook, Microsoft, Amazon og til de aller rikeste i verden. 5G gjør det mulig å overvåke og styre i sanntid. Bivirkningene er forskjellige og mange, men den største er kanskje strålingen som rammer helse og miljø kraftig.

Er dette en heldig utvikling? Barn kan dø av manglende berøring!!

Thill og insekter

Reduksjon av insekter kan skyldes all mobil-strålingen! Ny tysk forskning viser nettopp det!

Overvåkningskapitalismen stjeler friheten vår!

Så det er ingen tvil om at helheten er svært viktig å få med seg.

Hvorfor skal vi stenge skolene når omtrent ingen er syke?

Man bør vite at verden ofte ikke er slik den fremstilles i media, da blir det enklere å forstå hvordan ting henger sammen.

Demokrati og folkestyre fungerer best når makten ikke sentraliseres. Verdens helseorganisasjon, den overnasjonale myndigheten på helse, er nå blitt enerådende på å bestemme hva som er en pandemi eller ikke, tidligere gjaldt det kun de syke og døde, nå gjelder det de smittede også…

De “smittede” blir funnet med en test som kalles PCR-testen, en test som kan gi opp til 97 % falske positive svar.

Det vi alle vet er at USA er styrt av gigantiske og verdensomspennende selskaper, enkelte svært rike personer og deres lobbyister. Dette kan forklares enkelt, bare se på bildet under hvem som donerer mest til WHO…

WHO og sponsorer2

Legemiddelindustrien, deres eiere og de aller rikeste i verden styrer med andre ord WHO og dermed omtrent hele verden. Når vi i tillegg nå vet at World Economic Forum, politikere og de aller rikeste i verden, ønsker seg en ny verdens orden, The Great Reset… Er det jo bare ren matematikk igjen.

Hør mer om PCR-testen her:

Les og se også mer om PCR-testen her:

https://bullotidende.wordpress.com/2020/12/04/lege-advarer-bade-mot-corona-test-og-corona-vaksinen/

Coronavirus, hva er egentlig det? Det er mye som tyder på at det er noe som heter exosomer, det vi si noe som blir skjøvet ut av cellene… Hvorfor blir det skjøvet avfallstoff/gift ut av cellene? Jo fordi det er cellenes måte å overleve på… Årsak og virkning er det aller viktigste i all forskning. Når noen har forgiftet våre omgivelser med enorme mengder med mikrobølget stråling slik at folk blir syke, så burde ÅRSAKEN kunne diskuteres hvor som helst og når som helst. Les deg opp, med den aller beste boken på dette området akkurat nå, som også forklarer hvor frisk du kan bli:

THE CONTAGION MYTH (MYTEN OM SMITTE)

IMG_9850Her kommer boka og forskningen som altså forteller oss hvordan 5G og annen elektromagnetisk stråling kan være årsaken til coronaviruset og en mengde andre sykdommer og plager. Thomas  S. Cowan, MD, og Sally Fallon Morell mener også ut fra en mengde forskning og observasjoner å kunne bevise at virus ikke kan smitte.

Vi håper at med dette at ALLE skal få en innsikt i hvordan 5G, annen stråling og disse coronavirus ser ut til å henge sammen, derfor ønsker vi oss økonomisk støtte til trykking, annonsering og til all annen promotering, slik at budskapet skal nå så mange som over hodet mulig.

Alle som gir et bidrag til konto: 9365.34.39553 på over 300 kr vil få boken tilsendt på engelsk eller norsk etter eget ønske. Send en SMS til Grete Nina Aske på SMS 99 35 44 27 om at du har støttet saken vår med navn og adresse, og du vi få ditt eget eksemplar tilsendt. Hvis det er noen som ønsker å betale en regning eller to på firmaet sitt er det også en veldig grei løsning,

Hvis du bare ønsker å bestille boka  kan du gjøre det her. Kun kr 200,- + frakt (50 kr). Send melding til post@bulloforlag eller til Grete Nina Aske på SMS 99 35 44 27  eller på skjema her: Bestilling

Uansett : Takk på forhånd!

Forskningen på samfunnet, naturen og det totale miljøet kan ikke fortsette slik som i dag.

Det er nå klart at man ikke kan fortsette å benytte dagens forskningsparadigme når man skal løse de store utfordringene i forhold til den katastrofale insektsreduksjonen, natur- og klimaendringene og de andre store miljøutfordringene i verden i dag.

Den anerkjente vitenskapen i dag har vist seg å være mer et slags eksklusivt shoppingsenter hvor de som betaler mest eier sannheten og kan styre virkeligheten vår, det være seg samfunn, skoler eller universiteter.  På denne måten virker det som Bill Gates, Elon Musk, globale selskaper og myndigheter også har fått viljen sin når det gjelder vaksiner, 5G, den nærmest totale digitalisering og overvåkningen av samfunnet vårt. Hver gang munnen åpnes så heter det ALLTID at dette er vitenskapelig bevist, men det som egentlig har skjedd, gang på gang, er at søkkrike personer, korporasjoner eller myndigheter har betalt for den støtten og den forskningen som de har ønsket seg.

Kan det være slik at boken til Thomas S. Cowan og Sally Fallon Morell er basert på ærlighet, redelighet, uavhengig forskning og reelle observasjoner? I så fall er det vel klart for oss alle hvilket forsknings-paradigme vi ønsker oss i framtiden.

bilde av Cowan and Morell 3Boken “Myten om smitte” skal nå selges på engelsk, oversettes til norsk og spilles inn på lydbok. Budskapet til forfatterne er mer aktuelt enn noen gang, dersom det er slik at Cowan og Morell sitter med sannheten og folk ønsker å forstå dette, vil verden endre seg dramatisk til det bedre.

Bullo Media ønsker med denne utgivelsen å øke forståelsen for at 5G og annen elektromagnetisk stråling er en stor aktør når det gjelder den katastrofale insektreduksjonen, og mulig mange andre helse- og miljøutfordringer i verden også.

Så hvorfor skal dere egentlig høre på Bullo Tidende?

Jo, fordi vi har satt oss inn i problematikken. De fleste andre journalister gjør det kun som en jobb, og hopper fra sak til sak. De beste journalistene brenner seg ut med kritiske redaktører som ikke akkurat heier på sine dyktige ansatte. På denne måten blir alle aviser og medier dårligere og dårligere. Mulig det også er en villet agenda fra noen sin side? Agenda 2030? De dyktigste journalistene ender snart opp med å bli kommunikasjonsrådgivere og tjener mye penger der, og kan fø sin familie godt. Undertegnede og Bullo Tidende derimot, brenner for sannheten, har ingen ønske om fortjeneste, og er helt uavhengig.  I tillegg er Bullo Tidende og undertegnede mer selvstendig og sterke siden vi har vært ute noen vinternetter tidligere…

Fra vårt synspunkt er det helt klart at de etablerte mediene nå fortsatt, et år etter starten på denne såkalte pandemien, ikke ønsker noen reelle diskusjoner om coronavirus, PCR-testen, nedstengning samfunnet eller 5G. Derfor virker det klart at disse medienehusene også er styrt med tanke på en mye større agenda. Kanskje er det «The Great Reset», Agenda 2030 eller en sammenblanding av alt, med tanke på en helt ny verdensorden? Uten 5G og den altoverskyggende tilhørende teknologi vil INGEN av disse planene gå i oppfyllelse…

Følg med videre!

Odd-Erik 10

Odd-Erik Helgesen

Samfunnsviter, forfatter og miljøaktivist

Se gjerne mer:

Barn og unge blir presset til en digital hverdag?!

Maier arena i Tønsberg blir bombardert med mikrobølger!

ElektroStress! Nå i ny utgave!

Den norske Covidfilmen 2020 tar helt av!

Bullo Tidende 2

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
100 %

Bullo TV

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

3 thoughts on “Er Klaus Schwab verdens farligste mann?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *