Hvite dresser presenterer keiserens nye klær!

Hvite dresser presenterer keiserens nye klær!
0 0
Read Time:5 Minute, 37 Second

Stortinget og regjeringen spiller for galleriet, og Hvite Dresser går til teateret 😉 Liten tvil at eliten drar i trådene og marionettene gjør som fortalt. Nå har Stortinget vedtatt at koronapass kan benyttes i Norge frem til juli 2023, selv om pandemien er over. Ganske spesielt… 

Årets Julegave! Boken med over 300 bilder!

3Ingen tvil årets beste julegave til antistatelige Konspi-Nisser og PST 😉

Les og se den fredelige motstanden mot plandemien 2020… 2021… 2022…

Se hvem som har vært hvor de siste 3 årene! 

Liten utgave a6 format kr. 150,- pluss porto kr 50.

Utgave i a5 format kr. 250, pluss porto kr 50,-

Utgave i a4 format kr. 500, pluss porto kr. 100,-

Ta kontakt med Nina på 99 35 44 27(SMS)

Andre bøker også til salgs:

Myten om Smitte a5 format kr 200,- pluss porto 50 kr.

Myten om Smitte a4 format kr. 300,- pluss porto 50 kr.

The Real Anthony Fauchi kr 300,- pluss porto 50 kr

Breaking The Spell kr 50,- pluss porto 30 kr.

Ta kontakt med Nina på 99 35 44 27(SMS)

11

Bullo Tidende publiserte den 5. juni 2022:

Stortinget sa ja til forlenget smittevernlov om koronapass!

STORTINGET SA JA TIL FORLENGET SMITTEVERNLOV OM KORONAPASS, I DEN FØRSTE LOV-BEHANDLINGEN TORSDAG DEN 2. JUNI 2022.

IMG_1214

Alle lover skal behandles to ganger før de bli vedtatt. Det blir ny og endelig behandling tirsdag den 7. juni.

Stemmegivningen torsdag den 2. juni foregikk i 3 omganger:

I først omgang ble det stemt over om dette koronapasset fortsatt skal være en mulighet i Norge.

Se resultat under.

Stortinget Midlertidige fortsettelse av Koronasertifikat 2

Altså kun 31 representanter stemte i mot koronapass i Norge, selv om pandemien nå er over…

Andre avstemning dreide seg om Norge skal legge til rette for koronapass i forhold til at norske innbyggere skal kunne reise enklere i land hvor andre lands myndigheter forlanger dokumentasjon på helse og smitte. Alle representantene stemte for det.

I tredje omgang ble det stemt over loven i sin helhet.

Stortinget Midlertidige fortsettelse av Koronasertifikat 1

Det var kun partiet Rødt med sine 4 representanter og partiet Pasient fokus som stemte i mot loven i sin helhet.

Stortinget har med dette vedtatt å forlenge virketiden for de midlertidige bestemmelsene i smittevernloven om koronasertifikat til juli 2023…

Vi viser til fjellvettregel nummer 8. Vend i tide – det er ingen skam å snu.

Så vi håper at Stortinget kan tenke igjennom vedtaket på nytt før den andre behandlingen 7. juni.

Det er mange grunner til å avvise et koronasertifikat, vi tar med tre her:

  1. Grunnloven
  2. Menneskerettighetene
  3. Folkesuverenitetsprinsippet

Som Stortings representantene sikkert kjenner til, Grunnloven paragraf:

  • 1.
    Kongeriket Noreg er eit fritt, sjølvstendig, udeleleg og uavhendeleg rike. Regjeringsforma er avgrensa og arveleg monarkisk.

Altså: Norge skal være fritt – og innbyggerne skal være frie. De skal ikke trenge å framvise sin status basert på et helsesystem preget av kommersielle aktører som legger premisser for et koronasertifikat. De som har godkjente sertifikater får tilgang til goder, de andre ikke, det er en form for apartheid. I fortsettelsen vil en lett kunne se for seg at det med sertifikater, styrt digitalt av staten sammen med teknologiske giganter, vil gå over til andre områder som klima- og miljø. Da må en for eksempel ha sertifikat som beviser at en har resirkulert med mer.

At EU sier ja er ikke avgjørende, fordi Norge altså må stå på egne ben, og EU må følge sitt eget charter – noe de ikke gjør med å gå inn for et koronasertifikat.

  • 49.
    Folket utøver den lovgjevande makta gjennom Stortinget. Stortingsrepresentantane blir valde gjennom frie og hemmelege val.

Altså: Folket skal bestemme. Under høringsrundene knyttet til dette sertifikatet er det hele klart at et stort flertall av folket sier nei. Hvordan kan dere gå imot folkeviljen? Smittevernloven eller en tolkning av denne kan da vel ikke gå over Grunnloven?

Vi viser også til Grunnlovens vektlegging av Menneskerettighetene.

Når det gjelder Menneskerettighetene viser vi blant annet til artikkel 13, bevegelsesfrihet. Det står ingen ting der om at denne friheten skal begrenses av smittevernhensyn. Menneskerettighetene bør vel respekteres?

Om folkesuverinitetsprinsippet: Går ut på at all legitim statsmakt stammer fra folket selv. Igjen: Høringsrundene:

Minst 90 prosent av folket sier nei til sertifikatet. 

Det er naturlig å tenke seg at om ikke folkesuverenitetsprinsippet blir fulgt, kan innbyggerne måtte se seg om etter alternativer.

Vi håper dere foretar en ny vurdering.

Med vennlig hilsen de folkelig initiativ Solidaritet 21 og Folketskoronakommisjon 2. juni 2022

IMG_5384

Fakta: STORTINGET SA JA I DAG!!!

Vedtak i korthet
Stortinget har vedtatt å forlenge virketiden for de midlertidige bestemmelsene i smittevernloven om koronasertifikat. Bestemmelsene oppheves 1. juli 2023.
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/Voteringsoversikt/?p=88896&dnid=1

Innledning:
Midlertidige endringer i smittevernloven (forlengelse av reglene om koronasertifikat)
Til sakssiden

President: Masud Gharahkhani (A)
Dokumenter: Innst. 415 L (2021-2022), jf. Prop. 92 L (2021-2022)
Referat: Stortinget 02.06.2022. Sak nr.

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/Voteringsoversikt/?p=88896&dnid=1

https://stortinget.no/no/sok/?query=Midlertidige%20endringer%20i%20smittevernloven%20mv.%20(koronasertifikat)%20(Lov-delen)&sorting=relevance&page=1

Praksis:

Behandling i to omganger
Innstillingen til lovvedtak fra komiteen behandles i Stortinget i plenum. Hovedregelen er at lovsaken skal behandles i to omganger med minst tre dagers mellomrom.
Tredje gangs behandling blir nødvendig hvis lovvedtaket ikke bifalles ved annen gangs behandling.

Første gangs lovbehandling
Ved første gangs behandling i Stortinget blir innstillingen fra komiteen diskutert og forslag tatt opp. I slutten av møtet blir det votert over forslagene. Behandlingen avsluttes med en votering over «lovens overskrift og loven i sin helhet». Bare ved flertall i denne voteringen vil lovsaken gå til annen gangs behandling i Stortinget.
Vedtakene som fattes, publiseres i ett eller flere lovvedtak. Lovvedtaket etter første gangs behandling er ikke et endelig vedtak.

Annen gangs lovbehandling
Saken behandles deretter på ny i Stortinget i plenum etter minimum tre dager. Det er ikke innstillingen som behandles denne gangen, men lovvedtaket fra første gangs
behandling som eventuelt diskuteres.

Hvis lovvedtaket fra første gangs behandling bifalles også ved annen gangs behandling, er behandlingen av lovsaken avsluttet.
Det normale vil være at en lov behandles to ganger i Stortinget før den er endelig vedtatt. Når lovbehandlingen er avsluttet, blir et brev om vedtaket fra
lovbehandlingen sendt til Kongen for sanksjonering.https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Arbeidet/Lovarbeidet/

Se gjerne:

Fortsatt mulighet for Korona-sertifikat i Norge?!

Hva betyr covid-19 og krigen i Ukraina i praksis?

The Real Anthony Fauci! Robert F. Kennedy JR sin bestselgende bok er nå for salg hos Bullo Forlag!

Bullo Tidende 2

 
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
100 %

Bullo TV

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *