Driver DNB med utpressing og økonomisk kriminalitet!?

Driver DNB med utpressing og økonomisk kriminalitet!?
0 0
Read Time:6 Minute, 47 Second

Først etter 4 ½ måned og at advokater måtte inn i bildet innrømmet DNB at de hadde fått mine brev. De innrømmet at det hadde kommet et brev datert den 4. august, 21.september og 20. oktober. Tidligere hadde de benektet at de hadde fått disse brevene selv om de to første brevene var sendt til dem rekommandert i vanlig postgang.

Legitimere seg på nytt?!

Her under er DNB sin  egen video om legitimering og ansiktsgjenkjenning pluss et lite tillegg fra Kina om hvordan dette brukes allerede. Undertegnede har satt på passende kommentarer…

  1. mars 2022 sendte DNB undertegnede et brev hvor selskapet fortalte at alle kundene til DNB skulle legitimere seg på nytt, også meg.

I det brevet står det blant annet:

Myndighetene i Norge og EU stiller strenge krav til oss om å ha riktig og verifisert informasjon om kundene våre. Det er et viktig ledd i arbeidet mot økonomisk kriminalitet, hvitvasking, og terrorfinansiering. Derfor må informasjonen vi har om deg være korrekt og oppdatert, også for å beskytte deg som kunde

Gyldig legitimasjon er også en forutsetning for å bruke Bank ID til andre formål. Derfor er det nødvendig at du legitimerer deg for å bruke andre digitale tjenester som koronapass, skattemelding og helsetjenester.

Så kommer det et nytt brev 26. april:

Der står det blant annet, i litt strengere tone:

Vi har tidligere sendt deg et brev om dette, og ber om at du sender dine opplysninger nå, slik at ditt kundeforhold kan opprettholdes.

Dersom vi ikke mottar gyldig legitimasjon innen 8 uker fra brevets dato, vil kundeforholdet ditt bli avviklet etter hvitvaskingsloven § 24.

I min situasjon har det aldri vært noe tvil, fra banken sin side, om hvem jeg er og hvilke kontoer som tilhører meg og mine aktiviteter. Senest 3 dager før de blokkerte kontoene mine gav de meg et nytt fastrentelån på 1 100 000 kroner uten annen legitimasjon enn tidligere kundeforhold, transaksjoner og min underskrift på lånepapirene.

Det er nemlig slik at § 24 i hvitvaskingsloven dreier seg om en løpende oppfølging av kunden, og ikke en drastisk oppfølging med trusler om blokkering av konto og avslutning av kundeforhold dersom man ikke følger de nye ordrene fra banken. En slik drastisk oppfølging høres ut som noe helt annet enn det som skjer i et land som er bygd på menneskerettigheter hvor innbyggerne har eget personvern. I en digital og moderne verden i et demokrati er det et LOVBRUDD fra banken å blokkere og avslutte et kundeforhold uten noe som helst dokumentasjon på at kundene har gjort noe kriminelt(Finansavtaleloven). Det som har skjedd i mitt tilfelle er stygg økokriminalitet, og har gjort at undertegnede har vært uten bankløsninger i 4 ½ måned. Dette har medført store tap både økonomisk og sosialt for undertegnede.

Paragraf § 24 i hvitvaskingsloven forteller at dersom den løpende oppfølgingen ikke kan gjennomføres skal kundeforholdet avvikles.  I mitt tilfelle er det slik at den løpende oppfølgingen av meg som kunde har foregått helt inntil 3 dager før blokkeringen og avslutningen av kundeforholdet til undertegnede. Her var det altså INGEN som helst saklig grunn for blokkering eller avvikling av kundeforholdet jfr. Finansavtaleloven. Det kan ikke understrekes nok at DNB gjennomførte sin trussel med avslutningen av kundeforholdet da de blokkerte bankkontoene for utbetalinger, 8 uker etter deres brev datert den 26. april 2022.

Det hersker altså ingen tvil om at DNB driver med ulovlig utpressing av meg som kunde og som menneske når de ønsker at undertegnede skal legitimere seg på nytt. Det kan virke som at “den nye legitimeringen” dreier seg om noe helt annet legitimering…

Økonomisk kriminalitet

I tillegg til utpressing har DNB drevet økonomisk kriminalitet. Undertegnede har hele tiden bestridt alle krav og gjentatte inkassovarsel fra Kredinor og DNB. Alle kravene er uberettiget og et forsøk på svindel. All god kundeoppfølging og inkassoskikk forteller det samme jfr. Inkassoloven. Først etter 4 ½ måned og at undertegnede har tatt kontakt med advokat svarer DNB at de har mottatt flere brev fra undertegnede(brev datert den 1. nov 2022). DNB innrømmer da at de har mottatt et brev datert den 4. august 2022, et annet den 21. sept. og enda et den 20. oktober. I den samme perioden har allikevel DNB og deres inkassoselskap Kredinor sendt utallige uberettigede inkassovarsel og trusler om innkreving dersom jeg ikke legitimerer meg på nytt eller innfrir lån og andre krav.

Det at DNB ikke følger inkassoloven eller bekrefter henvendelser før det er gått 4 ½ måned er skremmende når man tenker på at undertegnede har vært god og lojal kunde i samme bank i over 40 år.  Like skremmende er det å vite at det er Norges største bank man forholder seg til, et finanskonsern med en egen kapital på over 250 milliarder kroner og 2 000 000 kunder, som benytter seg av de nedrigste metoder for å få viljen sin igjennom.

Brevet som jeg mottok fra DNB den 1. november svarte ikke på noe av det jeg hadde skrevet om, men bekreftet at de hadde mottatt brevene… Allikevel fortsatte de truslene om inkasso dersom jeg ikke legitimerte meg på nytt innen 31.oktober 2022, noe som selvfølgelig var umulig da datoen var utgått allerede. Og hvordan skulle jeg kunne betale noe som helst når min eneste bankforbindelse har blokkert mine tilganger og avsluttet kundeforholdet mitt i juni 2022? Brevet deres var ikke engang underskrevet av en ansvarlig person…

Her er mine påstander som jeg overlevert DNB i sin filial i Tønsberg den 20. oktober 2022:

Min første påstand er at når dere blokkerte min konto for utbetaling, uttak og annet så avsluttet dere også mitt kundeforhold samtidig, akkurat slik som dere lovet av brev 26. april 2022. Undertegnede har aldri vært noe utfordring for DNB på noe måte, men en nokså stor inntektskilde og en god kunde i over 40 år. Det at DNB ASA hadde full tillit kan understrekes med at dere gav undertegnede undertegender dere blokkerte og avsluttet kundeforholdet.et fastrentelån på 1, 1 millioner kroner kun noen få dager før dere blokkerte og avsluttet kundeforholdet. ASA hadde minulle tillit tt. det alle avtalerekskilde i 40 år. De at dere blokkerte og avsluttet min konto må sees på som en ulovlig handling.

Min andre påstand er at da dere avsluttet mitt kundeforhold i juni 2022 på et ulovlig vis, så er det også en selvfølge at alle avtaler som er inngått av undertegnede og banken når det gjelder både debet og kreditt skal inngå i denne avslutningen. I og med at undertegnede hadde mest utestående til DNB ASA så kan det også synes mest rimelig for undertegnede, selv om det var en ulovlig og uheldig måte å avslutte et kundeforhold på.

Undertegnede har forklart situasjonen i flere brev til dere og telefonsamtaler til DNB sin kundeservice siden juli 2022 uten å ha fått noe tilbakemelding eller avklaring av denne situasjonen.

Min tredje påstand er at dersom det ikke kommer en skriftlig tilbakemelding angående undertegnede sin er får ikke ede seg ferdig med denne sar noe tilbake meldinger juli 2022 uten å fått noe tilbakemelding på sforståelse av situasjonen innen 14. dager pr. post så ser undertegnede seg ferdig med denne saken.

Skulle det være slik at dere i DNB har innsigelser og krav angående banken sin ulovlige kundeavslutning, så vil undertegnede komme med et motkrav for tap av penger, kontoer, kreditter og for annet tilknyttende det tidligere kundeforholdet, og muligens en anmeldelse til politiet for flere ulovligheter angående i denne avslutningen.

Så fra min side er det over hode ingen tvil om hvem som er skurkene i denne saken. Det er DNB og inkasso selskapet Kredinor, men aller mest er det DNB som driver med systematisk utpressing og økonomisk kriminalitet. Jeg kan ikke vite hvor mange kunder dette gjelder, men jeg tror det gjelder svært mange.

Odd-Erik Helgesen

Redaktør Bullo TV og tidligere kunde av DNB

Se gjerne også:

Rettsaken i Halden var bare en prøve… som kostet millioner!

FHI anbefaler at folket ikke skal få vite helserisikoen ved stråling!

Natural law!? eller bare ord?

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Bullo TV

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

2 thoughts on “Driver DNB med utpressing og økonomisk kriminalitet!?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *