Norges frihet er i stor fare!

Norges frihet er i stor fare!
0 0
Read Time:5 Minute, 39 Second

Kjære dere, kongelige, politikere og organisasjoner i landet vårt

Norges frihet er i stor fare.

Vil dere redde friheten?

Da bør dere stoppe forslaget til korona-sertifikatet.

En forlengelse av dette er ute til høring. Regjering og storting har siste ord. Partiene kan handle. Det kan også organisasjonene.

42

Se hele høringen og gjerne svar du også: Her!

Vi viser til Grunnloven hvor det står:

 • 1.
  Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike. Dets regjeringsform er innskrenket og arvelig monarkisk.

  § 2.
  Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.

Dette står i motsetning til et korona-sertfikat (korona-pass).

Det gjør også EUs eget charter (som punkt a: «fritt samtykke»)

Artikel 3 – Ret til respekt for menneskets integritet
Enhver har ret til respekt for sin fysiske og mentale integritet.
I forbindelse med lægevidenskab og biologi skal især følgende respekteres:
a) frit og informeret samtykke fra den berørte person i overensstemmelse med lovens bestemmelser
b) forbud mod racehygiejnisk praksis, navnlig praksis, der har til formål at udvælge mennesker
c) forbud mod kommercialisering af menneskekroppen og dele heraf som sådan
d)forbud mod reproduktiv kloning af mennesker.

Videre har vi menneskerettighetene.

Hvorfor er friheten i fare? Fordi et korona-sertifikat går på kontroll av ønskede medisiner, hvor du oppholder deg, registrert av et digital system/kunstig intelligens. Det kan åpne for sosial kredittsystem slik de har i Kina.

Kort sagt, korona-sertifikat handler om innføring av et autoritært samfunn som kjører over menneskerettighetene, Grunnloven, EU-charter og menneskeverdet.

Det er smittevernstaten basert på kunstig intelligens (datamaskiner) som overtar for vårt åpne samfunn. Et stikkord er transhumanisme.

Skal vi gjøre oss selv og barna våre til digitale slaver i et teknokratisk og ikke et demokratisk system – som virker å være ønsket av elitene i World Economic Forum, WHO og BlackRock?

Vi mener svaret er nei.

Og vi mener du og dere også kan si nei.

Det handler om vår framtid.

Med vennlig hilsen Folkets koronakommisjon, en innbyggergruppering med en rekke medlemmer og støttespillere i Sør-Norge, fortrinnsvis Østlandet

ERic Clapton Dette må stoppe

Det første høringssvaret vårt er slik:

Dette må stoppes omgående

 

Norge må ikke gjøres om til et diktatur via korona-sertifikatet

 

De folkevalgte må gripe inn

Om høring forlengelse av koronapass:

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet å forlenge virketiden for de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) kapittel 4A til 30. juni 2023.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsnotat-forlengelse-av-reglene-om-koronasertifikat/id2900763/

Vi anfører og viser til:

Norges grunnlov:

 • 1.
  Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike. Dets regjeringsform er innskrenket og arvelig monarkisk.
 • 2.
  Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.

Hvordan kan da norske myndigheter komme med et høringsnotat som blant annet går på dette:

 1. Tvangsvaksinering
  2. Tvungen isolasjon, krav om vaksinasjon av små barn
  3. Smittevern framfor menneskerettighetene
  4. Vaksinepass i utelivet
  5. Uvaksinerte kan fratas lønn å få sparken

Det heter i høringsnotatet: Koronasertifikatet er et system for sikker og verifisert dokumentasjon av vaksinasjonsstatus, gjennomgått koronasykdom (covid-19) og testresultat, som bygger på EUs rammeverk «EU digital COVID Certificate».

Vi uttaler kort her – et mer omfattende høringsinnspill vil komme:

 1. Norge må ikke følge EU i dette siden Grunnloven slår fast at vi er et fritt rike.
 1. Norge kan ikke åpne for tvangsvaksinering da det bryter med vår kristne og humanistiske arv og menneskerettighetene.

Hele høringsprosessen med forslag må stoppes omgående.

Helse- og omsorgsdepartementets forslag følger ikke Grunnloven og prinsippene den legger opp til.

Hvor kommer dette forslaget med sitt grusomme innhold egentlig fra? Vil partiene på Stortinget ha det? Vil den vanlige mann og kvinne ha det?

Nei, ikke etter det vi vet.

Har Helse- og omsorgsdepartementet fått innholdet fra EU eller fra Verdens helseorganisasjon? Det virker slik. Og vi gjør da oppmerksom på at EU i så fall bryter sitt eget charter.

Dette kan ikke aksepteres. Det er ikke i overenstemmelse med demokratiske prinsipper.

Norge skal ikke styres på nåde av utenlandske organer som baserer seg på medisinske karteller.

Hva slags helse og omsorg er det?

Et korona-sertifikat åpner for diskriminering eller apartheid.

I tillegg vet vi nå at millioner har blitt skadet eller fått bivirkninger av den eksperimentelle vaksinen/genmodifisering. Sannsynligvis har hundretusen verden over dødd.

Skal innbyggerne framover virkelig tvinges til å bli vaksinert med slike stoffer som i siste instans kan ta livet av den enkelte, små og store?

Et korona-sertifikat, som er digitalt, kan kobles sammen med et sosialt kreditt-system a la Kina – det vil si at staten presser folk til å opptre på en spesiell måte via belønning. Statens inngripen i den enkeltes liv blir altomfattende.

Dette er diktatur – ikke demokrati. Og kan overhode ikke aksepteres i Norge.

Et korona-sertifikat er et verktøy som kan bli brukt til total kontroll over individet. På grunn av de foreslåtte vaksiner/genmodifisering koblet sammen med ny teknologi, som 5G, står vi overfor en mulighet for at mennesket ikke lenger blir et biologisk vesen, men et syntetisk (transhumanisme). Det er vold mot Guds skaperverk.

I tillegg: Skader som hevdes utløst av korona kan i praksis skyldes elektromagnetisk stråling. Husk på at viruset er oppgitt å ha oppstått i Wuhan i Kina, bare uker etter at 5G-nettet ble slått på. En retter baker for smed? At norske myndigheter ikke har tanker i den retning, men rått virker å svelge versjonen til WHO og Bill Gates, er faktisk rørende naivt og på samme tid farlig for innbyggerne.

At kjernen i dette kan være at verdens største investorer, som BlackRock, jobber for et nytt finansielt system under dekke av en konstruert korona-krise virker også fraværende for myndighetene. Uttrykt slik av World Economic Forum: «Great Reset». I så fall: Vårt land skal ikke styres av finans-oligarker.

Det kan se ut som om de norske styresmakter bør i karantene. De folkevalgte bør under alle omstendigheter gripe inn.

Myndighetene snakker kun om vaksiner – hvorfor det? Vi vet at det er en rekke andre behandlingsformer og stoffer som fungerer mot sykdommen i bildet, som C- og D-vitaminer. Kan det tenkes at myndighetene ikke vil ha en virkelig helbredelse av sykdom knyttet til pandemien gjort med lett tilgjengelige preparater, fordi da vil begrunnelsen for et autoritært korona-sertifikat ikke være til stede?

Dessuten etter grundig å ha gjennomgått korona-pandemien/covid-19, kan vi fastslå: Den er et bedrageri (se informasjon nedenfor).

Vi gjentar: Denne høringen og forslaget må droppes omgående.

Folkets koronakommisjon 22.2.2022

Kontakt: folketskoronakommisjon@gmx.com

Kontaktperson: Sven-Inge Johansen

6

Bullo Tidende 2

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Bullo TV

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *