Rettsaken i Halden var bare en prøve… som kostet millioner!

Rettsaken i Halden var bare en prøve… som kostet millioner!
0 0
Read Time:4 Minute, 42 Second

Det var en svært viktig rettssak i Halden om tvangs-installering og helsefaren med smartmålere 19. til 21.mai 2021, men det var bare noe vi TRODDE…

Nå viser det seg kun å være et spill for galleriet. Det er slik det norske rettsvesenet fungerer…

Totalt ubrukelig for vanlige folk.

Hele rettsaken endte i store tap både økonomisk og ellers, med andre ord bare trist.

Ti vanlige kunder av Elvia AS hadde gått til sak mot energiselskapet fordi de ikke ønsket at Elvia skulle installere helseskadelige strømmålere i deres egne boliger.

Bilde av saken 19.mai

Alle oss som har fulgt rettssaken ivrig på nett eller i Halden var ikke i tvil om at energiselskapet Elvia(Hafslund) og motparten gjorde en svært dårlig figur. Deres ekspertvitner Lars Klæbo fra Statens strålevern(DSA) og professor Arnt Inge Vistnes(UIO) hadde svært lite å komme med, men fortsatte å henvise til ICNIRP sine utdaterte grenseverdier. Det må nevnes i den sammenheng at Gro Harlem Brundtland som leder for WHO(Verdens helseorganisasjon) forsøkte å endre disse alt for høye grenseverdiene når hun var leder, men det endte med at hun snarlig mistet sin lederstilling i WHO…

Kan vi stole på Verdens Helseorganisasjon(WHO)? NRK Brennpunkt var allerede i 2008 klare på at næring, industri og forsvar styrte stråleverdiene i den vestlige verden. Helse og miljø var tydeligvis ikke et aspekt. Insektene er nå i ferd med å forsvinne helt… Norges Miljøvernforbund har tatt dette alvorlig i over 20 år.

Saksøkerne i Halden-rettsaken hadde med hjelp av advokat Hugo Matre, stråleekspert Einar Flydal og flere andre eksperter bøtter og spann med bevis for miljø- og helseskader som de fikk lagt fram på en lettfattelig og forståelig måte.

Berit Nordhagen, IT-ekspert og forsker la frem sin historie på en troverdig måte. Hun hadde selv blitt syk av smartmåler i 2017, og i retten forklarte hvordan hun forsto at det var AMS- måleren som var årsaken til sykdommen og plagene.

Det var flere andre eksperter på stråling som fremførte svært gode bevis for sammenhengene med plager og sykdom. Allikevel tapte saksøkerne klart på nesten alle punkter.

Hvorfor ble det slik?

Kan det være så enkelt at tingretten i Norge i dag kun fungerer som en sil, slik at vanlige folk ikke skal få sin rett vurdert.

Det kan virke slik når Tingretten i Halden ikke en gang stilte med en virkelig dommer, men kun benyttet en dommerfullmektig når 10 saksøker fra området gikk til sak mot et enormt stort selskap, de hadde svært gode grunner.

Hvordan er det i det hele tatt mulig å vise en slik forakt for landets sine egne borgere?

Nå må det understrekes at Domstolkommisjonen i fjor høst la fram sine undersøkelser og mange anbefalinger til endringer høsten 2020:

Prøverunde i retten 2

Domstolkommisjonen Vil ha slutt på «prøverunde» i tingretten

I Domstolkommisjonen sin  rapport står det:

– Liten grad av kvalitetskontroll

«Dagens ordning er uheldig av flere grunner, både for partene i den enkelte sak og samfunnsøkonomisk sett. Den medfører at tingrettsbehandlingen tidvis oppleves som en prøverunde, og at sakene ikke løses på lavest mulig nivå. At sakene prøves i sin fulle bredde i to runder, og ofte er mer omfattende i anneninstans, medfører også at prosessen samlet sett blir både lang og dyr. Det hever terskelen for å bringe saker inn for domstolene og fører i ytterste konsekvens til at domstolenes konfliktløsning ikke blir tilgjengelig for borgerne».

Er dette rettsikkerhet for borgerne?

Nei dette er den daglige uretten i Norge, 365 dager i året. Man har fjernet rettsikkerheten for vanlige borgere, i tillegg pålegger man disse sårbare menneskene å betale saksomkostningene til motparten.

Sakskostnadshopp på 92 prosent siste tiår

Det er rett og slett helt vilt:  Sakskostnadshopp på 92 prosent siste tiår

I tillegg forteller Domstolkommisjonen at bruk av dommerfullmektige kan være svært uheldig da en slik ordning ser ut til å fremme den midlertidige dommeren ønske sitt om å tilpasse seg i forhold til en  fremtidige karrière.

Vedtakelsen av Grunnloven § 95 annet ledd om at statens myndigheter skal sikre domstolenes og dommernes uavhengighet og upartiskhet, aktualiserer en fornyet vurdering av midlertidige dommere i Norge, påpeker kommisjonen.

Ettersom dommerfullmektiger er underlagt domstolleder, er det en teoretiske fare for at de kan ha sin fremtidige karriere i tankene når de avsier dommer, påpeker Domstolkommisjonen i sin andre delutredning, NOU 2020: 11 Den tredje statsmakt.

Slik vi ser det er det liten tvil om at dommer fullmektig Eirik Jarnholt Rodahl har tilpasset seg myndigheter og næringsliv for sin senere sin yrkes-karrière i denne saken. Det er ikke slik vi ønsker at  rettssystemet i Norge skal være, i Norge skal det være likhet for loven, og ikke et rettssystem som baserer seg på nettverk og uheldige lojalitetsforhold til næringsliv og myndigheter.

Se hele dommen her:

Dom i Halden saken mot Elvia 7. juni 2021

Regnskapet til Einar Flydal:

Resultatene, regnskapet og bidragene til aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!

Så kommer det store spørsmålet:  Er det god strategi å forsette den den kostbare veien i rettssystemet, eller om andre metoder kan ha større virkning?

For å stille spørsmålet på en annen og likefram måte:

Er det mulig å få mer valuta igjen for penga?

Det er jo ingen tvil om at rettssystemet ikke fungerer for vanlige folk, men bare for advokater, næringsliv og myndigheter.

Uansett:

Kampen fortsetter til den er vunnet!

Odd-Erik Helgesen

Redaktør Bullo TV

Se gjerne:

FHI anbefaler at folket ikke skal få vite helserisikoen ved stråling!

Rettssak mot AMS i Halden 19-21-mai 2021!

Flydal kastet seg 180 grader rundt!

elektrostress logo

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Bullo TV

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

One thought on “Rettsaken i Halden var bare en prøve… som kostet millioner!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *